NAKORURU | NA KHẢ LỘ LỘ - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát Thủ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KĨ NĂNG

Nội tại - Lưu Đao Võ Thuật

Nakoruru sử dụng kỹ năng trúng kẻ địch, sẽ cường hóa đòn đánh tiếp theo gây 80 (+100% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.


Kỹ năng 1 - Phi Ưng Công Kích

Hồi chiêu: 10s / 9.5s / 9s / 8.5s / 8s / 7.5s                        Năng lượng: 60 (+10/Lv)

Nakoruru triệu hồi phi ưng Mamahaha tấn công kẻ địch chỉ địch gây 350 (+155% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý

Đồng thờii tạo dấu ấn mắt chim ưng lên kẻ địch. Bất kỳ sát thương nào của Nakoruru cũng sẽ kích hoạt dấu ấn gây sát thương vật lý bằng 6% Máu tối đa của kẻ địch

Mỗi 40 Công vật lý cộng thêm sẽ tăng thêm 1% (sát thương tối đa gây lên quái rừng là 200)

Kích hoạt dấu ấn này cũng sẽ làm giảm 3s hồi chiêu và trả lại 35 năng lượng.


Sát thương: 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600


Kỹ năng 2 - Phong Chi Nhẫn

Hồi chiêu: 6s                    Năng lượng: 50

Nakoruru lướt theo hướng chỉ định, gây 350 (+170% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý trên đường lướt

Đồng thời mỗi khi trúng 1 anh hùng địch hồi phục lượng máu bằng 300 (+110% Công vật lý cộng thêm).

Kỹ năng này trúng quái rừng tạo thành sát thương tăng 50% so với khi trúng kẻ địch, nhưng lượng máu hồi chỉ bằng 35%.


Sát thương: 350 / 420 / 490 / 560 / 630 / 700

Hồi phục: 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550


Kỹ năng 3 - Phi Ưng Tập Kích

Hồi chiêu: 12s                    Năng lượng: 120

Nakoruru triệu hồi phi ưng Mamahaha cùng tác chiến, tăng 50% Tốc chạy ngay lập tức và giảm dần trong 6s.

Sử dụng kỹ năng 1 lần nữa, Nakoruru tấn công khu vực chỉ định gây 580 (+240% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và giảm 50% Tốc chạy, kéo dài 3s.

Kẻ địch bị ảnh hưởng sẽ giảm 30% sát thương trong 3s


Sát thương: 580 / 830 / 1080


III. NGỌC THAM KHẢONakoruru - Người Bảo Vệ Chim Ưng

Nakoruru - Vãn Huỳnh

Nakoruru - Tiền Trần Kính
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn