Thông báo cập nhật máy chủ thử nghiệm ngày 17/10

 Bỏ qua tin tức khác, Điều chỉnh anh hùng dưới đây được so sánh trực tiếp với máy chủ chính thức.

1. Đạt Ma

Trang phục: Tạm thời khóa lại trang phục (vui lòng sử dụng trang phục gốc để có thể trải nghiệm)

Nội tại: Đạt Ma tung kỹ năng để có được Hộ Vệ Thân Chú, tăng giáp vật lýgiáp phép lên 30 (+2*Lv) trong 5s, xếp chồng lên nhau tối đa 3 lớp.

Đạt Ma tung kỹ năng 1 hoặc 3 sẽ nhận được 1 đòn đánh thường cường hóa (thêm 1 nếu tấn công trúng mục tiêu) và Đòn cường hóa gây thêm 40 (+3*Lv) (+40% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và gây làm chậm 30% mục tiêu trong 2s.

Kỹ năng 1: Đạt Ma lao theo hướng chỉ định, gây 150 (+30/Lv) (+100% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ thù trên đường đi và hất văng mục tiêu trong 0.5s.

Kỹ năng 1 có thể tích lũy sau mỗi 9s một lần và có thể tích lũy tối đa 2 lần.

Nếu kỹ năng 3 thành công đẩy mục tiêu vào kẻ địch, Kỹ năng 1 trong vòng 7s tiếp theo biến thành một cú đá bay theo hướng chỉ định trong vòng 7s, gây thêm sát thương vật lý  tương đương 15% Máu đã mất của mục tiêu.

Kỹ năng 2: Đạt Ma nhanh chóng đấm 5 cú đấm mỗi 1s trong 4 giây, tổng cộng 20 cú đấm.

Mỗi cú đấm gây 30 (+6/Lv) (+25% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và hồi phục 30 (+6/Lv) (+3% Máu cộng thêm) Máu (Hiệu ứng hồi phục chỉ có tác dụng một nửa với đơn vị không phải anh hùng). Hướng tấn công kỹ năng có thể được thay đổi bằng phím di chuyển bên trái trong khi sử dụng

Trong thời gian sử dụng kỹ năng, Đạt Ma sẽ tự động sử dụng các đòn đánh cường hóa vào đơn vị gần nhất và có hiệu quả tương tự nội tại

Kỹ năng 3: Đạt Ma tung ra một cú đấm siêu hạng về phía trước, gây 150 (+75/Lv) (+100% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ thù trong phạm vi và khoảng cách đẩy lùi mục tiêu: 5200 → 6200.

Nếu một kẻ thù bị đẩy lùi đâm vào tường, chúng sẽ nhận lại sát thương vật lý tương tự và bị choáng trong 1s


2. Bách Lý Huyền Sách

Nội tại: Sát thương đòn đánh thường ở cự ly gần: 80% Công vật lý → 100% Công vật lý

              Sát thương đòn đánh thường ở cự ly xa không đổi

Kỹ năng 1: Hiệu ứng tăng tốc và giảm tốc: 10% (+4%/Lv) → 15% (+3%/Lv)

                    Tối ưu hóa cảm giác của kỹ năng khi trượt

                    Điều chỉnh hiệu ứng: Sau khi dịch chuyển, nhận thêm 50 Công vật lý → Sau khi dịch chuyển, nhận được một đòn đánh thường cường hóa, gây thêm sát thương vật lý bằng 4% Máu tối đa (Mỗi 10 công vật lý sẽ tăng thêm 0,05%)

                    Hiệu ứng kéo không còn bị ảnh hưởng bởi kháng hiệu ứng và hiệu ứng khống chế cứng chuyển thành khống chế mềm

Kỹ năng 2: Kỹ năng 2 tăng sát thương lên quái rừng thêm 50%.

                    Tỷ lệ giảm sát thương: 20% (+2%/Lv) → 15% (+3%/Lv)

                    Sát thương kỹ năng: 300(+40/Lv)(+140% Công vật lý cộng thêm) → 300(+60/Lv)(+140% Công vật lý cộng thêm)

                    Phạm vi phá vỡ: 1400 → 1250

                    Tối ưu hóa cảm giác: Cải thiện độ ổn định của móc gần

                    Thời gian choáng sau lần ném thứ hai được rút ngắn một chút.

                    Tối ưu hóa hiệu ứng: Sau khi sử dụng kỹ năng ở giai đoạn thứ hai, hồi chiêu sẽ được trả lại khi mục tiêu bị móc chết.

Kỹ năng 3: Sát thương: 380(+190/Lv)(+200% Công vật lý cộng thêm) → 320(+160/Lv)(+200% Công vật lý cộng thêm)

                    Điều chỉnh: Tăng 70% Tốc chạy (giảm dần theo thời gian) và 75% Tốc đánh  trong 5s sau khi kết liễu kẻ địch, khi hỗ trợ hiệu ứng sẽ giảm một nửa → Khi kích sát hoặc hỗ trợ sẽ được tăng 30% Tốc chạy (giảm dần theo thời gian) và 25% Tốc đánh kéo dài 5s, hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 3 lần.

                    Hồi chiêu: 3s(-0.5s/Lv) → 2s(-0.25s/Lv)

                    Điều chỉnh: Đổi thành tích lũy kỹ năng, lưu trữ tối đa 3, thời gian tích: 6 (-0.5s/Lv)

                    Hiệu ứng mới: Khi kỹ năng trượt, bạn có thể lao tới mục tiêu được chỉ định và đặt kỹ năng vào đó, động tác này chỉ gây 25% sát thương.

                    Hiệu ứng mới: Khi sử dụng kỹ năng cũng có thể được sử dụng từ xa, Huyền Sách di chuyển một khoảng cách nhất định dọc theo khóa móc.


3. Á Liên

Kỹ năng 1: Hồi chiêu: 6s (-0.4s/Lv) → 5s (-0.2s/Lv)

                   Sát thương cơ bản: 80 (+18/Lv) (+37% Công vật lý) → 85 (+17/Lv) (+37% Công vật lý)

                   Sát thương đòn cuối: 160 (+36/Lv) (+75% Công vật lý) → 170 (+34/Lv)(+75% Công vật lý)

Kỹ năng 3: Loại bỏ: Giảm tốc/Tăng tốc 30% cho kẻ địch/đồng minh trong phạm vi khi đang trong trạng thái không thể chọn làm mục tiêu

Đã khắc phục sự cố miễn thương nội tại Á Liên và các giá trị xuyên giáp bất thường trong các tình huống cụ thể


4. Hải Nặc

Kỹ năng 2 Phục hồi: 500 (+100 / Lv) (+ 30% Máu cộng thêm) → 550 (+110 / Lv) (+ 25% Máu cộng thêm)


5. Tối ưu hóa tích lũy chuẩn bị phát hành kỹ năng không bị ngắt khi dính khống chế cứng

Lưu Bang - Kỹ năng 2

Tô Liệt - Kỹ năng 3

Huyền Sách - Kỹ năng 2

Thủ Ước - Kỹ năng 2

Vân Trung Quân - Kỹ năng 1

Mông Nha - Kỹ năng 3

A Cổ Đóa - Kỹ năng 2

Vân Anh - Kỹ năng 2


6. Gia tăng giá trị giáp phép cơ bản của anh hùng thuộc vai trò Đỡ đòn

Giá trị giáp phép cơ bản của anh hùng có Vai Trò Đỡ Đòn: 50 → 60


7. Sửa trang bị - Nhật Miện

Công vật lý: 30→20

Giảm hồi chiêu: 6% →5%

Máu tối đa: 300→400

Giá mua: 740→710


8. Chỉnh sửa trang bị Rừng:

Đơn giải hóa mô tả, kết hợp các hiệu ứng nội tại Du Kích vào mô tả quy tắc cơ bản

Trừng Phạt là hai trong một, Trừng Phạt Biển Lửa bị hủy bỏ và 2 trang bị rừng còn đều được tích hợp vào Trừng Phạt Cực Quang

Trừng Phạt Biển Lửa

Trừng Phạt Cực Quang

Trừng Phạt Cực Quang: Gây sát thương lên quái rừng/lính xung quanh và gây choáng trong 1s, gây sát thương chuẩn lên anh hùng và giảm tốc 50% trong 2s → Gây sát thương lên quái rừng/lính xung quanh và gây choáng trong 1s, gây sát thương chuẩn lên anh hùng và cướp 30% Tốc chạy của anh hùng mục tiêu trong 2 giây


Vảy Rồng/Rồng Rực Cháy, chuyển từ hạng mục Trang bị Rừng sang trang bị Tấn công


Loại bỏ Lưỡi Đao Tinh Xảo 

Chỉnh sửa Dao Săn Bắn:

Nội tại - Thợ săn: Tăng 25% sát thương lên quái rừng → Đòn đánh thường / kỹ năng đánh trúng quái rừng gây thêm 70 ~ 140 sát thương phép cứ sau 0.5s trong 2s

Chỉnh sửa Rìu Tuần Tra: 

Thuộc tính mới: +300 Máu tối đa

Nội tại - Thợ Săn: Đòn đánh thường/kỹ năng tấn công quái rừng sẽ bốc cháy gây 90 - 440 sát thương chuẩn mỗi 0.5s trong 2s → gây thêm (40 + 4% Máu cộng thêm) sát thương chuẩn sau 0.5s đối với quái rừng (hiệu quả chỉ có 10% đối với anh hùng)

Loại bỏ nội tại Lửa Cháy

Chỉnh sửa Dao Du Kích:

Thuộc tính mới: +40 Công phép

Nội tại - Thợ Săn: Tăng 30% sát thương lên quái rừng → gây thêm (75 + 25%Công phép) sát thương phép sau 0.5s đối với quái rừng (hiệu quả chỉ có 10% đối với anh hùng)

Loại bỏ nội tại Tiếng Vang

Chỉnh sửa Đao Tàn Nhẫn:Thuộc tính mới: +25 Công vật lý

Nội tại - Thợ Săn: Tăng 30% sát thương lên quái rừng → gây thêm (75 + 40%Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý sau 0.5s đối với quái rừng (hiệu quả chỉ có 10% đối với anh hùng) Nội tại này chỉ có tác dụng với anh hùng cận chiến


Chỉnh sửa Rìu Khổng Lồ: 

Đồng bộ hóa giá trang bị: 1960 → 2160

Thuộc tính: +500 Máu tối đa → 800 Máu tối đa

Nội tại - Thợ Săn: Đòn đánh thường/kỹ năng tấn công quái rừng sẽ bốc cháy gây 110 - 600 sát thương chuẩn mỗi 0.5s trong 2s → gây thêm (50 + 5% Máu cộng thêm) sát thương chuẩn sau 0.5s đối với quái rừng (hiệu quả chỉ có 10% đối với anh hùng)

Loại bỏ nội tại Lửa Cháy

Chỉnh sửa Dao Thần Bí:

Thuộc tính: +80 Công phép → +120 Công phép 

Nội tại - Thợ Săn: Tăng 30% sát thương lên quái rừng → gây thêm (100 + 30%Công phép) sát thương phép sau 0.5s đối với quái rừng (hiệu quả chỉ có 20% đối với anh hùng)

Loại bỏ nội tại Tiếng Vang

Chỉnh sửa Đao Tham Tàn:

Thuộc tính: +60 Công vật lý → +85 Công vật lý

Nội tại - Thợ Săn: Tăng 30% sát thương lên quái rừng → gây thêm (100 + 60%Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý sau 0.5s đối với quái rừng (hiệu quả chỉ có 20% đối với anh hùng) Nội tại này chỉ có tác dụng với anh hùng cận chiến

Loại bỏ nội tại Sắc Nhọn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn