TRANG BỊ PHÉP THUẬT VƯƠNG GIẢ VINH DIỆUCảm ơn các bạn đã tham khảo !

ĐỒ CẤP 1


Sách Phép - 300
+ 40 Công phép


Đá Sapphire - 220
+ 300 Năng lượng tối đa


Dây chuyền - 120
+ Hồi 10 Năng lượng/5s


Sách Cổ - 425
+ 25 Công phép
+ 5% Giảm hồi chiêu


Quyền Trượng Nguyên Thủy - 540
+ 80 Công phép

ĐỒ CẤP 2Quyền Trượng Cổ - 820
+ 120 Công phépSách Huyết Thống - 1240
+ 75 Công phép
+ 10% Giảm hồi chiêu
Nội tại duy nhất - Khát máu
Hút máu phép + 20%Thánh Kiếm Vinh Quang - 730
+ 400 Năng lượng tối đa
+ 400 Máu tối đa
Nội tại duy nhất - Tàn bạo
Sau khi sử dụng kỹ năng, đòn đánh thường tiếp theo trong 5s sẽ gây thêm (50% Công vật lý + 30% Công phép) sát thương phép
Hồi chiêu: 3s

Đường dẫn: Não Đỏ + Đá Sapphire


Đá Qủy Thần - 890
+ 90 Công phép
Nội tại duy nhất - Sóng năng lượng
Tung kỹ năng trúng mục tiêu sẽ gây thêm 200 sát thương phép
Hồi chiêu: 5s

Đường dẫn: Sách Phép + Sách Phép


Tinh Thể Tiến Hóa - 720
+ 400 Năng lượng tối đa
+ 400 Máu tối đa
Nội tại duy nhất - Phần thưởng anh hùng
Khi anh hùng lên cấp, bản thân sẽ được hồi lại 20% Máu tối đa và Năng lượng tối đa trong 3s

Đường dẫn: Não Đỏ + Đá Sapphire


Chén Sứ - 900
+ 60 Công phép
+ 8% Giảm hồi chiêu
+ Hồi 20 Năng lượng/5s

Đường dẫn: Sách Cổ + Dây Chuyền


Gỗ Vân Linh - 970
+ 70 Công phép
+ 300 Máu tối đa
Nội tại duy nhất - Sáng tỏ
Xuyên giáp phép + 60

Đường dẫn: Sách Phép + Não Đỏ


ĐỒ CẤP 3Chén Thánh - 1900
+180 Công phép
+ 15% Giảm hồi chiêu
+ 500 Máu tối đa
Nội tại duy nhất - Năng lượng mùa xuân
Hồi 1.5% Năng lượng tối đa mỗi giây. Nếu đầy năng lượng sẽ hồi 1% Máu tối đa mỗi giây

Đường dẫn: Sách Cổ + Chén Sứ + Sách Phép


Pháp Trượng Hư Vô - 2110
+ 240 Công phép
+ 500 Máu tối đa
Nội tại duy nhất - Tàn phá
Xuyên giáp phép + 45%

Đường dẫn: Trượng Gỗ Nebulon + Quyền Trượng Nguyên Thủy


Mũ Sứ Giả Phẫn Nộ - 2300
+240 Công phép
Nội tại duy nhất - Hủy diệt
Công phép + 30%

Đường dẫn: Quyền Trượng Cổ + Sách phép + Sách phép


Quyền Trượng Tiếng Vang - 2100
+ 240 Công phép
+ 7% Tốc chạy
Nội tại duy nhất - Tiếng vang
Kỹ năng trúng mục tiêu sẽ kích hoạt vụ nổ nhỏ gây (120 + 40% Công phép) sát thương phép
Hồi chiêu: 5s

Đường dẫn: Đá Qủy Thần + Quyền Trượng Nguyên Thủy


Mặt Nạ Thống Khổ - 2040
+ 120 Công phép
+ 5% Giảm hồi chiêu
+ 800 Máu tối đa
Nội tại duy nhất - Thống khổ
Kỹ năng trúng đích sẽ khiến mục tiêu phải chịu thêm 4 lần sát thương phép bằng 3% Máu hiện tại trong 3s
(Sát thương lên quái rừng tối đa là 200)
Hồi chiêu: 2s

Đường dẫn: Đá Qủy Thần + Sách Cổ + Não Đỏ


Vu Thuật Pháp Trượng  - 2120
+ 180 Công phép
+ 500 Năng lượng tối đa
+ 500 Máu tối đa
+ 8% Tốc chạy
Nội tại duy nhất - Tàn bạo
Sau khi sử dụng kỹ năng, đòn đánh thường tiếp theo trong 5s sẽ gây thêm (30% Công vật lý + 70% Công phép) sát thương phép
Hồi chiêu: 3s

Đường dẫn: Thánh Kiếm Vinh Quang + Quyền Trượng Cổ


Thời Điểm Tiên Đoán - 2150
+ 140 Công phép
+ 500 Năng lượng tối đa
+ 1000 Máu tối đa
Nội tại duy nhất - Phần thưởng anh hùng
Khi anh hùng lên cấp, bản thân sẽ được hồi lại 20% Máu tối đa và Năng lượng tối đa trong 3s

Nội tại duy nhất - Điềm báo
Nhận (40% Công phép) Giáp vật lý và Giáp phép. Lượng giáp sẽ không vượt quá 230

Đường dẫn: Quyền Trượng Cổ + Tinh Thể Tiến Hóa


Huy Nguyệt - 1990
+ 160 Công phép
+ 10% Giảm hồi chiêu
Kích hoạt duy nhất - Mặt trăng bảo hộ
Cho khả năng miễn nhiễm với hiệu ứng nhưng khiến cho anh hùng của bạn không thể di chuyển, tấn công hoặc sử dụng kỹ năng trong 1.5s
Hồi chiêu: 90s

Đường dẫn: Quyền Trượng Cổ + Sách Cổ


Ngọn Lửa Thống Trị - 1950
+ 200 Công phép
+600 Năng lượng tối đa
+Hồi 15 Năng lượng/5s
Nội tại duy nhất - Khiên năng lượng
Khi Máu thấp hơn 30% sẽ lập tức được giải khống chế, đồng thời nhận lá chắn hấp thụ (500 + 150% Công phép) sát thương và tăng 30% Tốc chạy. Tối đa 4s
Hồi chiêu: 90s

Đường dẫn: Đá Sapphire + Quyền Trượng Cổ + Dây Chuyền


Dòng Chảy Hoàng Hôn - 2040
+ 140 Công phép
+ 300 Máu tối đa
+ 10% Giảm hồi chiêu
Nội tại duy nhất - Tịnh ma
Gây sát thương lên tướng địch, bản thân sẽ nhận 16 ~ 30 Xuyên giáp phép trong 4s.
Cộng dồn tối đa 10 lần

Làm từ chất lỏng thần bí được chiết xuất bởi một du khách mệt mỏi đi lạc vào đầm lầy Vân Mộng. Người ta cho rằng đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một con nai và một con chim trong nước

Đường dẫn: Trượng Gỗ Nebulon + Sách Cổ


Hoàng Kim Thánh Kiếm - 2070
+ 20% Tốc đánh
+ 160 Công phép
+ 5% Tôc chạy
Nội tại duy nhất - Chuẩn xác
Sát thương đòn đánh thường + 60

Nội tại duy nhất - Thánh Kiếm
Nhận 10% Tốc đánh khi đòn đánh thường trúng mục tiêu. Tồn tại trong 5s và có thể cộng dồn 2 lần.
Khi đủ 2 lần cộng dồn, đòn đánh thường sẽ gây thêm (30% Công phép) sát thương phép.
Hồi chiêu: 0,2s

Thanh kiếm bắt đầu phát sáng trở lại khi hoàng hôn buông xuống trong Ngôi đền Hoàng Hôn. Vào thời điểm đó, một lời tiên tri đã lan truyền - nữ thần ẩn dật sâu trong rừng sẽ trở lại với thần dân của mình

Đường dẫn: Tốc Kích Thương + Quyền Trượng Nguyên Thủy


Trượng Độc Xà - 2050
+ 240 Công phép
+ 10% Giảm hồi chiêu
+5% Tốc chạy
Nội tại duy nhất - Vết thương nghiêm trọng
Khi đòn đánh thường/kỹ năng trúng kẻ địch, sẽ làm giảm đi 35% khả năng hồi máu của họ trong 2.5s

Đường dẫn: Quyền Trượng Cổ + Sách Cổ + Sách Phép


Phá Kén Giáp - 2160
+ 120 Công phép
+ 1000 Máu tối đa
Nội tại duy nhất - Phá kén
Nhận thêm Công phép dựa trên 4% Máu cộng thêm, tối đa 100

Nội tại duy nhất - Tịnh ma
Nhận thêm Xuyên giáp phép dựa trên 7% Máu cộng thêm, tối đa 175

Đường dẫn: Quyền Trượng Cổ + Đai Sức Mạnh


Sách Hiền Triết - 2990 
+ 400 Công phép
+ 10% Giảm hồi chiêu
Nội tại duy nhất - Niêm phong
Với mỗi 100 Công phép, sát thương sẽ tăng thêm 0,8% (Tối đa 12%)

Đường dẫn: Quyền Trượng Cổ + Quyền Trượng Cổ + Sách Cổ


Sách Phàm Ăn - 2090
+ 180 Công phép
+ 10% Giảm hồi chiêu
+ 1000 Máu tối đa
Nội tại duy nhất - Khát máu
Hút máu phép + 25%

Đường dẫn: Sách Huyết Thống + Sách Phép + Não Đỏ


Hơi Thở Băng Giá- 2100
+ 160 Công phép
+ 5% Giảm hồi chiêu
+ 600 Máu tối đa
Nội tại duy nhất - Lạnh cứng
Kỹ năng trúng mục tiêu sẽ làm giảm 20% Tốc chạy của đối thủ trong 2s

Nội tại duy nhất - Tê cóng
Kỹ năng sẽ gây thêm 120 - 400 sát thương phép lên các mục tiêu đang bị làm chậm
Hồi chiêu: 5s

Đường dẫn: Quyền Trượng Cổ + Sách Cổ + Não Đỏ


Nguyệt Thần - 3240
+ 160 Công phép
+ 10% Giảm hồi chiêu
Kích hoạt duy nhất - Mặt trăng bảo hộ
Cho khả năng miễn nhiễm với hiệu ứng nhưng khiến cho anh hùng của bạn không thể di chuyển, tấn công hoặc sử dụng kỹ năng trong 1,5s.
Sau khi kết thúc hiệu ứng bản thân sẽ được tăng thêm 60% Tốc chạy và giảm dần trong 2s đồng thời hồi lại (1000 + 100% Công phép) Máu
Hồi chiêu: 90s
(Trang bị khả dụng để mua tại phút thứ 20 của trận đấu hoặc khi đã sử dụng hết 2 lần Hiền Triết Bảo Hộ)


Trong khoảnh khắc đó, Lộ Na lạnh lùng đã giấu chút hơi ấm còn sót lại của mình trong cái tên đã bị lãng quên từ lâu của người anh trai cô.


(Trang Bị Chuyên Dụng) Minh Châu - 300
Cảm ơn các bạn đã tham khảo !Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn