Cập nhật máy chủ ngày 31/8/2023

[Nội dung cập nhật]Điều chỉnh anh hùng

Mễ Lai

Giảm sức mạnh của những người tay sai của Mễ Lai trong giai đoạn đầu và điều chỉnh đường cong tăng trưởng của chúng trong trong suốt thế trận

Sát thương cơ bản của tay sai: 150(+15*Cấp anh hùng)(+25% Công phép) → 120(+17.1*Cấp anh hùng)(+25% Công phép)

Máu cơ bản của tay sai: 550(+100*Cấp anh hùng)(+110% Công phép) → 500(+107.1*Cấp anh hùng)(+110% Công phép)


Quan Vũ

Tối ưu hóa quy tắc khấu trừ thanh năng lượng của Quan Vũ (chỉ một phần thanh năng lượng sẽ bị trừ do khống chế) để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng

Nội tại - Điều chỉnh: Khi Tốc chạy của Quan Vũ bị giảm xuống dưới 375 hoặc bị hiệu ứng khống chế cứng cần tích lại → Khi Tốc chạy của Quan Vũ bị giảm xuống dưới 375 hoặc bị hiệu ứng khống chế cứng, thanh năng lượng tối đa sẽ bị giảm đi 10% sau mỗi 0.1s

Á Liên

Tối ưu hóa đồ thị phát triển của Á Liên và giảm khả năng làm chậm để gia tăng khả năng đối đầu với anh ta

Nội tại - Điều chỉnh sát thương: Sát thương vật lý/phép của ba đòn tấn công đầu tiên là 15(+3*Cấp anh hùng)(+29% Công vật lý/Công phép) → 16(+2*Cấp anh hùng)+(+29% Công vật lý/Công phép)

Nội tại - Điều chỉnh sát thương: Đòn tấn công thứ tư gây sát thương chuẩn tương đương 24+(5*cấp anh hùng)(+43% Công vật lý) → 30(+3*Cấp anh hùng)(+43% Công vật lý)

Kỹ năng 2 - Điều chỉnh hiệu ứng: Giảm tốc chạy của kẻ địch trên đường lướt 50% → 30%

Kỹ năng 3 - Điều chỉnh hiệu ứng: Tăng/giảm tốc chạy 50% → 30% cho mục tiêu đồng minh/ kẻ địch

Tây Thi

Thêm hiệu ứng cho kỹ năng 2 giúp Tây Thi có trải nghiệm tốt hơn

Kỹ năng 2 - Mới: Cầu năng lượng sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu bị trói buộc bởi kỹ năng 1

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn