[Huy Gồm ] Việt Hóa Full Ngọc Xanh Lá Cấp 5 Trong Vương Giả Vinh Diệu

 物理攻击 : Công vật lí 物理穿透 : Xuyên giáp vật lí 物理吸血 : Hút máu vật lí 临界率 : Tỉ lệ chí mạng 暴击效果 : Sát thương chí mạng 攻击速度 : Tốc đánh 法术攻击 : Công phép 法术穿透 : Xuyên giáp phép 法术吸血 : Hút máu phép 冷却缩减 : Giảm hồi chiêu 最大生命 : Máu tối đa 物理防御 : Giáp vật lí 法术防御 : Giáp phép 每5秒回血 : Hồi máu mỗi 5 giây
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn