LAN LĂNG VƯƠNG - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Sát Thủ

Vị trí: Trợ Thủ, Rừng

Sát thương: Vật lýII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại - Bí Kỹ · Cự Ý

Lan Lăng Vương di chuyển hướng về phía kẻ địch sẽ tăng 15%~30% Tốc chạy (Tăng theo cấp)


Kỹ năng 1 - Bí Kỹ · Phân Thân

Hồi chiêu: 5s (-0.2s/Lv)                   Năng lượng: 50 

Lan Lăng Vương dùng dao chém kẻ địch xung quanh gây 300 (+150% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý

Đồng thời triệu hồi 1 phân thân tấn công ngẫu nhiên 1 kẻ địch gần đó. Lan Lăng Vương và phân thân gây cùng 1 lượng sát thương. 


Sát thương: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600


Kỹ năng 2 - Bí Kỹ · Ảnh Thực

Hồi chiêu: 8s (-0.3s/Lv)           Năng lượng: 60 

Lan Lăng Vương ném 1 con dao găm về phía trước gây 200 (+90% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi

Đồng thời lgiảm 90% Tốc chạy giảm dần trong 2s.

Kẻ địch trúng dao sẽ bị đánh dấu trong vòng 3s, khi Lan Lăng Vương dùng kỹ năng hoặc đánh thường thêm lần nữa sẽ bị choáng 1s

Đồng thời Lan Lăng Vương sẽ hồi phục lại cho bản thân 350 (+10% Máu cộng thêm) Máu

Sau 3s dao găm đánh dấu biến mất kẻ địch sẽ chịu sát thương vật lý bằng 12%(+2.4%/Lv)(Mỗi 100 Công vật lý cộng thêm tăng 1%) Máu đã mất. 

Dao găm phi trúng tướng địch sẽ lập tức dừng lại. 


Sát thương: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400

Hồi phục: 350 / 420 / 490 / 560 / 630 / 700


Kỹ năng 3 - Bí Kỹ · Ám Long

Hồi chiêu: 24s / 22s / 20s                Năng lượng: 100

Lan Lăng Vương xung phong theo hướng chỉ định gây 700 (+250% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi.


Sát thương: 700 / 1050 / 1400Kỹ năng 4 - Bí Kỹ · Ẩn Nấp

Hồi chiêu: 24s(-2.5s/Lv)                Năng lượng: 0

Lan Lăng Vương sử dụng kỹ năng sau 1.5 sẽ tàng hình, kéo dài 30s đồng thời tăng 15%~30% Tốc chạy (Tăng theo cấp) trong 5s.

Khi hiện thân, Lan Lăng Vương sẽ tăng 30%~60% Tốc đánh (Tăng theo cấp) trong 5s.

Khi tàng hình, nếu Lan Lăng Vương ở gần kẻ địch quá 3s sẽ lập tức hiện thân.

Khi tàng hình dấu ấn trên đầu kẻ địch sẽ thay đổi dựa trên khoảng cách của bản thân và kẻ đó
Lan Lăng Vương - Đao Phong Bóng Tối

Lan Lăng Vương - Ẩn Đao

Lan Lăng Vương -Thợ Săn Hắc Ám [Nhãn: Sử Thi - Chất lượng: Sử Thi]

Lan Lăng Vương  - [Phụ Kiện Đa Sắc Chiến Lệnh 33] Thợ Săn Đêm Tối


Lan Lăng Vương - Thợ Săn Thuần Ma [Trang phục chiến lệnh S17]

Lan Lăng Vương - Đối Đầu Hẹn Ngầm [Nhãn: Tình Nhân Giới Hạn - Chất lượng: Truyền Thuyết]

Lan Lăng Vương - Kim Đình Chi Tử [Trang phục thưởng hạng S28]

Lan Lăng Vương - Ảnh Long Thiên Tiêu [Nhãn: Giới Hạn - Chất lượng: Truyền Thuyết]Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn