LƯU THIỆN - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Đỡ đòn , Trợ thủ

Vị trí: Trợ thủ

Sát thương: Vật lý

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 


Nội tại - Lực Từ Che Chắn

Kỹ năng của Lưu Thiện có thể gây lượng sát thương tương đương lên trụ và hiệu ứng khống chế của Lưu Thiện có thể câm lặng chúng trong 1.2s

Khi gây sát thương lên trụ Lưu Thiện gây sát thương lên trụ sẽ phục hồi 280- 672 Máu cho bản thân. Hiệu ứng phục hồi tăng theo cấp độ anh hùng.Kỹ năng 1 - Tiểu Bá Vương Hộ Thuẫn

Hồi chiêu: 10s / 9.4s / 8.8s / 8.2s / 7.6s / 7s              Năng lượng: 50 Lưu Thiện kích hoạt lá chắn và  xung phong về phía trước, nhận 50% Tốc chạy giảm dần theo thời gian và lá chắn có khả năng hấp thụ 600 sát thương trong 3s. 

Anh ta cũng cường hóa đòn đánh thường tiếp theo, khi đó anh ta nhảy lên và đạp xuống đất gây 350 (+122% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi và hất tung chúng lên trong 1s


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600

Tốc chạy: 50% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100%

Khiên: 600 / 840 / 1080 / 1320 / 1560 / 1800Kỹ năng 2 - Cơ Quan Ma Chảo

Hồi chiêu: 8s / 7.6s / 7.2s / 6.8s / 6.4s / 6s                   Năng lượng: 55


Lưu Thiện điều khiển gấu trúc mở rộng móng vuốt của nó theo hướng xác định để tấn công, gây 400 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi và làm choáng kẻ địch trong phạm vi trong 1s.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 400 / 480 / 560 / 640 / 720 / 800Kỹ năng 3 - Gấu Trúc Bạo Tẩu

Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s                   Năng lượng: 100


Lưu Thiện điều khiển Panda dang tay và liên tục xoay người để tấn công kẻ địch xung quanh trong 3s gây 240 (+ 75% Công vật lý) sát thương vật lý mỗi 0.5s

Trong thời gian này đòn đánh thường gây 100 sát thương vật lý và làm chậm 50% trong 0.5s

Các kỹ năng khác có thể sử dụng khi đang xoay


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 240 / 320 / 400

Đòn đánh thường: 100 / 150 / 200Lưu Thiện - Cơ Quan Bạo Loạn

Lưu Thiện - Tham Vọng Mèo Anh

Lưu Thiện - Thân Sĩ Gấu Mèo

Lưu Thiện - Thủ Môn Thiên Tài

Lưu Thiện - Căn Cứ Bí Mật

Lưu Thiện - Hoán Linh Ma Giáp

Lưu Thiện - Điện Tử · Gió Lốc Nổ Tung

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn