Thông báo cập nhật cân bằng máy chủ chính thức ngày 19/10

 Á Liên

Kỹ năng 1: Hồi chiêu: 6s (-0.4s/Lv) → 5s (-0.2s/Lv)

                   Sát thương cơ bản: 80 (+18/Lv) (+37% Công vật lý) → 85 (+17/Lv) (+37% Công vật lý)

                   Sát thương đòn cuối: 160 (+36/Lv) (+75% Công vật lý) → 170 (+34/Lv)(+75% Công vật lý)

Kỹ năng 3: Loại bỏ: Giảm tốc/Tăng tốc 30% cho kẻ địch/đồng minh trong phạm vi khi đang trong trạng thái không thể chọn làm mục tiêu

Đã khắc phục sự cố miễn thương nội tại Á Liên và các giá trị xuyên giáp bất thường trong các tình huống cụ thể


Trư Bát Giới

Nội tại Hồi phục từ sát thương lên đơn vị anh hùng: 40% → 45%


Tư Khống Chấn

Kỹ năng 1 - Thời gian lao về phía trước: 0 → 0.05s


Điển Vi

Kỹ năng 2 - Mới: Nếu không dậm trúng mục tiêu vẫn sẽ nhận được 50% giá trị Tốc đánh và Hút máu

Kỹ năng 3 - Điều chỉnh: Mỗi kẻ địch chịu sát thương trong phạm vi bổ đao của Điển Vi giúp bản thân nhận được 1 lớp sức mạnh


Khắc phục sự cố

Sửa lỗi Hạng Vũ thi thoảng bị đứng hình khi sử dụng kỹ năng 3

Sửa lỗi mất hiệu ứng trang bị chuyên dụng cho Đại Kiều - Thời Chi Kỳ Lữ

Khắc phục hiệu ứng nền của mô hình Lan Lăng Vương thi thoảng bị mất


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn