ĐÔNG HOÀNG THÁI NHẤT - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Đông Hoàng Thái Nhất (东皇太一)

 I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Hỗ Trợ , Đỡ Đòn

Vị trí: Đường Đối Kháng, Hỗ Trợ

Ngày ra mắt : 30-03-2017II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại - Mũ Đen Cắn Nuốt

Ma thuật bóng tối của Đông Hoàng ẩn chứa trong các ma cầu bóng tối bay quanh bản thân

Khi kẻ thù bị chạm vào quả cầu bóng tối, nó sẽ gây ra 100 (+ 3% Máu tối đa của kẻ địch) (+ 50% Công phép) sát thương phép.

Khi cầu bóng tối gây sát thương lên tướng địch, Đông Hoàng Thái Nhất sẽ phục hồi 100 (3% Máu tối đa của bản thân) (+ 40% Công phép) Máu.

Khi mục tiêu không phải địch, Đông Hoàng Thái Nhất sẽ phục hồi 1% Máu tối đa.


Kỹ năng 1 - Ngày Lễ Nhật Thực

Hồi chiêu: 5s                    Năng lượng: 60

Đông Hoàng Thái Nhất giải phóng sức mạnh của mình, gây 300 (+ 40% Công phép) sát thương phép lên khu vực xung quanh và tạo ra một quả cầu bóng tối

Tối đa 3 quả cầu bóng tối bay quanh bản thân

Khi giải phóng ma thuật đen, nếu gây sát thương lên anh hùng đối địch sẽ giảm 50% hồi chiêu và năng lượng

Sử dụng kỹ năng khi bản thân đa có 3 quả cầu bóng tối giúp bản thân hồi lại 150 (+60% Công phép) Máu

Số lượng cầu ma thuật đen sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của kỹ năng 2


Sát thương: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600

Hồi phục: 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300


Kỹ năng 2 - Diệu Long Chiếu Báo

Hồi chiêu: 6s                    Năng lượng: 75

Mỗi khi Đông Hoàng Thái Nhất sở hữu quả cầu hắc ám, anh ta có thể triệu hồi một Diệu Long để tấn công theo hướng chỉ định, mỗi Diệu Long sẽ gây ra 500 (+ 60% Công phép) sát thương phép

Kẻ địch trong phạm vi của Diệu Long thứ nhất và thứ hai bị giảm 50% và 90% Tốc chạy trong 1s

Kẻ địch trong phạm vi của Diệu Long thứ ba sẽ bị choáng trong 1s

Khi thả Diệu Long ra, bản thân sẽ tăng 30% Tốc chạy, kéo dài 1s và mỗi cầu hắc ám sẽ tăng 10% Tốc chạy


Sát thương: 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000


Kỹ năng 3 - Khế Ước Đọa Thần

Hồi chiêu: 50s / 45s / 40s                    Năng lượng: 100

Đông Đế Thái Nhất lao tới trói buộc mục tiêu trong 2s tạo liên kết bản thân với mục tiêu, đồng thời lập tức triệu hồi 3 quả cầu bóng tối xung quanh bản thân.

Suốt thời gian này cả hai đều bất động hoàn toàn dưới tác động của mối liên kết không thể bị phá vỡ

Đặc biệt mọi sát thương bất kỳ ai trong cả hai gánh chịu đều sẽ được truyền đến người còn lại

Tăng 25% Tốc độ quay cầu bóng tối trong thời gian áp chế, tăng 5% Tốc quay cho mỗi 50 Công phép. Tối đa 100%Đông Hoàng Thái Nhất - Nhật Thực Nuốt Chửng (Phệ Diệt Nhật Thực)

Đông Hoàng Thái Nhất  - Đông Hải Long Vương

Đông Hoàng Thái Nhất - Trục Mông Chi Quang

Đông Hoàng Thái Nhất - Chước U Liệt Dương (FMVP vinh danh tuyển thủ Vũ Hán eStarPro.Tử Dương)


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn