TÔN NGỘ KHÔNG - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 

I . GIỚI THIỆU

Vai trò : Sát thủ , Đấu sĩ

Vị trí: Rừng, Đường Đối KhángII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

Nội tại - Đại Thánh Thần Uy

Mỗi khi Tôn Ngộ Không sử dụng kỹ năng, đòn đánh thường tiếp theo sẽ được cường hóa, xông về mục tiêu và dùng gậy Kim Cô gõ mạnh gây 425 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý.

Đòn đánh cường hóa có thể bạo kích.

Tôn Ngộ Không có sẵn 20% Tỷ lệ chí mạng, nhưng bù lại Sát thương chí mạng ban đầu chỉ là 150% (so với các anh hùng khác 200%)


Kỹ năng 1 - Chú Pháp Hộ Thân

Hồi chiêu: 12s / 11.6s / 11.2s / 10.8s / 10.4s / 10 s    Năng lượng: 70

Tôn Ngộ Không niệm Hộ thân chú bảo vệ cơ thể kéo dài 1.5s. Hộ thân chú có thể đỡ 1 kỹ năng của kẻ địch.

Nếu đỡ thành công, Tôn Ngộ Không nhận được 0.2s trạng thái vô địch (không chịu sát thương và khống chế), đồng thời nhận được 500 (+150% Công vật lý) lá chắn hộ thể kéo dài 4s.

Khi sử dụng kỹ năng này, Tôn Ngộ Không tăng 40% Tốc chạy trong 1s.


Lá chắn: 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000


Kỹ năng 2 - Đẩu Chiến Xung Phong

Hồi chiêu: 6(-0.2/Lv)                    Năng lượng: 50
man
Tôn Ngộ Không lướt về hướng chỉ định tiến hành xung phong, nếu trong quá trình xung phong chạm vào mục tiêu đồng minh sẽ mượn lực nhào lộn trên không thêm 1 đoạn đồng thời nhận thêm 90% Tốc chạy rồi giảm dần trong 1s. 

Sử dụng kỹ năng hoặc đòn đánh thường sẽ làm gián đoạn nhào lộn này.

Gây sát thương chuẩn cho quái rừng bằng 240 (+20% Công vật lý). Nếu quái rừng còn thấp hơn 15% Máu thì chúng sẽ ngay lập tức bị triệt hạ. Không khả dụng với Chúa Tể và Bạo Quân


Kỹ năng 3 - Như Ý Kim Cô

Hồi chiêu: 40s / 35s / 30 s                    Năng lượng: 100


Tôn Ngộ Không đem gậy Kim cô phóng to và cắm xuống đất gây 150 (+50% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch xung quanh, gây hất tung 1s, đồng thời tạo thành 3 tầng dấu ấn với kẻ địch xung quanh.

Mỗi đòn đánh của Tôn Ngộ Không trúng sẽ giải phóng 1 tầng dấu ấn gây thêm 270 sát thương vật lý cho kẻ địch.


Sát thương: 150 / 190 / 230

Sát thương ấn: 270 / 405 / 540


Tôn Ngộ Không - Tề Thiên Đại Thánh

Tôn Ngộ Không - Hỏa Địa Ngục

Tôn Ngộ Không - Cao Bồi Đại Tiêu Khách

Tôn Ngộ Không - Mĩ Hầu Vương

Tôn Ngộ Không - Chí Tôn Bảo

Tôn Ngộ Không - Toàn Tức Toái Ảnh

Tôn Ngộ Không - Đại Thánh Thú Thân

Tôn Ngộ Không - Xích Diệm Số Không

Tôn Ngộ Không - Tôn Hành Giả

Tôn Ngộ Không - Tề Thiên Đại Thánh


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn