UKYO TACHIBANA (QUẤT HỮU KINH) - TIÊU ĐIỂM ANH HUNG· VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát Thủ

 Video tham khảoII. CHI TIẾT KỸ NĂNG 

Nội tại - Bí Kiếm Lung Đao

Hồi chiêu: 5s

Đòn đánh thường của Ukyo biến thành Bạt Đao Trảm.

Bạt Đao Trảm có phạm vi chém dài hơn, gây 130% Công vật lý sát thương vật lý cho kẻ địch và giảm 50% Tốc chạy của đối phương duy trì trong 2s

Gây thêm 65% Công vật lý sát thương vật lý cho kẻ địch ở rìa phát chém

Mỗi 5s có thể chém 1 lần.


Kỹ năng 1 - Yên Phản

Hồi chiêu: 7s(-0.2s/Lv)

Uyko nhảy về phía sau đồng thời vung đao về phía trước gây 150 (+140% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi.

Nếu đâm kiếm trúng kẻ địch có thể tái kích hoạt kỹ năng 1 lần nữa.


Sát thương: 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300


Kỹ năng 2 - Cư Hiệp

Hồi chiêu: 10s / 9.5s / 9s / 8.5s / 8s / 7.5s

Ukyo nhanh chóng rút đao chém theo hướng chỉ định gây 300 (+ 180% Công vật lý) sát thương vật lý, mục tiêu ở phía đoạn cuối của đường chém sẽ bị choáng 0.75s


Sát thương: 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550


Kỹ năng 3 - Tế Tuyết

Hồi chiêu: 12s / 11.5s / 11s

Ukyo rút đao chém ra hướng chỉ định 4 nhát, mỗi nhát đao gây 130 (+55% Công vật lý) sát thương vật lý,

Mỗi nhát đao trúng tướng địch sẽ hồi phục lượng máu bằng 80 (+54% Công vật lý) Máu; nếu trúng mục tiêu không phải tướng địch thì hồi máu còn 1 nửa.


Sát thương: 130 / 180 / 230

Hồi phục: 80 / 160 / 240Ukyo Tachibana - Thần Mệnh Nhất Đao

Ukyo Tachibana - Tu La

Ukyo Tachibana - Phong Sương Tận


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn