Thông báo cập nhật máy chủ ngày 26/12/2302 | Đạt Ma, Hải Nặc, Erin, Cuồng Thiết, Tôn Sách, Hậu Nghệ, Thêm thiết bị cho phép FPS cao, khắp phục Đại Kiều

Đạt Ma

Công vật lý cơ bản: 171(+13.2*Lv) → 171(+12.0*Lv)

Nội tại - Đòn đánh thường cường hóa: 40(+3*Lv)(+40% Ad cộng thêm) → 28(+2*Lv)(+30% Ad cộng thêm)

Kỹ năng 1 - Thời gian tích lũy: 9s (-0.4s/Lv) → 10s (-0.4s/Lv)

Kỹ năng 3 - Hồi chiêu: 40s(-5s/Lv) → 50s(-5s/Lv)


Hải Nặc

Nội tại - Mới: Đòn đánh thường cận chiến cũng có thể tích lũy dấu ấn

Kỹ năng 1 (Xạ kích) - Điều chỉnh: Hải Nặc ném cây trượng một lần nữa vào mục tiêu bị đánh dấu trước mặt, nếu đánh cùng một mục tiêu nhiều lần thì chỉ gây 40% sát thương tiếp theo → Hải Nặc ném cây trượng một lần nữa tại mục tiêu đánh dấu trước mặt, trượng phụ sẽ gây 75% sát thương của trượng chính, nếu trượng phụ đánh cùng một mục tiêu nhiều lần thì chỉ gây 50% sát thương trong những lần tiếp theo.

Kỹ năng 1 (Xạ kích) - Sát thương: 400(+80/Lv)(+55%Ap) → 400(+80/Lv)(+60%Ap)

Kỹ năng 2 - Giới hạn tối đa của Máu tăng thêm: 600(+120/Lv)(+15% Máu cộng thêm) → 450(+90/Lv)(+12% Máu cộng thêm)

Kỹ năng 1 (Cận chiến) - Phạm vi kỹ năng: 550 → 600

Kỹ năng 1 (Cận chiến) - Hồi phục: 125(+24/Lv)(+3% Máu cộng thêm) → 150(+30/Lv)(+5% Máu cộng thêm)

Kỹ năng 1 (Cận chiến) - Loại bỏ hiệu ứng lượng máu càng thấp thì tỷ lệ hồi phục càng cao.

Kỹ năng 2 - Mới: Khi tham gia cận chiến, đối với mỗi tướng địch có thêm ở gần, hiệu ứng phục hồi và tăng giới hạn Máu thêm 50%, tối đa 100%.

Kỹ năng 2 - Mới: Tăng 100 (+20/Lv) Song giáp sau khi chuyển sang cận chiến

Kỹ năng 2: Loại bỏ hiệu ứng giảm phục hồi/tăng tốc khi trạng thái trước và sau khi dịch chuyển là như nhau.

Kỹ năng 2 - Tăng tốc chạy: 20% (+4%/Lv) → 15% (+3%/Lv)

Kỹ năng 3 - Tỉ lệ miễn thương: 20% (+10%/Lv) → 15% (+7,5%/Lv)


Erin

Máu cơ bản: 3135(+180*Lv) → 3142(+190.1*Lv)

Công vật lý cơ bản: 0 → 164 (+10.9*Lv)

Tăng tốc đánh: 1% → 2%

Phạm vi cơ bản: 700 → 750

Loại bỏ các đòn đánh thường gây sát thương phép

Loại bỏ trang bị chuyên dụng của Erin và tối ưu hóa tốc độ bay đạn đạo cũng như tác động của đòn đánh thường Erin và thao tác tay.

Điều chỉnh lớp năng lượng: Erin lướt nhẹ sẽ giải phóng năng lượng còn lại và thêm một lớp năng lương nữa để tối ưu hóa vấn đề “giới hạn công kích” của Erin

Nội tại - Mới: Khả năng xuyên giáp/hút máu của Erin là xuyên giáp toàn năng/hút máu toàn năng, nhận giá trị cao nhất của xuyên giáp vật lý/hút máu vật lý và xuyên giáp phép/hút máu phép

Nội tại - Mới: Mỗi 100 Công phép tăng 30 Tốc chạy khi bay lướt, tối đa 450. Giới hạn tốc chạy nội tại: 1200 → 2000

Nội tại - Loại bỏ hiệu ứng chuyển đổi Công phép thành Tỉ lệ chí mạng

Nội tại - Đòn đánh thường: 150(+11*Lv)(+20%Ap) sát thương phép → (+100%Ad)(+20%Ap) sát thương vật lý

Nội tại - Đòn đánh thường cường hóa: 180 (+15*Lv) (+30%Ap) sát thương phép → 40 (+3*Lv) (+120%Ad) (+30%Ap) sát thương vật lý

Kỹ năng 1 - Sát thương cơ bản: 320(+40/Lv)(+45%Ap) → 350(+70/Lv)(+40%Ad)(+100%Ap)

Kỹ năng 1 - Sát thương vòng: 150(+20/Lv)(+22%Ap) → 125(+25/Lv)(+20%Ad)(+30%Ap)

Kỹ năng 1 - Hiệu ứng làm chậm: 50% → 30%

Kỹ năng 1 - Mới: Mỗi 100 Công phép sẽ giảm thời gian hồi chiêu đi 0.1s, tối đa 1.5s

Kỹ năng 1 - Hồi chiêu: 7s → 7s(-0.2s/Lv)

Kỹ năng 2 - Tăng tốc đánh: 30% (+4%/Lv) → 20% (+4%/Lv)

Kỹ năng 2 - Hồi chiêu: 10s(-0.8s/Lv) → 9s(-0.4s/Lv)

Kỹ năng 3 - Sát thương: 80(+30/Lv)(+35%Ap) → 60(+30/Lv)(+45%Ad)(+35%Ap)

Kỹ năng 3 - Tăng tốc chạy: 10% → 10% (+5%/Lv)


Cuồng Thiết

Kỹ năng 3 - Cướp tốc chạy sẽ mất từng lớp khi hết hiệu lực


Tôn Sách

Nội tại - Tăng giáp sẽ mất từng lớp khi hết hiệu lực


Hậu Nghệ

Nội tại - Tăng tốc đánh sẽ mất từng lớp khi kết hiệu lực


Thêm thiết bị bật được FPS cao

ZTE Axon 50 Ultra 5G, OPPO Find X7, OPPO Find X7 Pro


Khắc phục sự cố

Đã khắc phục sự cố trong đó hiệu ứng âm thanh khi di chuyển chiêu 3 của trang phục Cao Tiệm Ly đôi khi bất thường.

Đã khắc phục sự cố với các hiệu ứng đặc biệt bất thường của Lộ Na Vương Miện 

Đã khắc phục sự cố khi Đạt Ma ngắt kỹ năng 2, các trang bị nội tại như Băng Ngân Giáp vẫn sẽ được kích hoạt.

Đã khắc phục sự cố tăng cấp độ của kỹ năng 1 cận chiến hồi phục của Hải Nặc bị sai.

Đã khắc phục sự cố trong đó hiệu ứng miễn tử của chiêu 4 của Đại Kiều sẽ được kích hoạt bất thường nhiều lần trong huyễn ảnh của Hải Nguyệt.

Đã khắc phục sự cố chiêu 4 (Chuyên dụng) của Đại Kiều sẽ có hiệu ứng bất thường khi được làm mới bằng thời gian hồi chiêu kỹ năng trong một số trường hợp.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn