CHUNG VÔ DIỆM - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Chung Vô Diệm | 钟无艳 | Wuyan

 I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Đấu sĩ , Đỡ đòn

Vị trí: Đường Đối Kháng

Sát thương: Vật lý


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


Nội tại - Luyện Kim Đá

Vô Diệm có 50% cơ hội hóa đá kẻ địch trong 0.75s mỗi khi gây sát thương lên mục tiêu bằng Đòn đánh thường hoặc kỹ năng


Kỹ năng 1 - Cuồng Phong Đột Tiến

Hồi chiêu: 5s(-0.2s/Lv)                Năng lượng: 40


Vô Diệm lao theo hướng chỉ định và cường hóa đòn đánh thường tiếp theo.

Đòn đánh cường hóa sẽ gây 225 (+ 120% Công vật lý) sát thương vật lý và giảm 50 % Tốc chạy trong 2s.


Sát thương: 225 / 270 / 315 / 360 / 405 / 450


Kỹ năng 2 - Đả Kích Kinh Hãi

Hồi chiêu: 8s / 7.4s / 6.8s / 6.2s / 5.6s / 5s                    Năng lượng: 55 

Vô Diệm dùng búa tạ đập xuống đất, gây 300 (+ 145% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi và gấp đôi cho kẻ địch ở giữa phạm vi .


Sát thương: 300 / 380 / 460 / 540 / 620 / 700


Kỹ năng 3 - Chùy Gió Lốc

Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s                    Năng lượng: 80

Chung Vô Diệm nâng búa tạ lên xoay và tấn công kẻ địch xung quanh trong 3.2s

Gây 150 (+ 80% Công vật lý) sát thương vật lý mỗi 0.4s và thêm 40% khi kẻ địch ở vòng ngoài sát thương.

Trong khi sử dụng chiêu cuối, sau mỗi 0,4s sẽ tăng 5% Tốc chạy và lá chắn 35 (+10% Công vật lý) sát thương cộng dồn 4 lần. Nếu dùng kỹ năng 1 khi đang thực thi kỹ năng 3 tốc chạy sẽ bị giảm đi một chút

Nội tại: Với sức mạnh của đất, Vô Diệm triệu hồi khiên đất mỗi 3s hấp thụ 150 (+68% Công vật lý) sát thương


Sát thương: 150 / 225 / 300

Lá chắn: 35 / 70 / 105

Khiên: 150 / 300 / 450


Chung Vô Diêm - Chùy Dã Man

Chung Vô Diệm - Cảnh Báo Sinh Hóa

Chung Vô Diệm - Búa Vương Giả

Chung Vô Diệm - Bãi Biển Lệ Ảnh (Lệ: Đẹp, Ảnh: Bóng dáng)

Chung Vô Diệm - Siêu Chiến Sĩ Thời Không

Chung Vô Diệm - Tụ Sao Tỏa Sáng [Tụ Tinh Thiểm Diệu]


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn