DIỆU - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


I. GIỚI THIỆU

Vai trò: Đấu Sĩ

Vị trí: RừngII. VIỆT HÓA KĨ NĂNG 

Nội tại - Quà Tặng Tinh Tú

Tung kỹ năng giúp Diệu tích lũy Sức Mạnh Tinh Tú , kỹ năng trúng kẻ địch sẽ giúp Diệu hồi 2% Máu tối đa

Khi đủ Sức Mạnh Tinh Tú, trong 3s Diệu sẽ có được 1 lần cường hóa kỹ năng.

Sau khi tung ra kỹ năng cường hóa, đòn đánh thường tiếp theo sẽ gây ra thêm 70 (+20% Công vật lý) sát thương vật lý.


Kỹ năng 1 - Liệt Không Trảm

Hồi chiêu: 6s(-0.2s/Lv)

Diệu nhanh chóng xoay lưỡi kiếm, gây 175 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh


Sát thương: 175 / 225 / 275 / 325 / 375 / 425


Huy Quang · Liệt Không Trảm

Hồi chiêu: 6s                    Sức Mạnh Tinh Tú: 3

Diệu nhanh chóng xoay lưỡi kiếm, gây 175 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh.

Sức Mạnh Tinh Tú sẽ giải phóng kỹ năng này 1 lần nữa

Nếu Diệu và Sức Mạnh Tinh Tú tấn công đơn vị cùng một lúc, bản thân sẽ được nhận 30% Tốc đánh


Sát thương: 175 / 225 / 275 / 325 / 375 / 425

Tốc đánh: 30% / 40% / 50% / 60% / 70% / 80%


Kỹ năng 2 - Đuổi Sao

Hồi chiêu: 7s

Diệu di chuyển nhanh sang trái theo hình vòng cung, gây 100 (+50% Công vật lý) sát thương vật lý và giảm 50% Tốc chạy trong 1s cho kẻ địch trên đường di chuyển


Sát thương: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200

Thời gian giảm tốc: 1s / 1.2s / 1.4s / 1.6s / 1.8s / 2s


Huy Quang · Đuổi Sao

Hồi chiêu: 7s                    Sức Mạnh Tinh Tú: 3

Diệu di chuyển nhanh sang phải theo hình vòng cung, gây 100 (+50% Công vật lý) sát thương vật lý và giảm 50% Tốc chạy trong 1s cho kẻ địch trên đường di chuyển và cường hóa đòn đánh thường tiếp theo

Sức Mạnh Tinh Tú sẽ giải phóng kỹ năng này 1 lần nữa dọc theo phía bên trái

Nếu Diệu và Sức Mạnh Tinh Tú tấn công đơn vị cùng một lúc sẽ bị hất tung lên không trong 0.75s


Sát thương: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200

Thời gian giảm tốc: 1s / 1.2s / 1.4s / 1.6s / 1.8s / 2s


Kỹ năng 3 - Quay Về Trần Thế

Hồi chiêu: 15s / 12s / 9s

Diệu giải phóng sức mạnh, quay trở lại vị trí trước 2s (không thể di chuyển quá 600 khoảng cách), xóa bỏ Tinh Tước và gây 250 (+100% Công vật lý) sát thương phép lên kẻ địch trên đường đi và điểm cuối

Nội tại: 40% sát thương mà Diệu nhận được sẽ được chuyển thành Tinh Tước và sẽ được giải quyết trong vòng 2s


Sát thương: 250 / 375 / 500


Huy Quang · Quay Về Trần Thế

Hồi chiêu: 15s / 12s / 9s                    Sức Mạnh Tinh Tú: 3

Diệu giải phóng sức mạnh, quay trở lại vị trí trước 2s (không thể di chuyển quá 600 khoảng cách), xóa bỏ Tinh Tước và gây 250 (+100% Công vật lý) sát thương phép lên kẻ địch trên đường đi và điểm cuối

Đồng thời cường hóa đòn đánh thường kế tiếp

Sức Mạnh Tinh Tú sẽ mô phỏng lại kỹ năng này

Nếu Diệu và Sức Mạnh Tinh Tú tấn công đơn vị cùng một lúc, sẽ làm chậm 50% trong 2s

Nội tại: 40% sát thương mà Diệu nhận được sẽ được chuyển thành Tinh Tước và sẽ được giải quyết trong vòng 2s


Sát thương: 250 / 375 / 500


Diệu - Đứa Trẻ Ngôi Sao

Diệu - Giấc Mộng Hư Không Trở Lại

Diệu - Vân Ưng Phi Tướng (FMVP vinh danh tuyển thủ Trùng Khánh QGhappy.Fly - Hiện là Trùng Khánh Lang Đội.Fly)

Diệu - Lý Tiêu Dao

Diệu - Sơn Hải · Thương Lôi Dẫn


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn