BÙI CẦM HỔ - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát thủ, Đấu sĩ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại - Thốn Kình (Trạng thái người)

Phạm vi tấn công của Bùi Cầm Hổ rộng hơn và đòn đánh thường giúp mỗi lại 5 Nội năng cho bản thân. Đòn đánh thưởng của anh ta cũng sẽ gây thêm 16 sát thương phép (tăng theo cấp anh hùng).

Các đòn đánh thường liên tiếp lên cùng một mục tiêu trong 3s có thể gây sát thương cộng dồn. Tối đa 3 lần sát thương cơ bản.

Nội tại - Bản Năng Dã Thú (Trạng thái hổ)

Dạng Hổ sẽ nhận được thêm 20 Công vật lý, 60 Giáp vật lý, 60 Giáp phép, 30 Tốc chạy.
Kỹ năng 1 - Xung Quyền Thức (Trạng thái người)

Hồi chiêu: 8s / 7.6s / 7.2s / 6.8s / 6.4s / 6s            Nội năng: 40

Bắn 1 luồng khí công theo hướng chỉ định, gây 250 (+115% Công vật lý cộng thêm) sát thương phép, gây thêm sát thương phép tương đương với 8% Máu hiện tại của mục tiêu, đồng thời làm chậm 50% trong 1.5s 

Kỹ năng trúng mục tiêu sẽ hồi phục 20 điểm năng lượng.


Sát thương: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500


Kỹ năng 1 - Thế Hổ Gầm (Tráng thái hổ)

Hồi chiêu: 3s                    Nội năng: 50

Cắn xé 1 mục tiêu tạo thành 300 (+130% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý, mỗi 1% Máu mục tiêu mất đi sẽ chịu thêm 1% sát thương kỹ năng này.

Nếu kỹ năng này trực tiếp tiêu diệt mục tiêu sẽ hồi phục 20 điểm nội năng.


Sát thương: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600Kỹ năng 2 - Khí Thủ Thức (Trạng thái người)

Hồi chiêu: 8s                    Nội năng: 50

Thi triển niệm khí bao quanh thân thể, gây 100 (+70% Công vật lý cộng thêm) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh khi hình thành lá chắn 400 (+150% Công vật lý cộng thêm) và nhận thêm 30% Tốc đánh kéo dài 5s.

Trong thời gian lá chắn hộ thể tồn tại, mỗi 0.5s gây thêm 20 (+14% Công vật lý cộng thêm) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh


Sát thương: 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350

Sát thương theo thời gian: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70

Tăng tốc đánh: 30% / 34% / 38% / 42% / 46% / 50%


Kỹ năng 2 - Thế Hổ Nhảy (Trạng thái hổ)

Hồi chiêu: 8s / 7.4s / 6.8s / 6.2s / 5.6s / 5s                    Nội năng: 50

Bùi Cầm Hổ nhảy vồ về phía trước gây 160 (+70% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch.

Nếu trong quá trình nhảy chạm vào mép địa hình, có thể trong 1s tiếp theo sử dụng phím di chuyển điều chỉnh hướng nhảy tiếp đoạn thứ 2 gây 320 (+140% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch.

Nếu như đoạn nhảy vồ thứ 2 trúng kẻ địch sẽ hồi phục 20 Nội năng và trả lại 1 nửa thời gian hồi chiêu


Sát thương: 160 / 190 / 220 / 250 / 280 / 310

Sát thương lần 2: 320 / 385 / 450 / 515 / 580 / 645
Kỹ năng 3 - Hóa Hổ (Trạng thái người)

Hồi chiêu: 6.4s / 5.6s / 4.8s / 4s                    Nội năng: 0

Bùi Cầm Hổ biến sang dạng Hổ, tăng 30% Tốc chạy trong 1s, và cường hóa 2 đòn đánh tiếp theo trong 7s.

Đòn đầu tiên vồ lấy mục tiêu gây 20 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 90% trong 1s.

Sau khi sử dụng đòn đánh thường thứ nhất, đòn đánh tiếp theo có thể sử dụng trong 5s

Đòn thứ 2 sẽ gây 20 (+100% Công vật lý) sát thương phép cho mục tiêu trong phạm vi


Sát thương: 20 / 110 / 200 / 290


Kỹ năng 3 - Hóa Người (Trạng thái hổ)

Hồi chiêu: 6.4s / 5.6s / 4.8s / 4s                    Nội năng: 0

Bùi Cầm Hổ biến sang dạng Người, tăng 30% Tốc chạy trong 1s và cường hóa cho 1 đòn đánh tiếp theo, tạo thành 1 viên đạn nguyên khí bắn về phía trước gây 100 (+100% Công vật lý) sát thương phép cho kẻ địch và khu vực hình quạt phía sau.


Sát thương: 100 / 300 / 500 / 700


Bùi Cầm Hổ - Lực Hợp Hổ Quyền

Bùi Cầm Hổ - Gió Lốc Đường Phố

Bùi Cầm Hổ - Messi

Bùi Cầm Hổ - Thiên Lang Thú Liệp Giả

Bùi Cầm Hổ - Lý Tiểu Long

Bùi Cầm Hổ - Dần Hổ · Xích Quyền

Bùi Cầm Hổ - Cầm Sóng Giữ Sóng


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn