DỊCH TINH - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Dịch Tinh - 弈星

  I.GIỚI THIỆU

Vai trò : Pháp Sư

Vị trí: Đường Giữa

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


Nội tại - Khí Hợp

Đòn đánh thường của Dịch Tinh sẽ gây sát thương phép

Kỹ năng trúng kẻ địch sẽ tích 1 dấu ấn Khí Hợp ở địch, đủ 4 dấu ấn sẽ tạo 1 quân cờ ngay dưới chân kẻ địch gây 100 (+10% Công phép) sát thương phép

Đồng thời cờ trận của Dịch Tinh cũng sẽ nhận được thêm 1 quân cờ nội tại vĩnh viễn. Mỗi khi hạ/hỗ trợ/sau 60s sẽ nhận được 5 quân cờ nội tại

Mỗi quân cờ nội tại có được trong cờ trận sẽ giúp Dịch Tinh nhận thêm 1 Công phép 

Các quân cờ được tạo ra bởi Khí Hợp sẽ bị hút vào bàn cờ gây 170 (+11% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch trên đường đi

Nếu kẻ địch bị tấn công nhiều lần trong thời gian ngắn bởi quân cờ sát thương tiếp theo sẽ bị giảm đi 50%

Khi nhận đòn chí tử, Dịch Tinh sẽ tiến vào hư vô sinh ra 1 quân cờ ngay dưới chân giúp bản thân miễn nhiễm với mọi loại sát thương và tăng 30% Tốc chạy trong 1s. Hồi chiêu: 150s


Kỹ năng 1 - Công Kích Bất Ngờ

Hồi chiêu: 1.5s / 1.4s / 1.3s / 1.2s / 1.1s / 1s                    Năng lượng: 30

Dịch Tinh thả cờ theo hướng chỉ định có được tầm nhìn của phạm vi thi triển trong 3s gây 120 (+11% Công phép) sát thương phép quân cờ này tồn tại trong 12s đồng thời giảm thời gian hồi chiêu của [Trấn Thần] thêm 0.5s

Quân cờ nằm trong cờ trận sẽ bị hút vào trung tâm, gây 180 (+30% Công phép) sát thương phép và làm chậm kẻ địch trên đường hút 50% trong 1s.

Đòn đánh thường tiếp theo gây 120 (+60% Công vật lý) (+18% Công phép) sát thương phép

Khi số cờ nội tại đạt 50 / 110 / 181 sẽ có kỹ năng cường hóa giúp cường hóa đòn đánh thường, đồng thời có 5s bộc phát Tốc chạy

Các lựa chọn nâng cấp gồm: Đánh lan / Đánh thường tăng 17% / Đánh thường tăng 34%

Mối 6s sẽ tích được 1 quân cờ, tối đa 2 quân. Tấn công kẻ địch linh tục trong 0.5s sát thương sẽ giảm xuống 50%. Hiệu ứng đòn đánh giảm xuống 30%


Sát thương thả cờ: 120 / 145 / 170 / 195 / 220 / 245

Sát thương hút cờ: 180 / 218 / 256 / 294 / 332 / 370

Sát thương đòn đánh: 120 / 145 / 170 / 195 / 220 / 245


Kỹ năng 2 - Trấn Thần

Hồi chiêu: 10s                    Năng lượng: 65

Tạo cờ trân tại khu vực chỉ định gây 175 (+18% Công phép) sát thương phép, cờ trận tồn tại trong 10s

Khi địch hoặc Dịch Tinh đi vào viền cờ trận sẽ giảm / tăng 50% Tốc chạy trong 1s, chỉ hiệu quả 1 lần

Cờ trận rời quá xa sẽ biến mất.

Tái kích hoạt kĩ năng, địch bị hút vào trung tâm cờ trận từ hướng chỉ định, gây 175 (+18% Công phép) sát thương phép. Sát thương lên các đơn vị không phải anh hùng tăng thêm 180%


Sát thương: 175 / 200 / 225 / 250 / 275 / 300


Kỹ năng 3 - Bàn Cờ Vạn Biến

Hồi chiêu: 60s                    Năng lượng: 100

Dịch Tinh dùng bản thân mình làm 1 góc của bản cờ để vẽ 

Sau 1.5s sẽ xuất hiện bàn cờ và hất tung kẻ địch 0.5s

Bàn cờ tồn tại trong 4s những kẻ địch trong bàn cờ sẽ không thể rời bàn cờ

Trong bàn cờ địch bị đánh dấu 3 lần Khí Hợp, đồng thời lộ tầm nhìn.

Nếu bẫy được đối phương, Dịch Tinh nhận 1 lần [Công Kích Bất Ngờ] tích lũy.

Phạm vi bàn cờ vẽ ra càng nhỏ thì hồi chiêu càng ngắn có thể giảm tới 25%

Trong lúc hình thành bàn cờ, Dịch Tinh nhận được 30% - 70% Tốc chạy


Dịch Tinh - Đệ Nhất Cờ Vây

Dịch Tinh - Đạp Tuyết Tìm Mai

Dịch Tinh - Hỗn Độn Kỳ (*Kỳ:  đánh cờ, chơi cờ)

Dịch Tinh - Đằng Vương Các Tự
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn