TRANG BỊ VẬT LÝ VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Cảm ơn các bạn đã tham khảo !Kiếm Sắt - 250
+ 20 Công vật lý


Dao Găm - 290
+ 10% Tốc đánh


Găng Đấm Bốc - 320
+ 8% Tỉ lệ chí mạng


Găng Sắt - 550
+ 15% Tỉ lệ chí mạng


Thương Tiễn - 375
+ 10 Công vật lý
+ 5% Giảm hồi chiêu


Liềm Máu - 290
+ 8% Hút máu vật lý


Kiếm Tinh Thể - 450
+ 40 Công vật lý


Tốc Kích Thương - 880
+ 20% Tốc đánh

Nội tại duy nhất - Chuẩn xác:
Sát thương từ đòn đánh thường + 40 (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa)Thiên Thạch - 930
+ 55 Công vật lý

Nội tại duy nhất - Chém:
Xuyên giáp vật lý + 60Song Đao Cuồng Bạo - 890
+ 15% Tốc đánh
+ 10% Tỉ lệ chí mạng
+ 5% Tốc chạyNhật Miện - 710
+ 20 Công vật lý
+ 5% Giảm hồi chiêu
+ 400 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Tê liệt:
Kỹ năng làm chậm 10% kẻ địch đầu tiên trúng phải trong 3s.
Hồi chiêu: 8sKiếm Bão Tố - 910
+ 80 Công vật lý


Huyết Hồn Kiếm - 830
+ 30 Công vật lý
+ 10% Hút máu vật lý

Nội tại duy nhất - Hồi sinh:
Khi lượng máu hiện tại của bản thân thấp hơn 30% sẽ hồi lại cho bản thân 400 - 610 Máu trong 5s
Hồi chiêu: 20sCung Xuyên Mây - 1100
+ 40 Công vật lý
+ 10% Tốc đánh

Nội tại duy nhất - Phân chia:
Xuyên giáp vật lý + 10% (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa)Ám Ảnh Chiến Rìu - 2090
+ 85 Công vật lý
+ 15% Giảm hồi chiêu
+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Tê liệt:
Kỹ năng làm chậm 10% kẻ địch đầu tiên trúng phải trong 3s.
Hồi chiêu: 8s

Nội tại duy nhất - Chém:
Xuyên giáp vật lý + (68~180)


Toái Tinh Chùy - 2100
+ 80 Công vật lý
+ 10% Giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - Phân chia:
Xuyên giáp vật lý + 40%


Mạt Thế Gươm - 2160
+ 60 Công vật lý
+ 30% Tốc đánh
+ 10% Hút máu vật lý

Nội tại duy nhất - Phá hủy:
Đòn đánh thương gây thêm sát thương bằng 8% Máu hiện tại của mục tiêu (Tối đa 80 lên quái vật)


Vô Tận Chiến Đao - 2140
+ 110 Công vật lý
+ 20% Tỉ lệ chí mạng

Nội tại duy nhất - Bất tận:
Nhận 20% sát thương chí mạng và mỗi 2% tỉ lệ chí mạng sẽ tăng 1% sát thương chí mạng (Tối đa 50%)


Tôn Sư Kiếm - 2100
+ 80 Công vật lý
+ 20% Tỉ lệ chí mạng
+ 500 Máu tối đa
+ 500 Năng lượng tối đa

Nội tại duy nhất - Tàn bạo:
Sau khi dùng kỹ năng sẽ tăng 12% Tốc chạy trong 2s đồng thời đòn đánh thường tiếp theo trong 5s sẽ gây thêm (80% Công vật lý) sát thương vật lý
Hồi chiêu: 3s


Ảnh Đao - 1950
+ 35% Tốc đánh
+ 25% Tỉ lệ chí mạng
+ 5% Tốc chạy

Nội tại duy nhất - Bão tố:
Sát thương từ đòn đánh thường + 40 (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa).
Sau đòn chí mạng sẽ tăng 20% Tốc đánh và 5% Tốc chạy trong 3s


Đoản Đao Sấm Sét - 1840
+ 35% Tốc đánh
+ 8% Tốc chạy

Nội tại duy nhất - Tia điện:
Đòn đánh thường gây thêm 40 ~ 82 sát thương phép. Cứ mỗi 3 đòn đánh thường sẽ phóng ra 1 tia điện gây 140 ~420 sát thương phépHuyết Lệ Kiếm - 1800
+ 100 Công vật lý
+ 25% Hút máu vật lý
+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Hồi sinh:
Khi lượng máu hiện tại của bản thân thấp hơn 30% sẽ hồi lại cho bản thân 400 - 610 Máu trong 5s
Hồi chiêu: 20sChế Tài Đao - 1860
+ 100 Công vật lý
+ 15% Hút máu vật lý
+ 15% Tốc đánh

Nội tại duy nhất - Hồi sinh:
Khi lượng máu hiện tại của bản thân thấp hơn 30% sẽ hồi lại cho bản thân 400 - 610 Máu trong 5s
Hồi chiêu: 20s

Nội tại duy nhất - Vết thương nghiêm trọng:
Khi đòn đánh thường/kỹ năng trúng tướng địch, khả năng hồi phục của tướng địch sẽ bị giảm đi 35% trong 2.5s.Phá Hiểu - 3400
+ 50 Công vật lý
+ 35% Tốc đánh
+ 10% Tỉ lệ chí mạng

Nội tại duy nhất - Phân chia:
Xuyên giáp vật lý + 20% (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa)

Nội tại duy nhất - Phá hiểu:
Sát thương đòn đánh thường + 50 (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa)Cung Mặt Trời - 2050
+ 25% Tốc đánh
+ 10% Tỉ lệ chí mạng
+ 5% Tốc chạy

Nội tại duy nhất - Chuẩn xác:
Sát thương đòn đánh thường + 50 (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa)

Kích hoạt duy nhất - Mặt trời:
Tăng tầm đánh thường lên thêm 150 (chỉ khả dụng với anh hùng có tầm đánh xa) và tăng 20% Tốc chạy trong 5s
Hồi chiêu: 60sNhật Uyên - 3300
+ 25% Tốc đánh
+ 10% Tỉ lệ chí mạng
+ 5% Tốc chạy

Nội tại duy nhất - Chuẩn xác:
Sát thương đòn đánh thường + 50 (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa)

Kích hoạt duy nhất - Mặt trời:
Tăng tầm đánh thường lên 150 (chỉ khả dụng với anh hùng có tầm đánh xa) và tăng 40% Tốc chạy trong 5s đồng thời cấp cho đòn đánh thường thêm 30% sát thương cho kẻ địch gần trong 5s
Hồi chiêu: 60s
(Trang bị khả dụng để mua tại phút thứ 20 của trận đấu hoặc khi đã sử dụng hết 2 lần Hiền Giả Bảo Hộ)

Tại khoảnh khắc đó, cung thủ huyền thoại nghĩ lại về cú bắn trượt có chủ ý và ánh trăng nhợt nhạt rọi xuống cô gái khi cô ngã xuống.Danh Đao·Tư Mệnh - 1900
+ 60 Công vật lý
+ 5% Giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - Bóng tối che phủ:
Khi nhận phải sát thương chí tử sẽ chuyển sang trạng thái bất tử tạm thời và tăng 30% Tốc chạy trong 1s (0.5s với anh hùng có tầm đánh xa)
Hồi chiêu: 120s
Phá Quân Kiếm - 2950
+ 180 Công vật lý

Nội tại duy nhất - Kẻ hủy diệt:
Gây thêm 30% sát thương lên kẻ địch dưới 50% MáuVuốt · Trục Phong - 2140
+ 65 Công vật lý
+ 25% Tốc đánh

Nội tại duy nhất - Chém:
Đòn đánh thường trúng tăng 45 ~ 90 xuyên giáp vật lý, kéo dài 3s, tối đa tích xuyên giáp 2 tầng.

Nội tại duy nhất - Trục phong:
 Sau khi sử dụng kỹ năng, 3 đòn đánh tiếp theo nhận thêm 35% Tốc đánh, tồn tại trong 5s
Hồi chiêu 3sVuốt · Phá Không - 2130
+ 100 Công vật lý
+ 10% Tỉ lệ chí mạng
+ 800 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Vỡ giáp:
Đòn đánh thường và kỹ năng trúng mục tiêu sẽ làm giảm 10% Giáp vật lý của mục tiêu trong 2s

Kích hoạt duy nhất - Phá không:
Cường hóa đòn đánh thường tiếp theo, hất văng mục tiêu và gây thêm (50% Công vật lý) sát thương vật lý.
Các anh hùng có tầm đánh xa sẽ bị giật lùi lại khi kích hoạt
Hồi chiêu: 30s

Hàn Sương Thương - 2050
+ 30% Tốc đánh
+ 600 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Tê cóng:
Đòn đánh thương giảm 3% Tốc chạy tồn tại trong 2s, có thể tích lũy tối đa 5 lần. Khi tích lũy đủ hiệu ứng trên đòn đánh thường sẽ gây thêm 25% sát thương trong 5s. Hồi chiêu: 10s

Nội tại duy nhất - Chuẩn xác:
Sát thương từ đòn đánh thường + 60~130Đao Chém Qủy - 2090
+ 90 Công vật lý
+ 100 Giáp phép
+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Chống qủy:
Nhận giáp phép tương đương 60% Công vật lý (Tối đa 300 Giáp phép)Bầu Trời Tinh Khiết - 2120
+ 100 Công vật lý
+ 10% Giảm hồi chiêu
+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Tê liệt:
Kỹ năng làm chậm 30% kẻ địch đầu tiên trúng phải trong 3s và giảm sát thương nhận vào từ kẻ địch đó đi 20% trong 3s.
Hồi chiêu: 8s

Kích hoạt duy nhất - Xua đuổi:
Giảm 35% sát thương nhận phải trong 3s. Có thể sử dụng khi bị khống chế
Hồi chiêu: 90sMái Vòm Bầu Trời - 3370
+ 100 Công vật lý
+ 10% Giảm hồi chiêu
+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Tê liệt:
Kỹ năng làm chậm 30% kẻ địch đầu tiên trúng phải trong 3s và giảm sát thương nhận vào từ kẻ địch đó đi 20% trong 3s.
Hồi chiêu: 8s

Kích hoạt duy nhất - Xua đuổi:
Loại bỏ toàn bộ hiệu ứng khống chế. Giảm 40% sát thương nhận phải trong 3s. Có thể sử dụng khi bị khống chế.
Nếu có tướng địch bị hạ sát thời gian hồi chiêu sẽ được làm mới.
Hồi chiêu: 90s
(Khi kích hoạt có thể đi xuyên qua tường được - Không có trong mô tả)
(Trang bị khả dụng để mua tại phút thứ 20 của trận đấu hoặc khi đã sử dụng hết 2 lần Hiền Giả Bảo Hộ)

Tại khoảnh khắc đó, nhà vua trầm ngâm suy nghĩ về viễn cảnh của mình và đưa ra lựa chọn cuối cùng giữa bóng tối và ánh sáng.(Trang Bị Chuyên Dụng) Bá Vương Kích - 300
+ 10 Công vật lý
+ 4% Giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Hạng Vũ):

Kỹ năng thứ 2 [Phá Phủ Trầm Châu] sẽ được thay đổi để khiến Hạng Vũ bùng nổ khi sử dụng, kéo dài trong 2s và tăng cường phạm vi của 2 đòn đánh thường tiếp theo, kéo dài trong 5s

Đòn đánh thường đầu tiên sẽ hồi lại cho bản thân 150 (+60*Cấp chiêu)(+6%(+2%*Cấp chiêu) Máu đã mất) Máu và gây 40 (+30*Cấp chiêu)(+100% Công vật lý) sát thương vật lý

Đòn đánh thứ 2 gây 50 (+70*Cấp chiêu)(+160% Công vật lý) sát thương vật lý và sẽ chí mạng (sát thương chí mạng cơ bản là 150%)


Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút(Trang Bị Chuyên Dụng) Phá Thành Bá Vương Kích - 2040
+ 100 Công vật lý
+ 10% Giảm hồi chiêu
+ 1200 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Hạng Vũ):
Kỹ năng thứ 2 [Phá Phủ Trầm Châu] sẽ được thay đổi để khiến Hạng Vũ bùng nổ khi sử dụng, kéo dài trong 2s và tăng cường phạm vi của 2 đòn đánh thường tiếp theo, kéo dài trong 5s

Đòn đánh thường đầu tiên sẽ hồi lại cho bản thân 150 (+60*Cấp chiêu)(+6%(+2%*Cấp chiêu) Máu đã mất) Máu và gây 40 (+30*Cấp chiêu)(+100% Công vật lý) sát thương vật lý

Đòn đánh thứ 2 gây 50 (+70*Cấp chiêu)(+160% Công vật lý) sát thương vật lý và sẽ chí mạng (sát thương chí mạng cơ bản là 150%)

Nội tại duy nhất - Lực Lượng Tiến Giai:
Khi Công vật lý cộng thêm đạt 300, đòn đánh thường đầu tiên chắc chắn sẽ gây chí mạng (sát thương chí mạng cơ bản là 150%)

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút
6 Nhận xét

 1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh20/10/21

  Nên thêm các trang bị khuyên dùng nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cảm ơn bạn góp ý . Bạn có thể xem video về tường tướng có cả về cách chơi và cả trang bị khuyên dùng kèm theo đó

   Xóa
 3. Kiểu 0,3* hay 60* là gì thế AD

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn