Thông báo phiên bản hẻm núi, anh hùng, trang bị của mùa giải [Tóa Sáng Châu Á - Thiểm Diệu Á Châu]

Thay đổi chiến trường

Điều chỉnh tháp phòng thủ

Điều chỉnh cơ chế bảo vệ

ất cả tháp phòng thủ đều được thêm cơ chế bảo vệ, anh hùng đi vào tháp phòng thủ đối phương sẽ giảm 25% sát thương đầu ra, sau phút thứ 4 còn 10%, biến mất sau phút thứ 10

town-defent

Điều chỉnh cơ chế giảm tốc của lính sau khi phá hủy tháp

Tất cả các tháp phòng thủ đều được thêm cơ chế giảm tốc của lính sau khi bị phát hủy, tháp ngoài, tháp trung tâm, tháp trên cao sau khi bị hủy sẽ giảm 30%/60%/90% Tốc chạy của lính đối pương, kéo dài 5s

tower-slow

Điều chỉnh cơ chế bảo vệ

Máu tháp trung tâm: 9500 → 8500

Máu tháp trên cao: 10000 → 9000

Thống nhất quy tắc phân chia kinh tế

Thống nhất quy tắc phân phối tài nguyên của hẻm núi, làm cho thần sông, quái rừng và quy tắc phân phối sau khi đánh bại lính nhất quán

Trước khi thay đổi, đánh bại Thành Sông có thể được 50% lợi nhuận cơ bản + 70% lợi nhuận cơ bản bổ sung

Sau khi thay đổi, đánh bại Thần Sông có thể nhận được 100% lợi nhuận cơ bản+ 50% lợi nhuận cơ bản bổ sung (phù hợp với các quái rừng và lính) và điều chỉnh lượng kính tễ cư bản của thần sông để đảm bảo lợi nhuận khi bị hạ bởi 1 người được phù hợp.

Đồng thời thống nhất tỷ lệ thân phối trong trường hợp nhiều người

Trước khi thay đổi, phân chia trong khu vực rừng là: 100% / 70% / 56% / 46% / 40%, quy tắc phân phối Thần sông là chia đều cho các thành viên trong phạm vi

Sau khi thay đổi, tỷ lệ phân chia quái rừng và thần sông sẽ được thống nhất thành 100% / 80% / 55% / 43% / 37% (phù hợp với quy tắc phân phối lính với nhiều thành viên, để duy trì sự ổn định của nền kinh tế chung của khu vực rừng trong giai đoạn sau, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của khu vực rừng sau 10 phút sẽ giảm nhẹ)

Điều chỉnh giới hạn tăng trưởng kinh tế của lính

Với việc nâng cấp toàn diện trang bị hỗ trợ, hỗ trợ sau 10 phút vẫn sẽ không tham gia vào việc phân phối kinh tế của lính và quái rừng vì vậy sẽ làm cho các vị trí khác có thêm kinh tế gia tăng từ lính. Chúng tôi quyết định giảm sự gia tăng kinh tế của lính để đảm bảo sự ổn định

Giới hạn trên của hệ số tăng trưởng kinh tế phút thứ 10: 145% → 140%

Điều chỉnh giá trị khu vực rừng

Tại phút thứ 1, các thuộc tính của quái rừng không còn phát triển bao gồm Máu, Kinh tế, Kinh nghiêm,.. và điều chỉnh lại các thuộc tính của quái cho phù hơp (Không ảnh hưởng đến thuộc tính sau 1 phút 30s)

Điều chỉnh thời gian gặp nhau của lính các đường

Điều chỉnh tốc độ di chuyển của lính các đường để nếu không gặp các tình huống ngoài sự cố, lính của cả 3 đường sẽ gặp nhau cùng 1 lúc

Điều chỉnh anh hùng

Điển Vi

Dã thú ngủ say trong thân thể thức tỉnh!

Nội tại - Làm lại: Tất cả các kỹ năng của Điển Vi đều có thể giải khống chế. Giải khống chế cứng thành công giúp nhận 2 lớp sức mạnh. Mỗi lớp giúp tăng (15+1*Cấp anh hùng) Công vật lý và 35 đơn vị phạm vi đánh thường, tích tối đa 6 lớp. Giải khống chế mềm giúp nhận được 1 lớp. Lớp sức mạnh kéo dài trong 6s, sau đó sẽ mất dần từng lớp

Kỹ năng 2 - Năng lượng tiêu hao: 65 (+10/Lv) → 50 (+5/Lv)

Kỹ năng 3 - Tối ưu hóa: Tối ưu hóa cảm giác tấn công, tìm kiếm kẻ địch, hiệu suất nhảy và đập

Kỹ năng 3 - Sát thương: 300 (+50/Lv) (+90% Công vật lý) → 320 (+160/Lv) (+90% Công vật lý cộng thêm)

Mông Nha

Tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng kỹ năng của Mông Nha, nhấp vào các kỹ năng khác trong quá trình sử dụng sẽ không ngay lập tức làm gián đoạn bắn hiện tại

Kỹ năng 1 - Tối ưu hóa: Nhả nút bắn trong khi đang bắn sẽ khiến súng vẫn bắn tiếp trong 0.5s theo hướng cũ

Kính

Điều chỉnh cấu trúc sát thương kỹ năng của Kính và tối ưu hóa trải nghiệm đối kháng của chiêu cuối

Kỹ năng 1 - Sát thương: 60(+60/Lv)(+60% Công vật lý) → 180(+36/Lv)(+100% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 3 - Điều chỉnh: Phóng thích kỹ năng tức thì không thể chọn làm mục tiêu, → Phóng thích kỹ năng tức thì được miễn nhiễm và giảm 70% sát thương

Qua Á

Qua Á không chiến đấu sẽ có Tốc độ di chuyển chậm hơn, không thể truyền đạt tốt cảm giác di chuyển nhanh của thuyền cát, do đó thêm một lối chơi có thể bắt đầu nhanh chóng để truyền đạt cảm giác di chuyển nhanh chóng của thuyền cát. Ngoài ra, điều chỉnh phạm vi của chiêu 3 để làm suy yếu khả năng khống chế, nâng cao tính phản khống của nó

Nội tại: Giữ phím đánh thường sẽ bắn đạn → Giữ phím đánh thường có thể làm cho thuyền cát tiến vào chế độ chuẩn bị tăng tốc, tối đa có thể tích lũy lực ba cấp, sau khi buông tay, thuyền cát sẽ căn cứ vào cấp độ tích lũy sẽ phóng đi cực nhanh, hồi chiêu 18s ~ 12s(theo cấp bậc phát triển)

Kỹ năng 3 - Bán kính phạm vi: 500 → 400

Kỹ năng 3 - Thời gian hồi chiêu: 50s (-5s/Lv) → 45s (-5s/Lv)

Điều chỉnh trang giảm hồi phục và các anh hùng hồi phục

Điều chỉnh trang bị giảm hồi phục


Trượng Độc Xà
Thuộc tính cơ bản: 5% Giảm hồi chiêu → 10% Giảm hồi chiêu
Điều chỉnh nội tại - Vết thương nghiêm trọng: giảm hồi phục đi 50%, kéo dài 3s→ giảm hồi phục 35%, kéo dài 3s
Chế Tài Đao
Thuộc tính cơ bản: 500 Máu → 15% Tốc đánh
Điều chỉnh nội tại - Vết thương nghiêm trọng: giảm hồi phục đi 50%, kéo dài 3s→ giảm hồi phục 35%, kéo dài 3s
Điều chỉnh đường dẫn tổng hợp: Huyết Hồn Kiếm + Kiếm Tinh Thể + Não Đỏ → Huyết Hồn Kiếm + Kiếm Tinh Thể + Dao Găm
Áo Choàng Sen Lửa
Nội tại - Bốc cháy : Mỗi giây gây ra sát thương pháp tương đương 2% Máu tối đa cho địch trong phạm vi 300, gây thêm sát thương pháp tương đương 2% Máu tối đa cho lính và quái → mỗi 3s tấn công địch trong phạm vi 300 sẽ tạo thành hiệu quả bốc cháy, mỗi giây gây 28 ~ 56 (+3% Máu cộng thêm) sát thương pháp (tăng gấp đôi sát thương đối với lính và quái)
Thêm nội tại - Vết thương nghiêm trọng: giảm hồi phục của kẻ địch đi 35%, kéo dài 3s
Điều chỉnh giá mua: 1800 → 2000
Điều chỉnh giá bán: 1080 → 1200

Điều chỉnh anh hùng có khả năng hồi phục

Giảm nhẹ giá trị cơ sở của các anh hùng sau đây cho phù hợp với sự điều chỉnh trang bị

Thái Văn Cơ

Kỹ năng 1 - Hồi phục: 75 (+6/Lv) (+25% Công phép) → 60 (+12/Lv) (+20% Công phép)

Kỹ năng 3 - Hồi phục: 100 (+50/Lv) (+70% Công phép) → 80 (+40/Lv) (+60% Công phép)

Tang Khởi

Nội tại - Hồi phục: 50 (+6 * Lv) (+10% Công phép) (+1% Máu cộng thêm) → 55 (+4 * Lv) (+10% Công phép) (+1% Máu cộng thêm)

Biển Thước

Kỹ năng 2 - Hồi phục: 50 (+10/Lv) (+15% Công phép) → 40 (+8/Lv) (+12% Công phép)

Kỹ năng 3 - Hồi phục cho đồng minh: 80 (+20/Lv) (+20% Công phép) → 60 (+30/Lv) (+20% Công phép)

Kỹ năng 3 - Hồi phục bổ sung: 450 (+150/Lv) (+30% Công phép) → 400 (+200/Lv) (+30% Công phép)

Điều chỉnh tiêu thụ năng lượng

Khải

Kỹ năng 1: 60(+5/Lv) → 50(+5/Lv)

Hàn Tín

Kỹ năng 2: 65 (+5/Lv) → 50 (+5/Lv)

Nakoruru

Kỹ năng 1: 70 (+10/Lv) → 60 (+10/Lv)

Bách Lý Huyền Sách

Kỹ năng 3: 50 (+5/Lv) → 35 (+5/Lv)

Điều chỉnh trang bị

Chỉnh sửa hệ thống hỗ trợ

Điều chỉnh quy tắc và nội tại

Nội tại - Du kích/Nội tại - Phước lành

Trước khi điều chỉnh Nội tại duy nhất - Du kích:Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội. Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10. Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng
Nội tại duy nhất - Phước lành: Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm. Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng. Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12. Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Sau khi điều chỉnh 

Nội tại duy nhất - Du kích: Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s (áp dụng với trang bị cấp 1 và 2, có hiệu lực toàn thể)

Nội tại duy nhất - Du kích: Nhận được 6 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s (áp dụng với trang bị cấp 3, có hiệu lực toàn thể)  
Nội tại duy nhất - Phước lành: Nhận Máu tối đa và thuộc tính tấn công chính theo cấp độ

Thêm quy tắc chung

Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)(Hiệu ứng giữ nguyên và có hiệu lực toàn thể)
Khi nhiều người sử dụng trang bị hỗ trợ chỉ người có nguồn kinh tế thấp nhất mới có hiệu lực (Bao gồm cả thuộc tính cơ bản)

Trang bị hỗ trợ cấp 2

Đơn giản hóa quy tắc trang bị cấp hai, loại bỏ các trang bị kích hoạt cấp hai ban đầu, giữ lại các trang bị loại hào quang nội tại và nâng cấp các thiết bị hào quang nội tại, thống nhất thuộc tính cơ bản của chúng

Loại bỏ các trang bị kích hoạt

Loại bỏ các trang bị: Khiên Rắn Chúa, Khiên Sói Hú, Gương Chiếu Yêu, Phượng Hoàng Lục Bảo

Nâng cấp trang bị hào quang

Nâng cấp 2 trang bị Nhẫn Phượng Minh và Thuẫn Bảo Hộ trở thành Khiên Ngọc và Khiên Bảo Hộ đồng thời cũng điều chỉnh thuộc tính trang bị

Điều chỉnh thuộc tính trang bị
Tốc chạy: 5% → 6%
Điều chỉnh hiệu ứng Nội tại - Phước lành:
Tăng 200-400 Máu tối đa
Thêm 20-40 thuộc tính tấn công chính (1 thuộc tính tấn công chính = 1 công vật lý hoặc 2 công phép)
Điều chỉnh hiệu ứng Nội tại - Du kích:
Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)
Hiệu ứng hào quang giống với phiển bản cũ

Trang bị bỗ trợ cấp 3

Trang bị hỗ trợ cấp 2 có thể lựa chọn bất kỳ hiệu ứng kỹ năng kích hoạt nào thăng cấp thành trang bị hỗ trợ cấp 3, thực hiện tổ hợp linh hoạt "Hào quang Nội tại + Kỹ năng kích hoạt", đồng thời thống nhất thuộc tính và hiệu quả nội tại của tất cả trang bị hỗ trợ cấp 3, hiệu quả kỹ năng kích hoạt và trước khi điều chỉnh vẫn giữ nguyên.

Loại bỏ toàn bộ trang bị cũ
Thêm trang bị mới
Thêm trang bị cấp 3 cho "Khiên Ngọc": Ngọc · Rắn Chúa, Ngọc · Phượng Hoàng, Ngọc · Sói Hú, Ngọc · Chiếu Yêu
Thêm trang bị cấp 3 cho "Khiên Bảo Hộ": Bảo Hộ · Rắn Chúa, Bảo Hộ · Phượng Hoàng, Bảo Hộ · Sói Hú, Bảo Hộ · Chiếu Yêu
Thuộc tính trang bị: +1200 Máu tối đa
+10% Tốc chạy
Nội tại - Phước lành
Tăng 300-600 Máu tối đa
Thêm 32-60 thuộc tính tấn công chính (1 thuộc tính tấn công chính = 1 Công vật lý hoặc 2 Công phép)
Nội tại - Du kích
Nhận được 6 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)
Hào quang - Tái sinh/Bảo hộ
Loạt trang bị cấp 3 của Khiên Ngọc: Hào quang - Tái sinh: Tăng 15% tốc đánh, 15% giảm hồi chiêu và hồi 20 năng lượng mỗi 5s cho đồng minh trong phạm vi 800
Loạt trang bị cấp 3 của Khiên Bảo Hộ: Hào quang - Bảo hộ: Tăng 50 - 120 Giáp vật lý và giáp phép cho đồng minh trong phạm vi 800
Giá trang bị: 1900
Đường dẫn tổng hợp: Khiên Ngọc / Khiên Bảo Hộ + Não đỏ + Não đỏ
Kỹ năng kích hoạt
Kỹ năng chủ động của trang phục hỗ trợ cấp 3 lần lượt có hiệu quả giống với Khiên Rắn Chúa, Phượng Hoàng Lục Bảo, Khiên Sói Hú, Gương Chiếu Yêu

Chỉnh sửa trang bị khác

Giày Dũng Cảm
Điều chỉnh Nội tại - Bảo tồn: Giảm 15% sát thương đòn đánh thường → Giảm 8% sát thương vật lý

Vuốt · Trục Phong (Làm lại)

Thuộc tính cơ bản
Công vật lý: 100 → 65
Tỷ lệ chí mạng: 15% → 0
Giảm hồi chiêu: 5% → 0
Tốc đánh: 0 → 25%
Hiệu ứng nội tại:
Thêm nội tại - Chém (Chung với nội tại của Thiên Thạch và Ám Ảnh Chiến Rìu): Đòn đánh thường trúng tăng 45 ~ 90 xuyên giáp vật lý, kéo dài 3s, tối đa tích xuyên giáp 2 tầng.
Điều chỉnh nội tại - Trục Phong: Sau khi kỹ năng trúng mục tiêu, 3 đòn đánh tiếp theo nhận thêm 50% Tốc đánh, hồi chiêu 3s → Sau khi sử dụng kỹ năng, 3 đòn đánh tiếp theo nhận thêm 35% Tốc đánh, tồn tại trong 5s, hồi chiêu 3s
Điều chỉnh đường dẫn tổng hợp mới: Thiên Thạch + Dao Găm + Dao Găm

Thiên Thạch

Công vật lý: 45 → 55
Hồi chiêu: 10% → 0
Đường dẫn tổng hợp: Thương Tiễn + Kiếm Sắt → Kiếm Sắt + Kiếm Sắt
Giá mua trang bị: 1080 → 930

Nhật Miện

Giảm hồi chiêu: 5% → 10%

Toái Tinh Chùy

Đường dẫn tổng hợp: Kiếm Sắt + Thiên Thạch → Thiên Thạch + Thương Tiễn

Lưỡi Đao Tinh Xảo/Rìu Tuần Tra/Vảy Rồng/Rìu Khổng Lồ/Rồng Rực Cháy

Nội tại - Thợ săn tối ưu hóa quy tắc lớp phủ sát thương quái rừng: Không thể kích hoạt lại → Làm mới sau khi kích hoạt lại

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn