Thông báo cập nhật máy chủ chính thức ngày 20/9 - Mùa giải S33 Thiểm Diệu Á Châu (Tỏa Sáng Châu Á)

Kính gửi các triệu hồi sư,

Chúng tôi có kế hoạch cập nhật máy chủ ưu tiên và máy chủ chính thức vào lúc 23:00 ngày 19/9/2023 đến 6:30 ngày 20/9/2023. Vì bản cập nhật lớn này nên chúng tôi sẽ tạm ngừng hoạt động của máy chủ và gửi tặng quà bào trì cho bạn qua thư sau khi bào trì hoàn tất

[Thời gian cập nhật]

Máy chủ sẽ được cập nhật vào lúc 23:00 ngày 19/9/2023 đến 6:30 ngày 20/9/2023 (Cấm PvP và PvE vào lúc 22:30). Thời gian bảo trì và cập nhật có thể khác vì tiến độ công việc thực tế

Máy chủ chính thức sẽ không bị ảnh hưởng

[Phương thức cập nhật] Cập nhật ngừng hoạt động

[Phạm vi cập nhật] Máy chủ ưu tiên và Máy chủ chính thức

[Nội dung cập nhật]Thay đổi chiến trường

Điều chỉnh tháp phòng thủ

Điều chỉnh cơ chế bảo vệ

ất cả tháp phòng thủ đều được thêm cơ chế bảo vệ, anh hùng đi vào tháp phòng thủ đối phương sẽ giảm 25% sát thương đầu ra, sau phút thứ 4 còn 10%, biến mất sau phút thứ 10

town-defent

Điều chỉnh cơ chế giảm tốc của lính sau khi phá hủy tháp

Tất cả các tháp phòng thủ đều được thêm cơ chế giảm tốc của lính sau khi bị phát hủy, tháp ngoài, tháp trung tâm, tháp trên cao sau khi bị hủy sẽ giảm 30%/60%/90% Tốc chạy của lính đối pương, kéo dài 5s

tower-slow

Điều chỉnh cơ chế bảo vệ

Máu tháp trung tâm: 9500 → 8500

Máu tháp trên cao: 10000 → 9000

Thống nhất quy tắc phân chia kinh tế

Thống nhất quy tắc phân phối tài nguyên của hẻm núi, làm cho thần sông, quái rừng và quy tắc phân phối sau khi đánh bại lính nhất quán

Trước khi thay đổi, đánh bại Thành Sông có thể được 50% lợi nhuận cơ bản + 70% lợi nhuận cơ bản bổ sung

Sau khi thay đổi, đánh bại Thần Sông có thể nhận được 100% lợi nhuận cơ bản+ 50% lợi nhuận cơ bản bổ sung (phù hợp với các quái rừng và lính) và điều chỉnh lượng kính tễ cư bản của thần sông để đảm bảo lợi nhuận khi bị hạ bởi 1 người được phù hợp.

Đồng thời thống nhất tỷ lệ thân phối trong trường hợp nhiều người

Trước khi thay đổi, phân chia trong khu vực rừng là: 100% / 70% / 56% / 46% / 40%, quy tắc phân phối Thần sông là chia đều cho các thành viên trong phạm vi

Sau khi thay đổi, tỷ lệ phân chia quái rừng và thần sông sẽ được thống nhất thành 100% / 80% / 55% / 43% / 37% (phù hợp với quy tắc phân phối lính với nhiều thành viên, để duy trì sự ổn định của nền kinh tế chung của khu vực rừng trong giai đoạn sau, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của khu vực rừng sau 10 phút sẽ giảm nhẹ)

Điều chỉnh giới hạn tăng trưởng kinh tế của lính

Với việc nâng cấp toàn diện trang bị hỗ trợ, hỗ trợ sau 10 phút vẫn sẽ không tham gia vào việc phân phối kinh tế của lính và quái rừng vì vậy sẽ làm cho các vị trí khác có thêm kinh tế gia tăng từ lính. Chúng tôi quyết định giảm sự gia tăng kinh tế của lính để đảm bảo sự ổn định

Giới hạn trên của hệ số tăng trưởng kinh tế phút thứ 10: 145% → 140%

Điều chỉnh giá trị khu vực rừng

Tại phút thứ 1, các thuộc tính của quái rừng không còn phát triển bao gồm Máu, Kinh tế, Kinh nghiêm,.. và điều chỉnh lại các thuộc tính của quái cho phù hơp (Không ảnh hưởng đến thuộc tính sau 1 phút 30s)

Điều chỉnh thời gian gặp nhau của lính các đường

Điều chỉnh tốc độ di chuyển của lính các đường để nếu không gặp các tình huống ngoài sự cố, lính của cả 3 đường sẽ gặp nhau cùng 1 lúc

Sổ Chiến Lệnh Vinh Quang mùa giải S33

Chiến Lệnh Vinh Quang S33 là sổ chiến lệnh thứ 20 tính từ tháng 1 năm 2019. Trong thời gian 4 năm qua, Chiến Lệnh Vinh Quang đã mang đến rất nhiều phúc lợi giới hạn cũng như không ngừng điều chỉnh để mang đến trải nghiệm tốt hơn, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ chiến lệnh vinh quang. Chúng tôi đã có kế hoạt nâng cấp sổ chiến lệnh vào đầu năm 2024. Vì vậy có thể nói chiến lệnh 33 sẽ là chiến lệnh cuối cùng trước giai đoạn nâng cấp. Phần thưởng kế thừa sổ chiến lệnh cũng sẽ bị thay thế như thông báo phía dưới
Mùa giải S33 bắt đầu, có nghĩa là Chiến Lệnh Vinh Quang cũng sẽ bước vào một mùa hoàn toàn mới. Sau khi mùa giải mới của chiến lệnh bắt đầu, tất cả người chơi vào trò chơi có thể kích hoạt miễn phí Sổ Chiến Lệnh Vinh Quang - Phiên bản Tinh Anh, cấp bậc chiến lệnh và trạng thái thăng cấp của mùa giải trước sẽ được tiến hành đặt lại (Bao gồm cả Phiên bản Tinh Anh và Phiên bản Tiến giai, Xu chiến lệnh sẽ không bị xóa), đồng thời một số phần thưởng chiến lệnh và đổi hàng hóa cũng sẽ được cập nhật.

Chiến Lệnh Vinh Quang phiên bản Tinh Anh

Cập nhật các anh hùng và gói quà trang phục tự chọn trong chiến lệnh phiên bản Tinh Anh

Khi tiến hành vào Chiến lệnh, tất cả người chơi phiên bản Tinh Anh mỗi tuần có thể nhận được rương kho báu hằng tuần, sau khi thăng cấp có thể nhận thêm nhiều kinh nghiệm hơn.

1. Rương anh hùng 6 chọn 1 - Cấp 30:

Bách Lý Huyền Sách, Cao Tiệm Ly, Tôn Sách, Miyamoto Musashi, Thuẫn Sơn, Mễ Lai

2. Rương trang phục 6 chọn 1 - Cấp 60:

Chân Cơ - Điệu Valse Băng Tuyết, Tào Tháo - Siêu Năng Chiến Cảnh, Trương Phi - Ngũ Phúc Đồng Tâm, Thượng Quan Uyển Nhi - Thi Nhân Tu Trúc, Tô Liệt - Ái Dữ Hòa Bình, Lão Phu Tử - Trào Lưu Tiên Nhân

Chiến Lệnh Vinh Quang phiên bản Tiến Giai

Phần thưởng Chiến Lệnh Vinh Quang phiên bản Tiến Giai S33 trang phục giới hạn, phụ kiện đa sắc độc quyền, bộ bốn hiệu ứng hiển thị độc quyền, phần thưởng hiệu ứng di chuyển độc quyền cũng sẽ được cập nhật, từ phiên bản tinh anh đến phiên bản tiến giai cấp cập sẽ được thừa kế đồng thời có thể nhận được tất cả các phần thưởng tiến giai cấp bậc trước đó. (Ví dụ: Tiểu Đát Kỷ hiện đang cấp bậc 80 phiên bản tinh anh, sau khi thăng cấp, cấp bậc không đổi, có thể một lần nhận toàn bộ phần thưởng từ cấp 1 ~ cấp 80)

Gấp đôi điểm quý tộc

Chiến Lệnh Vinh Quang Phiên Bản Tiến Giai S33 mua sẽ được nhận gấp đôi điểm quý tộc

Điểm quý tộc sẽ chỉ được nhận khi tự mua Sổ Chiến Lệnh, hính thức tặng tạm thời chưa được tính

Trang phục chất lượng Dũng Giả (Cấp 1): Erin - Lưu Âm Mạn Vũ(Dòng Chảy Âm Nhạc)

Trang phục chất lượng Sử Thi (Cấp 80): Tư Không Chấn - Địa Ngục Nhiên Tâm (Địa Ngục Đốt Tim)

Cùng với các trang phục, Chiến lệnh cũng mang theo Thanh thông báo (Cấp 20), Khung ảnh đại diện (Cấp 45), Hiệu ứng kết liễu (Cấp 55) và Hiệu ứng biến về (Cấp 70) độc quyền mà các thách đấu giả có thể nhận được khi đạt cấp độ tương ứng.

Bộ phụ kiện đa sắc Lan Lăng Vương - Thợ Săn Hắc Ám [Thợ Săn Đêm Tối]

Hiệu ứng di chuyển - Ngao Du Nơi Biển (Cấp 120)

Chiến Lệnh Vinh Quang phiên bản Điển Tàng

Gấp đôi điểm quý tộc

Chiến Lệnh Vinh Quang Phiên Bản Điển Tàng S33 mua sẽ được nhận gấp đôi điểm quý tộc

Điểm quý tộc sẽ chỉ được nhận khi tự mua Sổ Chiến Lệnh, hính thức tặng tạm thời chưa được tính

Nhãn độc quyền

Sau khi Chiến Lệnh Vinh Quang phiên bản Điển Tàng được mở, các trang phục giới hạn tại cấp 1 và 80 sẽ ngay lập tức kích hoạt Nhãn trang phục động của Chiến Lệnh Điển Tàng.

Trải nghiệm trước trang phục cấp 80

Phiên bản Điển Tàng có thể ngay lập tức nhận thẻ thử trang phục Tư Không Chấn - Địa Ngục Nhiên Tâm (30 ngày), không cần đợi đến khi đạt cấp 80 để sử dụng trang phục.

Hào quang tổ đội Chiến Lệnh Điển Tàng

Khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ tổ đội, người chơi có thể nhận thêm 105 kinh nghiệm từ nhiệm vụ của chiến lệnh.

Trong đội có 1 người chơi Điển Tàng Chiến Lệnh đều có thể hoàn thành nhiệm vụ tổ đội gia tăng, +10%/1 người. Tối đa 50%

Khi hoàn thành 1 mình cũng vẫn có thể hưởng thêm 10%

Nhấp vào biểu tượng trạng thái để xem quy tắc cụ thể

Phần thưởng độc quyền

Chiến Lệnh Vinh Quang Điển Tàng còn cung cấp khung ảnh đại diện giới hạn và thanh thông báo giới hạn độc quyền. Đồng thời ngay lập tức thăng lên cấp 30 (Giá trị 2400 Cash) trên cơ sở cấp bậc ban đầu!

Thông Báo Ngao Du Nơi Biển

Khung avatar Ngao Du Nơi Biển

Cập nhật trung tâm trao đổi hàng hóa

Trung tâm trao đổi cửa hàng đặc biệt chính thức cập nhật mới. Quy đổi 125 lần chắc chắn sẽ ra

Kế thùa sổ chiến lệnh mùa giải cũ

Quy tắc kế thừa

Chiến lệnh đạt cấp 90, có thể được kế thừa cấp 1.

Chiến lệnh đạt cấp 100, có thể được kế thừa cấp 2.

Chiến lệnh đạt cấp 110, có thể được kế thừa cấp 3.

Chiến lệnh đạt cấp 120, có thể được kế thừa cấp 4.

Chiến lệnh đạt cấp 130, có thể được kế thừa cấp 5.

Chiến lệnh sẽ được nâng cấp vào năm 2024, mùa giải S33 sẽ không còn được phân phối cấp độ kế thừa nữa mà sẽ thay bằng phần thưởng khác

Chiến lệnh đạt cấp 90, có thể được 1 rương.

Chiến lệnh đạt cấp 100, có thể được 2 rương.

Chiến lệnh đạt cấp 110, có thể được 3 rương.

Chiến lệnh đạt cấp 120, có thể được 4 rương.

Chiến lệnh đạt cấp 130, có thể được 5 rương.

Trong lối chơi thứ tự chiến đấu, giới hạn kinh nghiệm hàng tuần sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế của mùa giải trong mỗi mùa, giới hạn kinh nghiệm S33 là 12760. Bắt đầu từ tuần thứ hai, giới hạn kinh nghiệm hàng tuần sẽ tăng thêm 640 điểm.

Điều chỉnh anh hùng

Điển Vi

Dã thú ngủ say trong thân thể thức tỉnh!

Nội tại - Làm lại: Tất cả các kỹ năng của Điển Vi đều có thể giải khống chế. Giải khống chế cứng thành công giúp nhận 2 lớp sức mạnh. Mỗi lớp giúp tăng (15+1*Cấp anh hùng) Công vật lý và 35 đơn vị phạm vi đánh thường, tích tối đa 6 lớp. Giải khống chế mềm giúp nhận được 1 lớp. Lớp sức mạnh kéo dài trong 6s, sau đó sẽ mất dần từng lớp

Kỹ năng 2 - Năng lượng tiêu hao: 65 (+10/Lv) → 50 (+5/Lv)

Kỹ năng 3 - Tối ưu hóa: Tối ưu hóa cảm giác tấn công, tìm kiếm kẻ địch, hiệu suất nhảy và đập

Kỹ năng 3 - Sát thương: 300 (+50/Lv) (+90% Công vật lý) → 320 (+160/Lv) (+90% Công vật lý cộng thêm)

Mông Nha

Tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng kỹ năng của Mông Nha, nhấp vào các kỹ năng khác trong quá trình sử dụng sẽ không ngay lập tức làm gián đoạn bắn hiện tại

Kỹ năng 1 - Tối ưu hóa: Nhả nút bắn trong khi đang bắn sẽ khiến súng vẫn bắn tiếp trong 0.5s theo hướng cũ

Kính

Điều chỉnh cấu trúc sát thương kỹ năng của Kính và tối ưu hóa trải nghiệm đối kháng của chiêu cuối

Kỹ năng 1 - Sát thương: 60(+60/Lv)(+60% Công vật lý) → 180(+36/Lv)(+100% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 3 - Điều chỉnh: Phóng thích kỹ năng tức thì không thể chọn làm mục tiêu, → Phóng thích kỹ năng tức thì được miễn nhiễm và giảm 70% sát thương

Qua Á

Qua Á không chiến đấu sẽ có Tốc độ di chuyển chậm hơn, không thể truyền đạt tốt cảm giác di chuyển nhanh của thuyền cát, do đó thêm một lối chơi có thể bắt đầu nhanh chóng để truyền đạt cảm giác di chuyển nhanh chóng của thuyền cát. Ngoài ra, điều chỉnh phạm vi của chiêu 3 để làm suy yếu khả năng khống chế, nâng cao tính phản khống của nó

Nội tại: Giữ phím đánh thường sẽ bắn đạn → Giữ phím đánh thường có thể làm cho thuyền cát tiến vào chế độ chuẩn bị tăng tốc, tối đa có thể tích lũy lực ba cấp, sau khi buông tay, thuyền cát sẽ căn cứ vào cấp độ tích lũy sẽ phóng đi cực nhanh, hồi chiêu 18s ~ 12s(theo cấp bậc phát triển)

Kỹ năng 3 - Bán kính phạm vi: 500 → 400

Kỹ năng 3 - Thời gian hồi chiêu: 50s (-5s/Lv) → 45s (-5s/Lv)

Điều chỉnh trang giảm hồi phục và các anh hùng hồi phục

Điều chỉnh trang bị giảm hồi phục


Trượng Độc Xà
Thuộc tính cơ bản: 5% Giảm hồi chiêu → 10% Giảm hồi chiêu
Điều chỉnh nội tại - Vết thương nghiêm trọng: giảm hồi phục đi 50%, kéo dài 3s→ giảm hồi phục 35%, kéo dài 3s
Chế Tài Đao
Thuộc tính cơ bản: 500 Máu → 15% Tốc đánh
Điều chỉnh nội tại - Vết thương nghiêm trọng: giảm hồi phục đi 50%, kéo dài 3s→ giảm hồi phục 35%, kéo dài 3s
Điều chỉnh đường dẫn tổng hợp: Huyết Hồn Kiếm + Kiếm Tinh Thể + Não Đỏ → Huyết Hồn Kiếm + Kiếm Tinh Thể + Dao Găm
Áo Choàng Sen Lửa
Nội tại - Bốc cháy : Mỗi giây gây ra sát thương pháp tương đương 2% Máu tối đa cho địch trong phạm vi 300, gây thêm sát thương pháp tương đương 2% Máu tối đa cho lính và quái → mỗi 3s tấn công địch trong phạm vi 300 sẽ tạo thành hiệu quả bốc cháy, mỗi giây gây 28 ~ 56 (+3% Máu cộng thêm) sát thương pháp (tăng gấp đôi sát thương đối với lính và quái)
Thêm nội tại - Vết thương nghiêm trọng: giảm hồi phục của kẻ địch đi 35%, kéo dài 3s
Điều chỉnh giá mua: 1800 → 2000
Điều chỉnh giá bán: 1080 → 1200

Điều chỉnh anh hùng có khả năng hồi phục

Giảm nhẹ giá trị cơ sở của các anh hùng sau đây cho phù hợp với sự điều chỉnh trang bị

Thái Văn Cơ

Kỹ năng 1 - Hồi phục: 75 (+6/Lv) (+25% Công phép) → 60 (+12/Lv) (+20% Công phép)

Kỹ năng 3 - Hồi phục: 100 (+50/Lv) (+70% Công phép) → 80 (+40/Lv) (+60% Công phép)

Tang Khởi

Nội tại - Hồi phục: 50 (+6 * Lv) (+10% Công phép) (+1% Máu cộng thêm) → 55 (+4 * Lv) (+10% Công phép) (+1% Máu cộng thêm)

Biển Thước

Kỹ năng 2 - Hồi phục: 50 (+10/Lv) (+15% Công phép) → 40 (+8/Lv) (+12% Công phép)

Kỹ năng 3 - Hồi phục cho đồng minh: 80 (+20/Lv) (+20% Công phép) → 60 (+30/Lv) (+20% Công phép)

Kỹ năng 3 - Hồi phục bổ sung: 450 (+150/Lv) (+30% Công phép) → 400 (+200/Lv) (+30% Công phép)

Điều chỉnh tiêu thụ năng lượng

Khải

Kỹ năng 1: 60(+5/Lv) → 50(+5/Lv)

Hàn Tín

Kỹ năng 2: 65 (+5/Lv) → 50 (+5/Lv)

Nakoruru

Kỹ năng 1: 70 (+10/Lv) → 60 (+10/Lv)

Bách Lý Huyền Sách

Kỹ năng 3: 50 (+5/Lv) → 35 (+5/Lv)

Điều chỉnh trang bị

Chỉnh sửa hệ thống hỗ trợ

Điều chỉnh quy tắc và nội tại

Nội tại - Du kích/Nội tại - Phước lành

Trước khi điều chỉnh Nội tại duy nhất - Du kích:Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội. Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10. Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng
Nội tại duy nhất - Phước lành: Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm. Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng. Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12. Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Sau khi điều chỉnh 

Nội tại duy nhất - Du kích: Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s (áp dụng với trang bị cấp 1 và 2, có hiệu lực toàn thể)

Nội tại duy nhất - Du kích: Nhận được 6 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s (áp dụng với trang bị cấp 3, có hiệu lực toàn thể)  
Nội tại duy nhất - Phước lành: Nhận Máu tối đa và thuộc tính tấn công chính theo cấp độ

Thêm quy tắc chung

Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)(Hiệu ứng giữ nguyên và có hiệu lực toàn thể)
Khi nhiều người sử dụng trang bị hỗ trợ chỉ người có nguồn kinh tế thấp nhất mới có hiệu lực (Bao gồm cả thuộc tính cơ bản)

Trang bị hỗ trợ cấp 2

Đơn giản hóa quy tắc trang bị cấp hai, loại bỏ các trang bị kích hoạt cấp hai ban đầu, giữ lại các trang bị loại hào quang nội tại và nâng cấp các thiết bị hào quang nội tại, thống nhất thuộc tính cơ bản của chúng

Loại bỏ các trang bị kích hoạt

Loại bỏ các trang bị: Khiên Rắn Chúa, Khiên Sói Hú, Gương Chiếu Yêu, Phượng Hoàng Lục Bảo

Nâng cấp trang bị hào quang

Nâng cấp 2 trang bị Nhẫn Phượng Minh và Thuẫn Bảo Hộ trở thành Khiên Ngọc và Khiên Bảo Hộ đồng thời cũng điều chỉnh thuộc tính trang bị

Điều chỉnh thuộc tính trang bị
Tốc chạy: 5% → 6%
Điều chỉnh hiệu ứng Nội tại - Phước lành:
Tăng 200-400 Máu tối đa
Thêm 20-40 thuộc tính tấn công chính (1 thuộc tính tấn công chính = 1 công vật lý hoặc 2 công phép)
Điều chỉnh hiệu ứng Nội tại - Du kích:
Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)
Hiệu ứng hào quang giống với phiển bản cũ

Trang bị bỗ trợ cấp 3

Trang bị hỗ trợ cấp 2 có thể lựa chọn bất kỳ hiệu ứng kỹ năng kích hoạt nào thăng cấp thành trang bị hỗ trợ cấp 3, thực hiện tổ hợp linh hoạt "Hào quang Nội tại + Kỹ năng kích hoạt", đồng thời thống nhất thuộc tính và hiệu quả nội tại của tất cả trang bị hỗ trợ cấp 3, hiệu quả kỹ năng kích hoạt và trước khi điều chỉnh vẫn giữ nguyên.

Loại bỏ toàn bộ trang bị cũ
Thêm trang bị mới
Thêm trang bị cấp 3 cho "Khiên Ngọc": Ngọc · Rắn Chúa, Ngọc · Phượng Hoàng, Ngọc · Sói Hú, Ngọc · Chiếu Yêu
Thêm trang bị cấp 3 cho "Khiên Bảo Hộ": Bảo Hộ · Rắn Chúa, Bảo Hộ · Phượng Hoàng, Bảo Hộ · Sói Hú, Bảo Hộ · Chiếu Yêu
Thuộc tính trang bị: +1200 Máu tối đa
+10% Tốc chạy
Nội tại - Phước lành
Tăng 300-600 Máu tối đa
Thêm 32-60 thuộc tính tấn công chính (1 thuộc tính tấn công chính = 1 Công vật lý hoặc 2 Công phép)
Nội tại - Du kích
Nhận được 6 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)
Hào quang - Tái sinh/Bảo hộ
Loạt trang bị cấp 3 của Khiên Ngọc: Hào quang - Tái sinh: Tăng 15% tốc đánh, 15% giảm hồi chiêu và hồi 20 năng lượng mỗi 5s cho đồng minh trong phạm vi 800
Loạt trang bị cấp 3 của Khiên Bảo Hộ: Hào quang - Bảo hộ: Tăng 50 - 120 Giáp vật lý và giáp phép cho đồng minh trong phạm vi 800
Giá trang bị: 1900
Đường dẫn tổng hợp: Khiên Ngọc / Khiên Bảo Hộ + Não đỏ + Não đỏ
Kỹ năng kích hoạt
Kỹ năng chủ động của trang phục hỗ trợ cấp 3 lần lượt có hiệu quả giống với Khiên Rắn Chúa, Phượng Hoàng Lục Bảo, Khiên Sói Hú, Gương Chiếu Yêu

Chỉnh sửa trang bị khác

Giày Dũng Cảm
Điều chỉnh Nội tại - Bảo tồn: Giảm 15% sát thương đòn đánh thường → Giảm 8% sát thương vật lý

Vuốt · Trục Phong (Làm lại)

Thuộc tính cơ bản
Công vật lý: 100 → 65
Tỷ lệ chí mạng: 15% → 0
Giảm hồi chiêu: 5% → 0
Tốc đánh: 0 → 25%
Hiệu ứng nội tại:
Thêm nội tại - Chém (Chung với nội tại của Thiên Thạch và Ám Ảnh Chiến Rìu): Đòn đánh thường trúng tăng 45 ~ 90 xuyên giáp vật lý, kéo dài 3s, tối đa tích xuyên giáp 2 tầng.
Điều chỉnh nội tại - Trục Phong: Sau khi kỹ năng trúng mục tiêu, 3 đòn đánh tiếp theo nhận thêm 50% Tốc đánh, hồi chiêu 3s → Sau khi sử dụng kỹ năng, 3 đòn đánh tiếp theo nhận thêm 35% Tốc đánh, tồn tại trong 5s, hồi chiêu 3s
Điều chỉnh đường dẫn tổng hợp mới: Thiên Thạch + Dao Găm + Dao Găm

Thiên Thạch

Công vật lý: 45 → 55
Hồi chiêu: 10% → 0
Đường dẫn tổng hợp: Thương Tiễn + Kiếm Sắt → Kiếm Sắt + Kiếm Sắt
Giá mua trang bị: 1080 → 930

Nhật Miện

Giảm hồi chiêu: 5% → 10%

Toái Tinh Chùy

Đường dẫn tổng hợp: Kiếm Sắt + Thiên Thạch → Thiên Thạch + Thương Tiễn

Lưỡi Đao Tinh Xảo/Rìu Tuần Tra/Vảy Rồng/Rìu Khổng Lồ/Rồng Rực Cháy

Nội tại - Thợ săn tối ưu hóa quy tắc lớp phủ sát thương quái rừng: Không thể kích hoạt lại → Làm mới sau khi kích hoạt lại

Tối ưu hóa chất lượng hẻm núi

Tối ưu hóa avatar

Tối ưu hóa thông tin hồi chiêu kỹ năng của bạn bè: Đã thêm lời nhắc về trạng thái của chiêu cuối mà không giải phóng năng lượng hoặc năng lượng không đủ nhắc nhở về chiêu cuối của chân dung đội hình và đếm ngược 5 giây cho chiêu cuối
Tối ưu hóa cảnh báo trạng thái thời gian thực của đồng đội: Biểu hiện trạng thái máu còn lại của đồng đội (hiển thị lượng máu dưới 20%)
Tối ưu hóa thông tin lúa mạch đồng đội: cập nhật hiệu ứng hình ảnh khi kích hoạt micrô avatar của nhóm

Tối ưu hóa hệ thống nhắc nhở

[Phút thứ 2]Dịch chuyển kích hoạt

[Phút thứ 4] Bảo vệ rừng, tháp biến mất, xe lính thần công xuất trận

[Phút thứ 10] Cổng dịch chuyển khóa, xe pháo thần công xuất trận

[Phút thứ 20] Lính cường hóa
[Lần đầu tiên phóng thích Ám Ảnh Tiên Phong] Mẹo tạo con đường bóng tối
[Thông tin về Dao đi rừng ở đầu trận] Khi người đi rừng tham gia phân bổ kinh tế của lính, lời nhắc sẽ hiện lên

Tối ưu hóa độ rõ của tiền nhận được

Thống nhất tối ưu hóa việc truyền đạt thông tin liên quan đến tiền vàng trong trận và cập nhật hiệu ứng hình ảnh của biểu tượng biểu tượng tiền xu vàng trong văn phòng

Tối ưu hóa biểu tượng tiền xu hỗ trợ
Trước khi thay đổi:

Sau khi thay đổi:
Cập nhật biểu tượng vàng tại cửa hàng trang bị
Trước khi sửa:

Sau khi sửa
Cập nhật hệ thống giao diện chiến tích
Trước khi sửa:

Thêm yếu tố cho bách khoa hẻm núi

Bây giờ người chơi có thể có được một sự hiểu biết sâu sắc về nguồn gốc của các đơn vị chiến trường thông qua phong cách hẻm núi

Cập nhật tín hiệu tương tác

Tín hiệu highlight mới

[Cấp Tốc Phong Thần] Khương Tử Nha Phong Thần trước phút thứ 7 sẽ nhận được

[Thương Xuyên Thủng]

Tín hiệu tương tác mới được thêm vào

[Chờ tôi ăn lính với]: Đường giữa, Đường Phát Triển và Đường Đối Kháng anh hùng có thể cách lính khá xa và có người chơi khác ở gần binh tuyến đường của bạn, thông qua phương thức kéo ống kính kích hoạt

Tối ưu hóa trải nghiệm chiến đấu

Tối ưu hóa bảo vệ kỹ năng khi bị không chế

Một số kỹ năng anh hùng đi thẳng vào hồi chiêu sau khi giai đoạn tung kỹ năng hoàn thành thì bị bị gián đoạn và chúng tôi muốn tối ưu hóa trải nghiệm xấu gây ra khi điều này xảy ra

Tối ưu hóa logic của một số kỹ năng anh hùng: Kỹ năng bị gián đoạn trong giai đoạn phát hành trước khi khống chế, trả lại thời gian hồi chiêu
Trước khi tối ưu hóa:

Sau khi tối ưu hóa:

Tôn Thượng Hương - Kỹ năng 3, Địch Nhân Kiệt - Kỹ năng 3, Chiêu Quân - Kỹ năng 3, Lan Lăng Vương - Kỹ năng 3, Arthur - Kỹ năng 3, Hậu Nghệ - Kỹ năng 3, Lý Nguyên phương - Kỹ năng 3, Nữ Oa - Kỹ năng 4, Mễ Lai - Kỹ năng 3, Biển Thước - Kỹ năng 3

Tối ưu hóa logic vị trí

Tối ưu hóa logic phát hiện vị trí qua kỹ năng của anh hùng, qua tình huống dịch chuyển nhanh và vật thể bay có thể dẫn đến thất bại


Trước khi tối ưu hóa:

Sau khi tối ưu hóa:

Tối ưu hóa vị trí avatar kẻ địch

Tối ưu hóa việc sắp xếp các avatar trong trận để chọn kẻ thù, bây giờ kẻ thù sẽ xuất hiện theo thứ tự của đường đối kháng, rừng, đường giữa, đường phát triển, hỗ trợ (từ phải xuống dưới), để cải thiện sự thoải mái và độ chính xác của hoạt động của kẻ thù trong trận

Tối ưu hóa vị trí tải trận và hệ thống dữ liệu trong trận

Tối ưu hóa cách sắp xếp giao diện tải và bảng điểm. Giao diện tải được tối ưu hóa và bảng điểm sẽ xuất hiện theo thứ tự của đường đối kháng, rừng, đường giữa, đường phát triển, hỗ trợ (từ trái sang phải), không ngẫu nhiên. (Khi có mối quan hệ thân mật, trang tải vẫn sẽ ưu tiên người chơi có mối quan hệ thân mật ở vị trí liền kề)

Trước khi tối ưu hóa:

Sau khi tối ưu hóa:

Trước khi tối ưu hóa:

Sau khi tối ưu hóa:

Tối ưu hóa hiệu xuất nghệ thuật lựa chọn đánh thường chính xác

Tối ưu hóa hiệu suất nghệ thuật khi đánh thường chọn kẻ địch chính xác, giúp người chơi chọn kẻ địch chính xác hơn

Trước khi tối ưu hóa:

Sau khi tối ưu hóa:

Tối ưu hóa tiền nhận từ nội tại du kích

Tối ưu hóa phong cách hiển thị tiền vàng khi hiệu ứng du kích (rừng) được thêm vào để giúp người chơi xác nhận tốt hơn liệu hiệu ứng du kích có hiệu lực hay không.
Tối ưu hóa nạp tích lũy kỹ năng

Trong trận đấu thỉnh thoảng sẽ gặp phải tình huống mở màn quên học kỹ năng, sau khi lên mạng phát hiện kỹ năng của mình chỉ có một tầng tạo ra tình huống lúng túng. Hiện tại khi chưa học được kỹ năng, kỹ năng sung năng cũng sẽ tự động sung năngDanh sách tối ưu hóa: Thành Cát Tư Hãn - Kỹ năng 1, 2, 3. Gia Cát Lượng - Kỹ năng 2. Thủ Ước - Kỹ năng 1, 2. Chu Du - Kỹ năng 2. Biển Thước - Kỹ năng 1. Trương Lương - Kỹ năng 2. Dịch Tinh - Kỹ năng 1. Nữ Oa - Kỹ năng 2. Thẩm Mộng Khê - Kỹ năng 3. Mễ Lai - Kỹ năng 2. Thượng Quan Uyển Nhi - Kỹ năng 2. Á Liên - Kỹ năng 2. Tang Khởi - Kỹ năng 2

Tối ưu hóa hiệu suất rõ ràng

Lan Lăng Vương

Tối ưu hóa các biểu hiện của thanh tính năng tàng hình (có thể nhìn thấy ở cả hai bên trước khi tàng hình), truyền đạt trạng thái và thời gian phá vỡ trong thời gian thực và rõ ràng hơn

Tối ưu hóa hiệu suất và phạm vi của kỹ năng 3, truyền đạt rõ ràng hơn các khu vực sát thương phía sau (thời gian hoạt ảnh phù hợp với kích thước khu vực)

Chế độ chơi mới

Chiến Đấu Giành Huy Chương Vàng Châu Á

Hành trình tỏa sáng châu Á sắp khởi hành và chúng tôi sẽ đặc biệt giới hạn thời gian để khởi động lối chơi "Chiến Đấu Giành Huy Chương Vàng Châu Á" Phạm vi anh hùng giống như phiên bản Đại hội Thể thao châu Á Vương Giả Vinh Diệu, mọi người có thể chọn anh hùng trong Arena of Valor để chiến đấu trong Hẻm Núi Vương giả và trải nghiệm cảm giác eSports châu Á! Đối với những anh hùng mới, chào mừng bạn đến khám phá cá nhân!

Giờ mở cửa: 23/9 - 10/3

Tối ưu hóa cài đặt phím

Giới thiệu lược đồ bố cục phóng to phím

Lược đồ mặc định:

Lược đồ phóng to

Tối ưu hóa việc sắp xếp và chức năng của cài đặt

Thêm tính năng khôi phục mặc định cho cài đặt chung của anh hùng
Đã xóa lựa chọn chế độ "Tấn công kẻ thù" và "Chuyển động camera"
Đã xóa "Chế độ khóa mục tiêu" khỏi Chế độ tấn công

Thêm hộp thoại bỏ phiếu của Cục Vi Phạm

Hệ thống trong ván phát hiện người chơi có hành vi xấu và đạt đến một mức độ nhất định khi bật lên nhắc nhở đồng đội để hỏi ý kiến chủ quan, dựa trên kết quả bỏ phiếu của người chơi để áp dụng các biện pháp trừng phạt khác nhau, trong trường hợp nghiêm trọng nhất sẽ đá trực tiếp ra khỏi trận đấu và được tiếp quản bởi AI

Tối ưu hóa bản đồ nhỏ

Giai đoạn lựa chọn, bản đồ nhỏ sẽ hiển thị tình huống phân chia lane theo thời gian thực của phe ta. Thông qua đó, bạn có thể xem trực quan liệu mỗi lane có xung đột hay không, nếu người chơi đã chọn anh hùng sẽ hiển thị ảnh anh hùng đó

Tối ưu hóa trải nghiệm cơ bản

Chúng tôi đã chính thứ bắt đầu chương trình dài hạn "Quản lý sức khỏe" trong mùa giải này để giải quyết các vấn đề như thi thoảng thiết bị sẽ nóng, gói trò chơi ngày càng lớn, hiện nay giai đoạn đầu tiên của trải nghiệm cập nhật phiên bản tối ưu hóa đã được đưa lên máy chủ chính thức bao gồm tối ưu hóa trải nghiệm tải xuống, trung tâm tải tài nguyên, dọn dẹp tài nguyên hết hạn... Mùa giải tới chúng tôi sẽ tối một số thứ sau theo lịch trình bao gồm có: tối ưu hóa hiệu suất khởi động, tối ưu hóa liên tục cập nhật phiên bản, nhận toàn bộ thư sau 1 lần nhấn, cập nhật khi rảnh rôi... Hy vọng sẽ mang lại trải nghiệm cơ bản lên 1 tầm cao mới!

Thêm trung tâm quản lý tài nguyên mới

Dọn dẹp tài nguyên mô hình: Hiển thị anh hùng sẽ thay đổi từ mô hình sang ảnh anh hùng, tải xuống lại tài nguyên để hiển thị dưới dạng mô hình
Một số tài nguyên chơi ngoài sẽ làm sạch: Làm sạch lối chơi tương ứng, trước khi tải xuống lại tài nguyên, sẽ không còn tham gia vào trò chơi tương ứng
(Sau khi dọn dẹp tài nguyên, bạn có thể tải xuống lại trong Trung tâm tải xuống tài nguyên)

Quy trình dọn dẹp: Đi đến cài đặt -> Quản lý tài nguyên -> Xác định xóa các mục đã chọn

Tối ưu hóa trải nghiệm tải

Tải xuống nhanh chóng
Sau khi cập nhật mùa giải, khi trang phục bên ngoài chưa tải xuống sẽ được hiển thị dưới dạng ảnh hoặc tài nguyên của giao diện chức năng bên ngoài đang chờ tải xuống, nhấp vào nút tải xuống để tải xuống mô hình hoặc tài nguyên hình ảnh tương ứng ngay lập tức

Vừa chơi vừa tăng tốc: Các gói tài nguyên cần tải sẽ được giảm đi để có nhiều nội dung hơn. Đồng thời tốc độ tải cũng sẽ nhanh hơn

Tối ưu hóa hiệu suất tổng thế

Trong phiên bản mới, chúng tôi đã tối ưu hóa hiệu suất tổng thể của các hệ thống trong và ngoài trận

Tốc độ khung hình tổng thể sẽ ổn định hơn: trải nghiệm chiến trường cho mùa giải mới sẽ mượt mà hơn trong cùng một chế độ tốc độ khung hình
Hệ thống tải mượt mà và tốt hơn: Hệ thống tải dữ liệu mùa giải mới sẽ tốt hơn và nhanh hơn

Tối ưu hóa trải nghiệm nhận thư

Khi có nhiều phần thưởng, người chơi nhanh chóng nhận được sẽ dẫn đến giao diện nhận giải thưởng thường xuyên bật lên và hoạt động phức tạp. Trong phiên bản mới, bạn sẽ được hỗ trợ để nhận tất cả các tệp đính kèm trong hộp thư bằng một cú nhấp


Đối với các loại mặt hàng khác nhau sẽ kết hợp để tối ưu hóa hiển thị

Tối ưu hóa hệ thống ngoài trận

Tối ưu hóa lời mời

Tối ưu hóa lại màn hình mời để giảm bới thông tin không cần thiết

Thêm màn hình hiển thị "Anh hùng muốn chơi" để tối ưu hóa hình ảnh:
Xử lý trang thái mời hiệu quả hơn: Rút ngắn các bước xử lý

Không nhận được thông báo lời mời tại giao diện tổng kết đã được xử lý
Tính năng mời gia nhập tại sảnh MVP

Tối ưu hóa hệ thống bảng xếp hạng

Tối ưu hóa lại màn hình mời để giảm bới thông tin không cần thiết

Điều chỉnh phạm vi bảng xếp hạng
Điều chỉnh phạm vi xếp hạng của tất cả các loại bảng xếp hạng thành xếp hạng theo vị trí địa lý của khu vực:

Thêm phần thưởng danh hiệu xếp hạng mới (Được phát vào thứ Hai hằng tuần lúc 0:00)

Thêm danh hiệu xếp hạng chiến khu mới
Thêm bảng xếp hạng quan hệ thân mật Điều chỉnh bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng toàn khu vực sẽ được điều chỉnh thành thành phố, cấp tỉnh, quốc gia ba là các cấp độ xếp hạng hiển thị, Hiển thị các con số xếp hạng dựa trên thứ hạng cụ thể của người chơi
Điều chỉnh một số thứ khác
Đã xóa một số bảng xếp hạng
Đã thêm mô tả của từng quy tắc bảng xếp hạng
Tối ưu hóa hiển thị thông tin bảng xếp hạng
Hiển thị bảng xếp hạng liên quan đến trò chơi trong hệ thống trò chơi tương ứng của họ
Đã xóa bảng xếp hạng nhánh vinh quang khỏi bảng xếp hạng anh hùng vinh quang và thêm một mục riêng

Tối ưu hóa giao diện tải

Nhấp vào thẻ anh hùng sẽ hiển thị thẻ thông tin của người chơi đó

Tối ưu hóa con đường anh hùng

Công tắc riêng tư mới, sau khi tắt không còn trên trang cá nhân - giao diện anh hùng, giao diện chọn tướng, giao diện thanh toán hiển thị phong cách chiến đấu và danh hiệu

Tối ưu hóa biểu tượng thông thạo cấp 8

Trước khi tối ưu hóa

Sau khi tối ưu hóa

Điều chỉnh nhiệm vụ mùa giải và phần thưởng

Điều chỉnh phần thưởng thăng cấp phân vị

Mỗi mùa giải lần đầu tiên thăng cấp Tinh Diệu, từ phần thưởng 3 thẻ bảo hộ xếp hạng thành 2 thẻ bảo hộ xếp hạng. Mỗi mùa giải lần đầu tiên thăng hạng lên Vương Giả, thêm 1 thẻ bảo hộ giảm phân đoạn

Điều chỉnh nhiệm vụ thách thức phân đoạn

Loại bỏ nhiệm vụ 15 sao của Vương Giả

Điều chỉnh quy tắc tính điểm khiêu chiến Vinh Quang

Trên rank vương giả mà tăng thêm 1 sao thì độ khiêu chiến tăng 1, đạt đến 1200 điểm cứ mỗi 15 điểm trên 1200 thì độ khiêu chiến tăng 1

Điều chỉnh nhiệm vụ Khiêu Chiến Vinh Diệu

Thêm 3 nhiệm vụ và phần thưởng mới, giá trị thử thách từ 25 điểm trở xuống, mỗi 5 điểm có thể nhận thưởng 1 lần, giá trị thử thách 50 điểm để nhận phần thưởng cuối cùng

Điều chỉnh quy tắc thu thấp Năng Lượng Thời Không

Từ điền kiện ban đầu là phân đoạn (phân vị)/thượng đỉnh đổi thành đạt giá trị khiêu chiến trong hệ thống khiêu chiến Vinh Diệu, có thể xem tiến độ trong hệ thông Khiêu Chiến Vinh Diệu

Tối ưu hóa trung tâm mua sắm

Trước khi tối ưu hóa

Sau khi tối ưu hóa

Trang chủ thêm chức năng hiển thị ảnh động Tích hợp các hoạt động vào trung tâm mua sắm Tích hợp các hoạt động giới hạn thời gian trong trung tâm mua sắm và các hoạt động giới hạn khác thành lối vào độc lập và sẽ tuyền đạt rõ ràng hơn khi sự kiện mới trực tuyến Tương tự như vậy, các hoạt động tròn trung tâm mua sắm cũng được tích hợp để thống nhất lỗi vào Tự động nhận phiếu giảm giá khi đáp ứng đủ điều kiện Khi có phiếu gaimr giá trang phục mà người chơi đáp ứng đủ điều kiện để nhận sẽ tự động nhận được mà không cần phải để trực tiếp khu vực gốc để lấy Điều chỉnh logic phân loại và biểu tượng phân loại

Trang anh hùng

Nút bấm

Hiệu ứng trong trận

Gói ưu đãi đặc biệt

Tính năng trải nghiệm gói đa sắc khả dụng

Tính năng tối ưu chức năng mua gói phụ kiện đa sắc

Khi người chơi mua các phụ kiện, đồng thời có gói ưu đã bán, chúng tôi sẽ bật cửa sổ nhắc nhở để tối ưu hoa nhắc nhở giao diện mua tùy chọn, người chơi có thể mua theo nhu cầu của mình haowjc mua theo gói ưu đãi các bộ phận

Trung tâm tặng quà thêm chức năng tìm kiếm và sắp xếp

Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ nhiều người chơi, không thể nhập tên để lọc dẫn đến việc tặng các quà tưangj trở nên rườm rà. Đối với điều năng chúng tôi đã thêm tính năng sắp xếp và tìm kiếm

Khắc phục sự cố

Khắc phục sự cố Qua Á có thể tăng tốc bất thường khi liên tục nhân giữ nút đánh thường
Khắc phục sự cố mất hiệu ứng làm chậm từ kỹ năng 1 của Qua Á
Khắc phục sự cố mất 1 phần sát thương do đòn cường hóa từ kỹ năng 1 của Lưu Bị gây ra
Khắc phục sự cố nội tại của A Kha gây thêm sát thương cho các đơn bị không phải anh hùng ở phía trước trở nên vô hiệu sau khi bị hạ
Khắc phục sự cố số lượng nội tại bất thường của Phu Tử khi phản đòn của kỹ năng 2 và đòn đánh thường kích hoạt cùng lúc
Khắc phục sự cố Hoa Mộc Lan bị lộ tầm nhìn khi số nội tại đặt lên mục tiêu bị biến mất
Khắc phục sự cố đôi khi Lý Bạch vẫn có thể bị không chế khi không thể chọn làm mục tiêu bởi kỹ năng 2 và 3
Khắc phục sự cố kỹ năng của Lưu Thiện có thể gây thêm sát thương lên cho Thẩm Ảnh Hoa
Khắc phục sự cố theo dõi kẻ địch khi giữ kỹ năng 2 của Lưu Bang chuyên dụng
Khắc phục sự cố lợi ích của trang bị rừng khi đánh bại quái ở khoảng cách khác nhau không nhất quán
Khắc phục sự cố hiệu ứng xuyên giáp của Ám Ảnh Chiến Rìu không lập tức tăng theo cấp và đôi khi bị mất
Khắc phục sự cố kỹ năng 2 của Đát Kỷ đôi khi gây sát thương cho Tôn Ngộ Không trong kỹ năng 1
Khắc phục sự cố thanh đặc tính của Athena bất thường sau khi được hồi sinh
Khắc phục sự cố kỹ năng 3 của Hoàng Trung thi thoảng được làm mới bất thường
Khắc phục sự cố hiệu ứng đặc biệt của Tiểu Mãn gặp bất thường khi tung ra kỹ năng 3
Khắc phục sự cố Hoài Chân có thể đẩy mục tiêu ra khỏi bản đồ
Khắc phục sự cố hiệu suất cảnh báo bất thường của kỹ năng 1 Minh Thể Ẩn nằm ngoài phạm vi
Khắc phục sự cố kỹ năng 2 của Mộng Khê không thể bị ngắt khi chết
Khắc phục sự cố kỹ năng 1 của A Cổ Đóa và kỹ năng 2 của Đại Kiều khi dùng logic tự động chọn gặp lỗi đóng băng
Khắc phục sự cố ngăn xếp nội tại kỹ năng 1 của Thủ Ước bất thường
Khắc phục sự cố khoảng cách gây sát thương của Thủ Ước bất thường
Khắc phục sự cố điểm rơi kỹ năng 3 của Mộng Kỳ gặp đôi khi bất thường
Khắc phục sự cố tốc chạy bất thường của Hoài Chân trong một số trường hợp
Khắc phục sự cố hiệu ứng miễn nhiễm kỹ năng 2 của Hoài Chân không bị loại bỏ sau khi đỡ đòn và phản công
Khắc phục sự cố sát thương bất thương trong quá trình tích kỹ năng 2 của Hoài Chân
Khắc phục sự cố không có hiệu ứng âm thanh khi đồng đội được dịch chuyển kỹ năng 4 Đại Kiều
Khắc phục sự cố đòn đánh thường của Kính - Sí Dương Thần Quang gặp bất thường
Khắc phục sự cố phạm vi đòn cường hóa của Tôn Thượng Hương bị mất
Khắc phục sự cố không nhận được biểu tượng cảm xúc hiện có từ thư trong vài trường hợp

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn