VƯƠNG GIẢ ĐẠI SỰ KÝ


Thế nào là sức mạnh tối hậu?

Trước khi thục sự có được nó, ngay cả những người ưu tú nhất trên thế gian cũng chẳng thể nào miêu tả được rằng nó là gì, nó như thế nào. Cho đến khi những quyền uy vô hạn của vũ trụ ngưng tụ, chuyển hóa thành “Trái Tim Vũ Trụ”, với một mặt mang màu xanh của sự sống thuần khiết, và một mặt kia mang màu đỏ của dự hủy diệt tai ương.

Cái gọi là sức mạnh tối thượng, là sinh tử tương giao, là sự sáng tạo, nhưng cũng không thể tách rời khỏi sự hủy diệt.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn