NGƯU MA VƯƠNG - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I . GIỚI THIỆU

Vai trò : Đỡ Đòn , Đấu Sĩ

Vị trí: Hỗ TrợII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


 Nội tại - Cường Lực Viện Hộ

Khi có những anh hùng đồng minh trong phạm vi 800 của Ngưu Ma Vương sẽ được nhận 110 (+8/Lv) song giáp cho bản thân và anh hùng đồng minh có Máu thấp nhất trong phạm vi


Kỹ năng 1 - Búa Rìu Gào Thét

Hồi chiêu: 6s                    Năng lượng: 55

Ngưu Ma Vương chém ngang bằng chiếc rìu lớn của mình, gây 450 (+110% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi

Đồng thời, đánh dấu tướng trong 4s, hết thời gian sẽ gây ra 40 (+20% Công vật lý) sát thương vật lý

Tướng bị đánh dấu mỗi khi nhận đòn đánh thường sẽ chồng một tầng, tối đa 12 tầng

Mỗi tầng đánh dấu tăng thêm 20 (+10% Công vật lý) sát thương vật lý

Khi đánh dấu đạt đến các tầng 4, 8, 12 thì sát thương sẽ tăng thêm 40 (+20% công vật lý)


Sát thương: 450 / 550 / 650 / 750 / 850 / 950


Kỹ năng 2 - Hoành Hành Ngang Ngược

Hồi chiêu:10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s / 8s                    Năng lượng: 80

Ngưu Ma Vương lao theo hướng chỉ định, gây 450 (+90% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường và hất tung chúng trong 0.75s

Sau khi kẻ địch tiếp đất Tốc chạy sẽ bị giảm 90% trong 1s


Sát thương: 450 / 530 / 610 / 690 / 770 / 850


Kỹ năng 3 - Núi Lở Đất Nứt

Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s                    Năng lượng: 150 

Sau khi một thời gian tụ lực ngắn, Ngưu Ma Vương dùng rìu khổng lồ bổ đôi mặt đất theo hướng chỉ định, gây 550 (+130% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi và hất tung chúng lên không trung trong 1s

Đồng thời, mặt đất bị xé toạc trong 5s, gây 80 (+20% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trong đó mỗi 0.5s và giảm 50% Tốc chạy của chúng


Sát thương: 550 / 700 / 850

Sát thương: 80 / 100 / 120


Ngưu Ma Vương - Tù Trưởng Tinh Anh

Ngưu Ma Vương - Cao Bồi Đại Tiêu Khách

Ngưu Ma Vương - Kẻ Thống Trị Toàn Sao

Ngưu Ma Vương - Ngự Tinh

Ngưu Ma Vương - Bôn Lôi Thần Sứ 

Ngưu Ma Vương - Ngưu Vận Thuận Lợi


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn