KIM THIỀN - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


  KIM THIỀN - 金蝉

I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Pháp Sư/Hỗ Trợ

Vị Trí: Đường Giữa

Sát thương: Phép

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Remiathan )


Nội tại - Cẩm Lan Bảo Y

Cẩm Lan Bảo Y bảo hộ Kim Thiền, nếu đòn tấn công có sát thương đơn lẻ vượt quá 5% Máu tối đa của Kim Thiền thì đòn đánh ấy sẽ bị giảm đi 40% sát thương lên bản thân. 

Trong quá trình giải phóng [Luân Hồi Ấn] tất cả đồng minh xung quanh Kim Thiền sẽ nhận được hiệu quả Cẩm Lan Bảo Y.


Kỹ năng 1 - Khẩn Cơ Chú

Hồi chiêu: 12s / 11.8s / 11.6s / 11.4s / 11.2s / 11s                    Năng lượng: 60


Kim Thiền ném ra Khẩn Cơ Chú trói buộc mục tiêu đầu tiên trúng phải trong 3s và gây 200 (+40% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh.

Vòng kim cô sẽ làm lộ tầm nhìn và bám theo mục tiêu với tốc độ nhất định. Mục tiêu sẽ không thể thoát khỏi Khẩn Cơ Chú

Trong quá trình giải phóng [Luân Hồi Ấn] sẽ giảm 50% Tốc chạy của mục tiêu


Sát thương: 200 / 225 / 250 / 275 / 300 / 325


Kỹ năng 2: Cửu Hoàn Trượng 

Hồi chiêu: 8s                    Năng lượng: 65


Kim Thiền giải phóng Cửu Hoàn Trượng tại vị trí chỉ định 270 (+28% Công phép) sát thương phép và tạo thành 1 pháp trận

Mỗi khi kẻ địch đi vào pháp trận , sẽ kích hoạt 1 pháp khí và gây 60 (+5% Công phép) sát thương phép.

Khi tất cả 9 pháp khí đều kích hoạt, pháp trận sẽ phát nổ và gây 300 (+35% Công phép) sát thương phép.

Pháp trận sẽ tự động di chuyển theo kẻ địch bị dính Khẩn Cơ Chú

+40% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh.

Vòng kim cô sẽ làm lộ tầm nhìn và bám theo mục tiêu với tốc độ nhất định. Mục tiêu sẽ không thể thoát khỏi Khẩn Cơ Chú

Trong quá trình giải phóng [Luân Hồi Ấn] tốc độ tấn công của các pháp khí sẽ được tăng lên.


Sát thương: 270 / 300 / 330 / 360 / 390 / 420

Sát thương phép khí: 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85

Sát thương nổ: 300 / 330 / 360 / 390 / 420 / 450


Kỹ năng 3: Luân Hồi Ấn 

Hồi chiêu: 50s / 45s / 40s                    Năng lượng: 100

Kim Thiền sẽ giải phóng Luân Hồi Ấn trong thời gian ngắn.

Khi đó 3 Thần Khí sẽ trở lại sức mạnh ban đầu. Trong suốt thời gian tồn tại, mỗi đòn đánh thường và kỹ năng gây sát thương sẽ tích lũy 1 dấu ấn lên bản thân, tối đa tích lũy 10 dấu ấn

Tái kích hoạt kĩ năng: Kim Thiền sẽ tiêu hao tất cả các dấu ấn, giải phóng năng lượng và chưởng lực về phía trước gây 400 (+76% Công phép) sát thương phép

Mỗi dấu ấn sẽ tăng thêm 8% sát thương phép cho kĩ năng này


Sát thương: 400 / 600 / 800


Kim Thiền - Độ Thế Hành Giả

Kim Thiền - Tiền Trần

Kim Thiền - Đường Tam TạngĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn