TÔN TẪN - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Hỗ Trợ

Vị trí: Hỗ Trợ

Sát thương: PhépII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

 Nội tại - Thời Gian Cát Chảy

Tung kỹ năng bất kỳ sẽ giúp Tôn Tẫn tăng 15% ~ 30% Tốc chạy (tăng theo cấp anh hùng) trong 2s.


Kỹ năng 1 - Bom Nổ Thời Gian

Hồi chiêu: 7s / 6.8s / 6.6s / 6.4s / 6.2s / 6s            Năng lượng: 60

Tôn Tẫn ném một quả bom theo hướng chỉ định, gắn nó vào mục tiêu và phát nổ sau 3s.

Khi dính vào mục tiêu, nó gây 200 (+ 20% Công phép) sát thương phép.

Khi phát nổ sẽ gây 550 (+ 55% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi và giảm 40% Tốc chạy của chúng trong 2s

Vô hiệu hóa quả bom sẽ ngay lập tức kích hoạt vụ nổ


Sát thương dính bom: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400

Sát thương nổ: 550 / 660 / 770 / 880 / 990 / 1100


Kỹ năng 2 - Chấn Động Thời Gian

Hồi chiêu: 13s / 12.4s / 11.8s / 11.2s / 10.6s / 10s          Năng lượng: 60

Tôn Tẫn kích hoạt lực lượng thời gian giúp bản thân và đồng minh trong khu vực tăng 30% Tốc chạy kéo dài trong 2s

Sau khi hết thời hạn sẽ quay ngược thời gian và hoàn trả lại 25% Máu đã bị mất và 25% Năng lượng đã tiêu hao.

Nội tại: Tôn Tẫn được tăng 7.5% Giảm hồi chiêu


Tăng tốc: 30% / 36% / 42% / 48% / 54% / 60%

Tỉ lệ hoàn trả: 25% / 30% / 35% / 40% / 45% / 50%

Giảm hồi chiêu: 7.5% / 9% / 10.5% / 12% / 13.5% / 15%


Kỹ năng 3 - Thời Gian Trôi Đi

Hồi chiêu: 45s/ 40s / 35s                  Năng lượng: 100

Tôn Tẫn ném một quả bom cường hóa theo hướng chỉ định tới điểm xa nhất hoặc chạm phải kẻ thù sẽ mở ra từ trường thời gian

Gây ra 500 (+ 45% Công phép) sát thương phép và giảm 50% Tốc chạy trong phạm vi đồng thời khiến chúng bị câm lặng 1s.

Trường lực sẽ tồn tại trong 5s sau đó phát nổ gây ra 1500 (+ 135% Công phép) sát thương phép lên kẻ thù trong phạm vi.


Sát thương mở: 500 / 625 / 750

Sát thương nổ: 1500 / 1875 / 2250


Tôn Tẫn - Ngược Dòng Thời Gian

Tôn Tẫn - Lữ Hành Tương Lai

Tôn Tẫn - Cánh Chim Thiên Sứ

Tôn Tân - Yêu Tinh Vương

Tôn Tẫn - Giấc Mơ Hư Không Trở Lại

Tôn Tẫn - Thiên Lang Vận Toán Giả

Tôn Tẫn - Dần Hổ · Triển Dực

Tôn Tẫn - Ban Nhạc Động Vật Nhỏ (Tiểu Động Vật Nhạc Đoàn)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn