LÃO PHU TỬ - Eternal Sage TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU - Honor Of Kings


I. GIỚI THIỆU

Vai Trò: Đấu Sĩ

Vị Trí: Đường Đối Kháng, Đường Phát Triển

Sát Thương: Vật lý, Chuẩn
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

 Nội tại - Tôn Nghiêm Sư Đạo

Đòn đánh thường của Lão Phu Tử sẽ nhận 1 tầng Khiển Trách, Tối đa 5 tầng.

Sau khi điểm cộng dồn đầy, bản thân sẽ được cường hóa trong 5s

Lão Phu Tử sẽ tăng 60 Tốc chạy và 25% Tốc đánh.

Đồng thời, đòn đánh thường sẽ gây thêm 60 sát thương chuẩn, mỗi đòn đánh có thể giảm thời gian hồi chiêu của Kỹ năng 1 và Kỹ năng 2 đi 1s.


Kỹ năng 1 - Thánh Nhân Răn Dạy

Hồi chiêu: 8s

Lão Phu Tử vung thước theo hướng chỉ định, kéo kẻ địch trước mặt về phía bản thân gây 200 (+ 80% Công vật lý) sát thương vật lý và giảm 25% Tốc chạy của mục tiêu trong 1.5s


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400

Làm chậm: 25% / 30% / 35% / 40% / 45% / 50%

Thời gian làm chậm: 1.5s / 1.7s / 1.9s / 2.1s / 2.3s / 2.5s


Kỹ năng 2 - Suy Một Ra Ba

Hồi chiêu: 8

Lão Phu Tử bộc phát hào quang, tăng 25% Tốc chạy và giảm 45% sát thương nhận vào trong 2s

Khi được cường hóa, Phu Tử sẽ trả lại 50% sát thương nhận phải từ kẻ tấn công đầu tiên bằng đòn đánh thường và giảm 30% Tốc chạy của chúng trong 2s. Sát thương này cũng mang hiệu ứng đòn đánh

Nội tại: Mỗi đòn đánh thường có 25% xác suất tung ra thêm một đòn đánh thường , đòn đánh thường thứ hai sẽ chỉ gây 50% sát thương và hiệu ứng đòn đánh.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Tốcc chạy: 25% / 28% / 31% / 34% / 37% / 40%

Giảm sát thương: 45% / 49% / 53% / 57% / 61% / 65%


Kỹ năng 3 - Quyền Uy Thánh Nhân

Hồi chiêu: 45s / 40s / 35s

Lão Phu Tử lao tới hướng chỉ định và trói tướng địch đầu tiên vào lồng đèn gây 400 (+ 120% Công vật lý) sát thương vật lý và giữ chân trong 5s trong thời gian đó sát thương gây ra bởi mục tiêu sẽ giảm 20%.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 400 / 500 / 600Lão Phu Tử - Vạn Cổ Trường Minh

Lão Phu Tử - Trào Lưu Tiên Nhân

Lão Phu Tử - Ông Già Noel

Lão Phu Tử - Kungfu Lão Thược

Lão Phu Tử - Đề Hồ Trượng
Đề Hồ là vị ngon nhất trong các loại sữa, nên Phật Giáo dùng để chỉ Niết Bàn, Phật tánh, giáo lý chân thật. Trong kinh điển Hán dịch của Phật Giáo Trung Quốc thời kỳ đầu, Đề Hồ có nghĩa là “bản chất, tinh túy.”

Lão Phu Tử - Kỳ Ngộ Hàng Hải Ký


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn