Thông báo cập nhật máy chủ thử nghiệm ngày 31/8/2023

Kính gửi các triệu hồi sư,

Để gia tăng tính ổn định cho máy chủ, chúng tôi quyết định tạm dừng hoạt động và nâng cấp máy chủ thử nghiệm từ 16:20-17:20 ngày 31 tháng 8 năm 2023[Thời gian cập nhật]: Ngày 29 tháng 8 lúc 21:40-23:00(Đóng PvP vào lúc 21:10)

[Địa chỉ tải xuống]

Sau khi mở ứng dụng Vương Giả Vinh Diệu Máy Chủ Thử Nghiệm, bạn sẽ tự động được cập nhật phiên bản mới

Nếu không thể tiến hành tự động cập nhật, bạn có thể thông qua khu vực trải nghiệm trước, tải xuóng ứng dụng và trải nghiệm phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Phiên bản không đại diện cho chất lưọng cuối cùng

[Nội dung cập nhật]

Lưu ý: Các mô tả số liệu dưới đây được so sánh trực tiếp với máy chủ chính thức

1. Điều chỉnh anh hùng

Lỗ Ban Đại Sư

Loại bỏ trang bị chuyên dụng của Lỗ Ban Đại Sư và tích hợp hiệu ứng của nó vào Lỗ Ban Đại Sư

Kỹ năng 2 - Mới: Khi liên kết với đồng minh, tạo cho bản thân và đồng minh được liên kết thêm 250 (+50/Lv) (+5% Máu cộng thêm) lá chắn

Erin (Ngải Lâm)

Việc sửa đổi đặc điểm kỹ năng và đòn tấn công cơ bản của Erin cho phép Erin thích ứng với các đội hình khác nhau linh hoạt hơn, tạo ra trải nghiệm đa dạng hơn cho Erin. Loại bỏ trang bị chuyên dụng và kết hợp tác động của nó vào kế hoạch điều chỉnh cô nàng.

Máu cơ bản: 3135(+180*Lv) → 3042(+189.9*Lv)

Công vật lý cơ bản: 0 → 164(+10.9*Lv)

Tăng tốc đánh: 1% → 2%

Phạm vi tấn công cơ bản: 700 → 750

Loại bỏ đòn đánh thường gây sát thương phép

Nội tại - Mới: Khả năng xuyên giáp/hút máu của Erin là xuyên giáp/hút máu toàn năng, lấy giá trị cao hơn của xuyên giáp vật lý/hút máu vật lý với xuyên giáp phép/hút máu phép. (Giá trị nào cao hơn sẽ được lấy làm giá trị chính)

Nội tại - Loại bỏ: Loại bỏ chuyển đổi Công phép thành Tỉ lệ chí mạng

Nội tại - Đòn đánh thường: 150(+11/Lv)(+20% Công phép) sát thương phép → (+100% Công vật lý)(+20% Công phép) sát thương vật lý

Nội tại - Đòn đánh thường cường hóa: 180(+15/Lv)(+30% Công phép) sát thương phép → (+140% Công vật lý)(+30% Công phép)sát thương phép

Kỹ năng 1 - Sát thương cơ bản: 320(+40/Lv)(+45% Công phép) → 350(+70/Lv)(+50% Công vật lý)(+90% Công phép)

Kỹ năng 1 - Sát thương chạm vòng: 150(+20/Lv)(+22% Công phép) → 175(+35/Lv)(+25% Công vật lý)(+45% Công phép)

Kỹ năng 1 - Làm chậm: 50% → 30%

Kỹ năng 1 - Làm chậm: Mỗi 100 Công phép sẽ giảm thời gian hồi chiêu kỹ năng đi 0.15s

Kỹ năng 2 - Tăng tốc đánh: 30%(+4%/Lv) → 20%(+4%/Lv)

Kỹ năng 2 - Hồi chiêu: 10s(-0.8s/Lv) → 9s(-0.4s/Lv)

Kỹ năng 3 - Sát thương kỹ năng: 80(+30/Lv)(+35% Công phép) → 80(+40/Lv)(+40% Công vật lý)(+40% Công phép)

Kỹ năng 3 - Tăng tốc chạy: 10% → 10%(+5%/Lv)

Điều chỉnh cơ chế năng lượng: Sau đòn cường hóa của Erin sẽ ngay lập tức nhận thêm 1 lớp năng lượng để loại bỏ vấn đề "giới hạn tấn công"

Loại bỏ trang bị chuyên dụng của Erin và tối ưu hóa tốc độ bay đạn cũng như tác động của đòn đánh thường và cường hóa của Erin

Tôn Ngộ Không

Sát thương cường hóa: 425(+9*Lv)(+100% Công vật lý) → 470(+100% Công vật lý)

2. Chế độ chơi

Ma Thuật Đa Dạng

1. Đòn tấn đánh thường cường hóa của các anh hùng sau cho phép kích hoạt nhiều lần: Vân Anh, Quỷ Cốc Tử, Lão Phu Tử, Lộ Na, Tư Không Chấn, Lỗ Ban Đại Sư, Mã Siêu, Công Tôn Ly, Tôn Ngộ Không
2. Các vị trí của kỹ năng bố trí/bẫy sẽ bị đảo lộn khi kích hoạt nhiều lần: Thành Cát Tư Hãn, Biển Thước, Nữ Oa, Hoàng Trung, Trương Lương, Dịch Tinh, Chu Du
3. Tăng cơ hội kích hoạt nhiều lần cho một số anh hùng: Doanh Chính, Cao Tiệm Ly, Nữ Oa, Lan, Kính, Vương Chiêu QUân, Khương Tử Nha, Hằng Nga, Bàn Cổ, Tư Mã Ý, Dịch Tinh, Bùi Cầm Hổi, Mị Nguyệt, Quan Vũ, Phi, Tư Khống Chấn, Lỗ Ban Đại Sư, Mông Điềm, Qua Á, Thẩm Mộng Khê, Nguyên Ca, A Cổ Đóa
4. Giảm xác suất kích hoạt nhiều lần của một số anh hùng: Già La, Điêu Thuyền, Liêm Pha, Dương Ngọc Hoàn, Hải Nguyệt, Hạ Hầu Đôn, Trang Khởi, Alessio, Athena, Lưu Thiện, Đát Kỷ, Hậu Nghệ
5. Sửa lỗi chiêu cuối cấp 2 và cấp 3 của Hoàng Trung không thể kích hoạt bội số đòn tấn công cơ bản cường hóa.
6. Sửa lỗi đòn tấn công cường hóa của Tư Mã Ý không thể kích hoạt nhiều đòn tấn công trong giai đoạn đầu.
7. Sửa lỗi đòn tấn công cường hóa của Mị Nguyệt lên mục tiêu không thể kích hoạt nhiều đòn tấn công.
8. Khắc phục sự cố kỹ năng phát hành của A Cổ Đóa không bình thường
9. Sửa lỗi Gia Cát Lượng không thể giảm thời gian hồi chiêu của chiêu cuối khi kích hoạt nhiều chiêu thức chính để tiêu diệt mục tiêu.

3. Chỉnh sửa trang bị

Làm mới hình ảnh của trang bị hỗ trợ

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn