MIYAMOTO MUSASHI (CUNG BẢN VŨ TÀNG) - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU
Miyamoto Musashi | 宫本武藏

 I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Đấu Sĩ

Vị Trí: Rừng, Đường Đối Kháng

Sát Thương: Vật lý


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 


                                             
               

Nội tại - Nhị Thiên Nhất Lưu

 


Sau khi Musashi sử dụng kỹ năng sẽ tích được 1 điểm trùng thế mỗi đòn đánh thường cơ bản sẽ tiêu hao 1 điểm trùng thế để nhận được các hiệu ứng cường hóa khác nhau.
                     Đòn đánh thường cường hóa sẽ không bị ảnh hưởng bởi tốc đánh. Sau khi đánh sẽ giảm đi thời gian hồi chiêu của [Không Minh Trảm] và [Thần Tốc] đi 1s.

Một trùng thế: Nếu Hp của mục tiêu trên 50%, Musashi sẽ chém bằng 2 thanh kiếm gây 2 lần sát thương tổng cộng 50 (+135% Công vật lý) sát thương vật lý
                        Nếu Hp của mục tiêu dưới 50%, Musashi sẽ chém về phía trước, gây (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý (+ 9% Máu đã mất của mục tiêu) chuyển thành sát thương vật lý

Hai trùng thế: Musashi vung kiếm và lao về phía mục tiêu gây 20 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 50% trong 1s.


Kỹ năng 1 - Không Minh Trảm
 
 

Hồi chiêu: 12s(-0.2s/Lv)

Musashi chém ra kiếm năng lượng bắn hạ các vật thể bay của đối phương trên đường đi đồng thời gây 350 (+50% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm kẻ địch trúng phải trong 1s. Khi vận chiêu Musashi sẽ ở trạng thái miễn nhiễm.


Cấp chiêu: 1/ / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600


Kỹ năng 2 - Thần Tốc
                                  

Hồi chiêu: 10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s / 8s

Musashi lướt về phía trước gây 180 (+40% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường đi.

Nếu lướt trúng sẽ nhận lá chắn chặn 300 sát thương và giảm đi 50% thời gian hồi chiêu


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 180 / 216 / 252 / 288 / 324 / 360

Lá chắn: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600


Kỹ năng 3 - Nhất Quyết Sinh Tử
                      
 

Hồi chiêu: 50s / 45s / 40s

Musashi chọn và khóa vào 1 tướng địch, lao tới khu vực của mục tiêu gây 350 (+70% công vật lý) sát thương vật lý cho mục tiêu trong phạm vi và hất tung trong 1s. Sau đó toàn bộ khả năng hồi phục của kẻ địch sẽ bị ngắt trong 5s

Musashi sẽ ở trong trạng thái miễn nhiễm khi lao tới và giảm 50% sát thương nhận vào


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 350 / 475 / 600
Mối quan hệ với anh hùng
Cộng sự tốt nhất    
                                     Lưu Bang                               Yao
Anh hùng trấn áp:                         
                                        Kim Thiền                                 Ngưu Ma Vương
Trấn áp anh hùng:
                                       Tào Tháo                                     Mã Siêu


Miyamoto Musashi - Thánh Kiếm

Miyamoto Musashi - Quỷ Kiếm Musashi

Miyamoto Musashi - Kỷ Nguyên Tương Lai

Miyamoto Musashi - Vạn Tương Sơn Tân

Miyamoto Musashi - Mắt Địa Ngục

Miyamoto Musashi - Haohmaru

Miyamoto Musashi - Kinh Mai Dẫn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn