TRANG BỊ PHÒNG THỦ VƯƠNG GIẢ VINH DIỆUĐỒ CẤP 1


Não Đỏ - 300
+ 300 Máu tối đa


Áo Vải - 220
+ 90 Giáp vật lý

Áo Ma Thuật - 220
+ 90 Giáp phép 


Tinh Thể Xanh - 140
+ Hồi 30 Máu mỗi 5s


Giáp Cấp Tốc - 475
+ 200 Máu tối đa 
+ 5% Giảm hồi chiêu

ĐỒ CẤP 2


Tim Lửa - 800
+ 500 Máu tối đa
Nội tại duy nhất - Bốc cháy:
Gây sát thương phép tương đương 35~70 (+3% Máu cộng thêm) trong phạm vi 300 mỗi giây. Gây gấp đôi sát thương phép lên lính và quái rừng

Đường dẫn: Não Đỏ


Áo Choàng Chúa - 1020
+ 120 Giáp phép
+ 700 Máu tối đa
+ Hồi 50 Máu mỗi 5s

Đường dẫn: Não Đỏ + Áo Ma Thuật


Đai Sức Mạnh - 900
+ 1000 Máu tối đa

Đường dẫn: Não Đỏ + Não Đỏ


Găng Tay Gai - 710
+ 160 Giáp vật lý
+ 30 Công vật lý

Đường dẫn: Áo Vải + Kiếm Sắt


Khiên Núi Tuyết - 900
+ 10% Giảm hồi chiêu
+ 400 Năng lượng tối đa
+ 110 Giáp vật lý

Đường dẫn: Áo Vải + Đá Sapphire


Giáp Bảo Hộ - 730
+ 210 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất - Sắt lạnh:
Khi bị tấn công, kẻ tấn công sẽ bị giảm 15% Tốc đánh trong 3s.

Đường dẫn: Áo Vải + Áo Vải


Ám Dạ Tiểu Giáp - 710
+ 180 Giáp phép

Nội tại duy nhất - Kẻ bảo vệ:
Khi nhận sát thương lớn hơn 40% Máu tối đa trong 3s sẽ hồi lại 60 (+6% Máu tối đa) Máu trong 3s.
Hồi chiêu: 7s

Được chế tạo bởi một ông già khoác trên mình tấm da cáo, mảnh áo giáp này bảo vệ người mặc nó khỏi mất linh hồn chiến đấu trong đêm tối

Đường dân: Áo Ma Thuật + Áo Ma Thuật


Áo Choàng Phát Quang - 950
+ 5% Giảm hồi chiêu
+ 90 Giáp vật lý
+ Hồi 60 Máu mỗi 5s

Nội tại duy nhất - Tia sáng:
Kỹ năng hoặc đòn đánh thường trúng anh hùng đối địch sẽ nhận lá chắn hấp thụ 120 ~ 160 (+2% Máu tối đa) sát thương cho bản thân và anh hùng đồng minh có lượng máu thấp nhất gần đó trong 3s.
Hồi chiêu: 10s

Đường dẫn: Áo Vải + Tinh Thể Xanh + Tinh Thể XanhQuyền Lân Thụy Kiếm - 750
+400 Máu tối đa
+60 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất - Trọng sáng

Đòn đánh thông thường gây thêm 75 ~ 150 (+12% Máu cộng thêm) sát thương vật lý cho  lính và quái rừng, đồng thời hồi phục lại máu tương đương 50% sát thương. Hiệu ứng sát thương chỉ có tác dụng một nửa với anh hùng tầm xa

Thuẫn Kiếm Rồng Nộ - 1960
+120 Giáp vật lý
+1200 Máu tối đa
+60 Giáp phép
+8% Tốc chạy

Nội tại duy nhất - Trọng sáng

Đòn đánh thông thường gây thêm 100 ~ 200 (+12% Máu cộng thêm) sát thương vật lý cho  lính và quái rừng, đồng thời hồi phục lại máu tương đương 50% sát thương. Hiệu ứng sát thương chỉ có tác dụng một nửa với anh hùng tầm xa

Hồi chiêu: 2.5s
Nội tại duy nhất - Thần lực

Mỗi đòn đánh thường gây thêm 50-100(+6% Máu cộng thêm) sát thương vật lý, giảm một nửa khi gây lên anh hùng (giảm một nửa cho anh hùng có tầm đánh xa).
Hồi chiêu: 2.5s

Áo Choàng Sen Lửa - 2000
+ 240 Giáp vật lý
+ 1000 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Bốc cháy:
Gây 35 - 70 (+3% Máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây cho kẻ địch trong phạm vi 300. Gây gấp đôi với đơn vị không phải anh hùng

Nội tại duy nhất - Vết thương nghiêm trọng:
Hiệu ứng bốc cháy sẽ làm giảm khả năng hồi phục của kẻ địch đi 35% trong 2.5s

Đường dẫn: Tim Lửa + Áo Vải + Áo Vải


Giáp Cường Bá - 2070
+1500 Máu tối đa
+100 Giáp vật lý
+50 Giáp phép

Nội tại duy nhất - Thiên mệnh

Tăng thêm 8% Máu cộng thêm

Nội tại duy nhất - Hồi phục

Hồi phục 0.5% Máu tối đa mỗi giây, hiệu quả hồi phục tăng gấp đôi khi không bị nhận phải đòn tấn công nào từ tướng địch hay từ tháp phòng thủ trong 3s


Áo Choàng Ma Nữ - 2080
+ 200 Giáp phép
+ 1000 Máu tối đa
+ Hồi 100 Máu mỗi 5s

Nội tại duy nhất - Sương mù:
Nhận một lớp lá chắn có thể hấp thụ 100 - 1500 sát thương phép ở ngoài giao tranh

Nội tại duy nhất - Chống quỷ:
Nhận thêm 8 - 120 Giáp phép

Đường dẫn: Áo Choàng Chúa + Áo Ma Thuật + Tinh Thể Xanh


Phản Thương Giáp - 1950
+ 30 Công vật lý
360 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất - Gai:
25% sát thương vật lý nhận pải sẽ trả lại cho kẻ địch dưới dạng sát thương phép. Sát thương này giảm dần theo khoảng cách (Tối đa 70% ở khoảng cách 800)

Nội tại duy nhất - Chống đâm:
Khi nhận sát thương vật lý vượt quá 2000 trong vòng 2s sẽ bộc phát gây sát thương phép bằng 8% Máu tối đa cho các mục tiêu xung quanh trong phạm vi 400.
Hồi chiêu: 3s

Đường dẫn: Găng Tay Gai + Áo Vải + Áo Vải


Mắt Phượng Hoàng - 2100
+ 240 Giáp phép
+ 1200 Máu tối đa
+ Hồi 100 Máu mỗi 5s

Nội tại duy nhất - Máu chảy:
Hiệu ứng hồi phục máu sẽ tăng 6% với mỗi 10% Máu đã mất

Đường dẫn: Áo Choàng Chúa + Não Đỏ + Tinh Thể Xanh


Khiên Đáng Ngại - 2180
+ 270 Giáp vật lý
+ 1200 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Sắt lạnh:
Khi bị tấn công, kẻ tấn công sẽ bị giảm 40% Tốc đánh và 10% Tốc chạy trong 3s.

Đường dẫn: Đai Sức Mạnh + Giáp Bảo Hộ


Băng Sương Xung Kích - 2100
+ 240 Giáp vật lý
+ 1000 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Giáp băng:
Khi bản thân bị khống chế cứng ngoại trừ áp chế sẽ nhận được lá chắn bằng 12% Máu tối đa trong 5s
Hồi chiêu: 15s

Kích hoạt duy nhất - Va chạm:
Làm choáng 0.5s tất cả kẻ địch đồng thời gây 60 - 200 sát thương phép cho các mục tiêu trong phạm vi 500 sau đó làm chậm chúng 50% trong 1s. Nếu mục tiêu đã bị giảm Tốc chạy hoặc Tốc đánh từ trước thời gian làm choáng sẽ tăng thêm 0.25s
Hồi chiêu: 90s

Đường dẫn: Đai Sức Mạnh + Áo Vải + Áo Vải


Bão Cực Hàn - 2100
+ 20% Giảm hồi chiêu
+ 500 Năng lượng tối đa
+ 360 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất - Sốc băng:
Khi chịu sát thương đơn lẻ vượt quá 10% Máu hiện tại, sốc băng sẽ được kích hoạt phóng về phía kẻ địch gây 100 - 240 sát thương phép đồng thời giản 15% Tốc đánh và 30% Tốc chạy kéo dài trong 2s cho kẻ địch trong phạm vi.
Hồi chiêu: 2s

Đường dẫn: Khiên Núi Tuyết + Giáp Bảo Hộ


Băng Ngân Giáp - 2100 
+ 500 Máu tối đa
+ 500 Năng lượng tối đa
+ 10% Giảm hồi chiêu
+ 240 Giáp vật lý
+ 40 Công vật lý

Nội tại duy nhất - Tàn bạo:
Sau khi sử dụng kỹ năng, đòn đánh thường tiếp theo trong 5s gây ra 140 (+20*Cấp anh hùng trong phạm vi và làm chậm 30% (20% với anh hùng có tầm đánh xa) trong 0.5s
Hồi chiêu: 1.2s

Đường dẫn: Thánh Kiếm Hoàng Kim + Găng Tay Gai + Thương Tiễn


Huyết Ma Nộ - 2100
+ 40 Công vật lý
+ 1000 Máu tối đa

Kích hoạt duy nhất - Cuồng nộ máu:
Giảm dần 30% Máu hiện tại, dần dần nhận được lá chắn bằng 40% Máu tối đa và tăng 80 Công vật lý trong 4s.
Hồi chiêu: 60s

Nội tại duy nhất - Cuồng nộ:
Đòn đánh thường gây thêm sát thương vật lý bằng 4% Máu tối đa. Sát thương sẽ tăng thêm 100% khi Máu của bản thân thấp hơn 50%

Một mảnh trang bị của Điển Vi do một thợ thủ công của Huyết Tộc chế tạo. Nó có thể hấp thụ sự sống của người dùng để biến thành một sức mạnh cường đại

Đường dẫn: Đai Sức Mạnh + Kiếm Tinh Thể


Giáp Bạo Liệt - 2050
+ 220 Giáp vật lý
+ 900 Máu tối đa
+ 5% Tốc chạy
+ 30 Công vật lý

Nội tại duy nhất - Không sợ:
Khi nhận phải sát thương, tất cả sát thương do bản thân gây ra sẽ tăng 2% và tăng Tốc chạy thêm 2% kéo dài 3s. Cộng dồn tối đa 5 lần

Đường dẫn: Găng Tay Gai + Não Đỏ + Não Đỏ


Hiền Giả Bảo Hộ - 2100
+ 140 Giáp vật lý
+ 140 Giáp phép

Nội tại duy nhất - Phục sinh:
Phục sinh ngay tại vị trí bị hạ sau 2s và nhận được 2000 (+100*Cấp anh hùng) Máu.
Hồi chiêu: 150s (Phục sinh chỉ có thể sử dụng được 2 lần trong 1 trận đấu)

Khi cuộc chia ly giả tạo làm xói mòn nơi Kiếm Minh, khi dây leo quấn quanh thân xác lạnh giá dưới mũi tên nỏ, lời thì thầm cổ xưa vang vọng khắp nơi đầm lầy Vân Mộng - là ai muốn hồi sinh người yêu đã chết?Vĩnh Dạ Thủ Hộ - 2110
+ 360 Giáp phép
+ 1000 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Kẻ bảo vệ:
Khi nhận sát thương lớn hơn 30% Máu tối đa trong 3s sẽ hồi lại 320 (+8% Máu tối đa) Máu trong 3s.
Hồi chiêu: 7s

Trong đêm vĩnh hằng của Hạp Cốc, có ai trong số những người tiên phong dũng cảm nhớ lại cô gái dưới ánh trăng và cái tên mà họ đã quên từ lâu?

Đường dẫn: Ám Dạ Tiểu Giáp + Đai Sức Mạnh


Tia Sáng Bình Minh - 1950
 + 10% Giảm hồi chiêu
+ 240 Giáp vật lý
+ Hồi 150 Máu mỗi 5s

Nội tại duy nhất - Tia sáng:
Kỹ năng hoặc đòn đánh thường trúng anh hùng đối địch sẽ nhận lá chắn hấp thụ 250 ~ 530 (+4% Máu tối đa) sát thương cho bản thân và anh hùng đồng minh có lượng máu thấp nhất gần đó trong 3s.
Hồi chiêu: 10s

Đường dẫn: Áo Choàng Phát Quang + Áo Vải + Tinh Thể Xanh


Ngọc Trai Nguyên Sinh - 1250
+ 140 Giáp vật lý
+ 140 Giáp phép

Hiền Giả Bảo Hộ đã bị hỏng nhưng lõi năng lượng của nó vẫn còn hoạt động để nâng cấp các trang bị tiến hóa đến hình thể cuối cùng

Sức mạnh kết hợp giữa sức mạnh phục sinh và sức mạnh nguyên thủy đã sinh ra Ngọc Trai Nguyên Sinh. Đặt nó vào tai và bạn có thể nghe thấy những lời thì thầm nguyên thủy của nguồn gốc tối thượngNộ Hồn - 3350
+ 40 Công vật lý
+ 1000 Máu tối đa

Kích hoạt duy nhất - Cuồng nộ máu:
Giảm dần 30% Máu hiện tại, dần dần nhận được lá chắn bằng 50% Máu tối đa và tăng 80 Công vật lý trong 4s. Trong khoảng thời gian này sẽ gây sát thương cho kẻ địch xung quanh bằng 8% Máu tối đa mỗi giây
Hồi chiêu: 60s

Nội tại duy nhất - Cuồng nộ:
Đòn đánh thường gây thêm sát thương vật lý bằng 4% Máu tối đa. Sát thương sẽ tăng thêm 100% khi Máu của bản thân thấp hơn 50%
(Trang bị khả dụng để mua tại phút thứ 20 của trận đấu hoặc khi đã sử dụng hết 2 lần Hiền Giả Bảo Hộ)

Tại khoảnh khắc đó, kẻ tham vọng khát máu đã rung chuyển dữ dội và hồi sinh vùng đất im lặng chết chóc như một tiếng sấm đánh xuống từ Sân Chim Bằng Đồng

Đường dẫn: Huyết Ma Nộ + Ngọc Trai Nguyên Sinh

Lẫm Đông - 3350
+ 240 Giáp vật lý
+ 1000 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Giáp băng:
Khi bản thân bị khống chế cứng ngoại trừ áp chế sẽ nhận được lá chắn bằng 12% Máu tối đa trong 5s
Hồi chiêu: 15s

Kích hoạt duy nhất - Va chạm:
Làm chóng 0.5s tất cả kẻ địch đồng thời gây 60 - 200 sát thương phép cho các mục tiêu trong phạm vi trong phạm vi 600 sau đó làm chậm chúng 90% trong 1s. Nếu mục tiêu đã bị giảm Tốc chạy hoặc Tốc đánh từ trước thời gian làm choáng sẽ tăng thêm 0.5s
Hồi chiêu: 90s
(Trang bị khả dụng để mua tại phút thứ 20 của trận đấu hoặc khi đã sử dụng hết 2 lần Hiền Giả Bảo Hộ)

Tại khoảnh khắc đó, cô công chúa xa xứ đã tìm thấy niềm an ủi trong bông hoa băng cứng nổ rộ tại Vương Quốc Mùa Đông

Đường dẫn: Băng Sương Xung Kích + Ngọc Trai Nguyên Sinh


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn