Thông báo cập nhật máy chủ thử nghiệm ngày 20/10

 Kính gửi các triệu hồi sư,

[Địa chỉ tải xuống]

Sau khi mở ứng dụng Vương Giả Vinh Diệu Máy Chủ Thử Nghiệm, bạn sẽ tự động được cập nhật phiên bản mới

Nếu không thể tiến hành tự động cập nhật, bạn có thể thông qua khu vực trải nghiệm trước, tải xuóng ứng dụng và trải nghiệm phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Phiên bản không đại diện cho chất lượng cuối cùng

[Nội dung cập nhật]

[So sánh dưới đây được đưa ra trực tiếp với máy chủ chính thức nhưng không đảm bảo việc cập nhật lên máy chủ chính thức]

1. Đạt Ma

Kỹ năng 2 - Sát thương: Mỗi cú đấm gây 30 (+6/Lv) (+25% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý → 40 (+8/Lv) (+1% Máu tối đa của kẻ địch) sát thương vật lý

Kỹ năng 2 - Hồi phục: Hồi 30 (+6/Lv) (+3% Máu cộng thêm) → Máu mỗi cú đấm 40 (+8/Lv) (+3% Máu cộng thêm)

2. Hải Nặc

Kỹ năng 3 - Điều chỉnh: Chuyển từ xạ kích sang cận chiến, không còn làm mới ghi lại vị trí

3. Qua Á

Nội tại - Hồi chiêu 18s ~ 12s → 20s ~ 12s

Nội tại - Điều chỉnh: Tốc chạy cơ bản khi khởi động tốc độ tối đa đã giảm 20%, nhưng việc tăng cấp anh hùng sẽ tăng tốc chạy khi bắt đầu tốc chạy tối đa của Qua Á.

4. Sửa lỗi

Đã khắc phục sự cố kỹ năng 2 và 3 của Thủ Ước không thể được sử dụng bình thường sau khi anh ta sử dụng kỹ năng 2 và 3 để tấn công kẻ thù không thể chọn hoặc đang ở trạng thái miễn nhiễm kỹ năng.

Đã khắc phục sự cố trong đó mô tả phần thưởng cho Dao đi rừng dòng Rìu Tuần Tra không chính xác.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn