TRIỆU VÂN - Zilong TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU - Honor Of Kings

 I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Sát Thủ , Đấu sĩ

Ví trí: Rừng

Sát thương: Vật lý, PhépII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại - Long Minh

Triệu Vân càng chiến đấu càng dũng cảm, khi máu giảm đi tiềm năng sẽ được giải phóng, tỷ lệ miễn thương tăng lên và các kỹ năng cơ bản sẽ được cường hóa.

[Cấp 1] 66% < Máu hiện tại < 100%: 5% miễn thương

[Cấp 2] 33% < Máu hiện tại < 66%: 10% miễn thương

Khoảng cách dịch chuyển của kỹ năng 1 tăng thêm 50. Kỹ năng 2 thêm 1 thương rồng

[Cấp 3] 0 < Máu hiện tại < 33%: 20% miễn thương

Khoảng cách dịch chuyển của kỹ năng 1 tăng thêm 100

Kỹ năng 2 thêm 2 thương rồng

Khả năng hồi phục vượt quá mức máu hiện tại sẽ được chuyển thành lá chắn vĩnh viễn. Khi tổng lượng lá chắn đạt đến một cấp độ máu phía trên, những lá chắn này đó sẽ được chuyển thành máu. 


Kỹ năng 1 - Kinh Lôi Chi Long

Hồi chiêu: 7s (-03s/Lv)              Năng lượng: 30

Triệu Vân lao tới với ngọn thương theo hướng xác định, gây 350 (+120% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường.

Đòn đánh thường tiếp theo sau khi lao tới sẽ gây 120 (+40% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và giảm 25% Tốc chạy của địch trong 2s.

Khi nội tại của Triệu Vân thay đổi mốc Máu hiện tại sẽ trực tiếp làm mới thời gian hồi chiêu của Kỹ năng 1


Sát thương: 350 / 420 / 490 / 560 / 630 / 700

Đòn đánh thường: 120 / 144 / 168 / 192 / 216 / 240

Làm chậm: 25% / 30% / 35% / 40% / 45% / 50%


Kỹ năng 2 - Phá Vân Chi Long

Hồi chiêu: 6s (-0.2s/Lv)              Năng lượng: 40

Triệu Vân đâm Long Thương 4 lần liên tiếp theo hướng chỉ định, gây 175 (+35/Lv)(+40% Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời hồi lại 60 (+2% Máu cộng thêm) Máu cho bản thân.

Khi nội tại Máu hiện tại ở cấp 2 và 3 sẽ gây thêm sát thương điện từ cho Long Thương. Tại nội tại cấp 2 sẽ gây 25 (+10% Công vật lý cộng thêm) sát thương phép. Tại nội tại cấp 3 sẽ gây gấp đôi sát thương


Sát thương điện từ: 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Hồi phục: 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120


Kỹ năng 3 - Thiên Tường Chi Long

Hồi chiêu: 18s / 15s / 12s            Năng lượng: 75

Triệu Vân nhảy lên không trung và tung ra một đòn sấm sét vào khu vực gây 550 (+ 150% Công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch trong khu vực và hất tung kẻ địch vòng tròn 1s.


Sát thương: 550 / 825 / 1100


III. NGỌC THAM KHẢOTriệu Vân - Rồng Bay Trời Xanh

Triệu Vân - Nhẫn · Viêm Ảnh

Triệu Vân - Kỷ Nguyên Tương Lai

Triệu Vân - Thượng Tướng Hoàng Gia

Triệu Vân - Thiên Vương Hip-Hop

Triệu Vân - Phó Tế Trắng

Triệu Vân - Trái Tim Động Cơ

Triệu Vân - Long Đản

Triệu Vân - Ngôi Sao Diệu Thế

Triệu Vân - Bách Mộc Tâm Thương


1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn