QUỶ CỐC TỬ - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 Quỷ Cốc Tử (鬼谷子)

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Hỗ Trợ

 Video tham khảo


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại - Binh Pháp Tung Hoành

Sau khi Quỷ Cốc Tử thoát khỏi tầm nhìn của địch trong 3s, đom đóm sẽ quay lại trong quyền trượng và cường hóa đòn đánh thường kế tiếp gây 300 (+ 45% Công phép) sát thương phép và giảm 50% Tốc chạy của kẻ đó trong 1.5s

Nếu Quỷ Cốc Tử tung đòn đánh thường cường hóa khi kẻ địch không nhìn thấy hắn, thời gian hồi chiêu của Binh Pháp Tung Hoành sẽ tăng lên 10s


Kỹ năng 1 -  Tiên Tri · Thần Ẩn

Hồi chiêu: 10s                    Năng lượng: 70

Quỷ Cốc Tử lệnh cho đom đóm quấn lấy bản thân mình hòa nhập với trạng thái môi trường xung quanh tiến vào trạng thái ngụy trang trong 4s

Ở trạng thái ngụy trang, Cố Tử sẽ được tăng 40% Tốc chạy và gây 450 (+ 60% Công phép) sát thương phép cho các mục tiêu mà anh ta chạm phải đồng thời giảm 25(+3%/Lv)% Giáp vật lýGiáp phép của chúng trong 4s

Mỗi kẻ địch chỉ có thể bị kích hoạt hiệu ứng trên 1 lần

Trạng thái ngụy trang sẽ biến mất khi Quỷ Cốc Tử khi anh ta gây sát thương cho kẻ địch theo các phương thức khác.


Sát thương: 450 / 540 / 630 / 720 / 810 / 900


Kỹ năng 2 - Linh Hồn Vạn Vật

Hồi chiêu: 10s / 9.8s / 9.6s / 9.4s / 9.2s / 9s                      Năng lượng: 80

Quỷ Cốc Tử triệu hồi một lượng lớn đom đóm xung quanh bản thân, gây 100 (+15% Công phép) sát thương phép mỗi 0.5s cho mục tiêu trong 2s

Sau khi đom đóm kết hợp hoàn tất chúng sẽ gây 400 (+60% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch trong phạm vi, đồng thời kéo kẻ địch về phía bản thân và làm choáng chúng trong 1s

Nếu trúng kẻ địch bản thân và đồng đội sẽ nhận 1 lớp lá chắn hấp thụ 500 (+ 100% Công phép) sát thương


Sát thương theo thời gian: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200

Lá chắn: 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000


Kỹ năng 3 - Tiên Tri · Sương Ẩn

Hồi chiêu: 35s / 30s / 25s                     Năng lượng: 120

Quỷ Cốc Tử lệnh cho đom đóm quấn mình và đồng đội trong phạm vi 1500

Sau 1s cùng nhau tiến vào trạng thái ngụy trang trong tối đa 4s đồng thời được tăng 30% Tốc chạy.

Đồng thời Quỷ Cốc ử sẽ nhận được tầm nhìn của kẻ địch gần bản thân nhất

Ở trạng thái ngụy trang, nếu bạn gây hiệu ứng tiêu cực lên kẻ địch trạng thái ngụy trang sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.Quỷ Cốc Tử - Linh Hồn Vạn Vật

Quỷ Cốc Tử - Công Tước Xứ A-mốt

Quỷ Cốc Tử - Lễ Hội Vui Vẻ

Quỷ Cốc Tử - Nhà Thám Hiểm Nguyên Sinh
Trang phục thưởng hạng mùa S21, mở đầu cho sự tái sinh của Hạp Cốc và lõi năng lượng của Hiền Giả Bảo Hộ là Ngọc Trai Nguyên Sinh

Quỷ Cốc Tử - Ngũ Cốc Phong Niên
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn