4-3-2021 | ĐIỀU CHỈNH SỨC MẠNH CỦA 1 SỐ VỊ TƯỚNG TRONG BẢN CẬP NHẬT TỚI

ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SỨC MẠNH CỦA CÁC ANH HÙNG TRONG BẢN CẬP NHẬT TỚIThông tin từ 4399

1. Hoàng Trung ( tăng )


Chiêu 3 : Phòng thủ vật lí và phòng thủ phép thuật

180 (+ 90 / Lv) 180 (+ 160 / Lv)


2. Tôn Sách ( tăng )Chiêu 2 : Sát thương kỹ năng 

180 (+ 40 / Lv) (+ 0.7công vật lí) → 180 (+ 62 / Lv) (+ 0.7công vật lí)


3. Charlotte ( tăng )Kỹ năng 1: Hồi chiêu: 9 (-0,4 / Lv) → 8 (-0,2 / Lv)

Kỹ năng 2: Hồi phục sinh lực

25 (+ 4 / Lv) (+ 0,075 công vl) → 27 (+ 5 / Lv) (+ 0,075 công  vl )


4. Mã Siêu ( giảm )Nội tại: Hồi máu

 30 (+ 2 * Lv) (+ 4% * máu tối đa) → 30 (+ 2 *Lv) (+ 3% * máu tối đa)


5. Kính ( giảm )Kỹ năng 3: Hồi chiêu 30 (-5 / Lv) → 40 (-5 / Lv)


6. Địch Nhân Kiệt ( giảm )Kỹ năng 1: sát thương vật lý : 180 (+ 20 / Lv) (+ 0,22 công vl ) → 165 (+ 20 / Lv) (+ 0,22 công vl )

                   sát thương phép : 120 (+ 22 / Lv) → 110 (+ 20 / Lv)


7. Điêu Thuyền ( giảm )Nội tại: Hồi phục sinh lực: 125 (+ 15 *Lv) 120 (+ 11 *Lv)


Cảm ơn các bạn đã theo dõi !

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn