TRANG BỊ DI CHUYỂN VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Giày cấp 2 có thể tự do chuyển đổi với nhau mà không mất phí và chỉ có thể mua 1 giày cấp 2, thời gian hồi để chuyển đổi là 5 phút

Giày Vải - 250
Nội tại duy nhất - Di chuyển:
Tốc chạy + 30


Giày Dũng Cảm - 710
+ 120 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất - Di chuyển:
Tốc chạy + 60

Nội tại duy nhất - Bảo tồn:
Giảm 10% sát thương vật lý.

Đường dẫn: Giày Vải + Áo Vải


Giày Cứng Cỏi - 710
+ 120 Giáp phép

Nội tại duy nhất - Di chuyển:
Tốc chạy + 60

Nội tại duy nhất - Cứng cỏi:
Kháng hiệu ứng + 25%

Đường dẫn: Giày Vải + Áo Ma Thuật


Giày Yên Bình - 710
+ 15% Giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - Di chuyển:
Tốc chạy + 60

Nội tại duy nhất - Yên bình:
Giảm 15% thời gian hồi chiêu của phép bổ trợ


Giày Ngọc - 710
+ Hồi 25 Năng lượng mỗi 5s

Nội tại duy nhất - Di chuyển:
Tốc chạy + 60

Nội tại duy nhất - Tinh thông ma thuật:
Tăng xuyên giáp phép thêm 100

Đường dẫn: Giày Vải + Dây Chuyền


Giày Khéo Léo - 710
+ 20% Tốc đánh

Nội tại duy nhất - Di chuyển:
Tốc chạy + 60

Nội tại duy nhất - :
Đòn đánh thường trúng đầu tiên trúng mục tiêu sẽ hồi phục 30/40 Máu (Anh hùng cận chiến/Anh hùng đánh xa). Giảm một nửa với đơn vị không phải anh hùng.

Lưu ý: Một số dạng đòn cường hóa khác sẽ chỉ tính là một đòn hồi máu từ hiệu quả này ví dụ: Nội tại Ngư Cơ, Nội tại A Ly, Bắn cường hóa và bắn đa mục tiêu của Hậu Nghệ...
Giày Du Hành - 710
 +300 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Di chuyển:
Tốc chạy + 70

Nội tại duy nhất - Gió thần:
Rời giao tranh sẽ nhận thêm 50 Tốc chạy
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn