NGAO ẨN - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Vị trí: Đường phát triển

Vai trò: Xạ thủ

Đánh giá bước đầu: Xạ thủ sát thương chủ yếu theo chiêu thức. Khả năng bùng nổ early cực mạnh, nhưng đục tank về giai đoạn sau có nhiều vấn đề. Năng lực trụ lane cực tốt, cộng hợp áp lực early rất lớn.


Nội tại - Ẩn Giới Tàng Hình

Hai chiêu thức gần nhất của Ngao Ẩn sẽ áp Nguyên Tố Long Hồn lên kiếm chính và phụ của Ngao Ẩn.

Đòn đánh thường sẽ sử dụng kiếm chính để gây (100% Công vật lý) sát thương vật lý. Nếu có kẻ địch ở gần, kiếm phụ sẽ được sử dụng để tấn công, gây (30% ~ 60% công vật lý) sát thương vật lý.

Ngao Ẩn sử dụng chiêu thức sẽ tích stack Long Hồn, tối đa lên đến 3 stack.

Đòn đánh thường tiếp theo của Ngao Ẩn sẽ tiêu hao toàn bộ stack, điều khiển Long Hồn tấn công kẻ địch. Mỗi stack tiêu hao sẽ tăng thêm 1 đòn tấn công. Đòn đánh thường cường hóa sẽ có hiệu ứng khác nhau phụ thuộc vào Long Hồn của kiếm chính.

Nếu kẻ địch chịu sát thương của đồng thời nhiều loại Long Hồn, Long Hồn phụ sẽ chỉ gây 50% sát thương.

Khi thay đổi nguyên tố, ưu tiên giữ lại nguyên tố cùng loại


Giải thích một chút: Ví dụ bạn đang có 2 loại ấn: Thủy - Phong. Trong đó, kiếm chính là Thủy, kiếm phụ là Phong.

Khi đó, đòn đánh thường sẽ mang hiệu ứng Thủy, đòn đánh phụ sẽ mang hiệu ứng Phong.

Nếu bạn sử dụng chiêu thức 2 (Thủy) hoặc chiêu thức 3 (Phong), 2 kiếm sẽ trở thành Thủy - Thủy hoặc Phong - Phong, do ưu tiên giữ nguyên tố cùng loại.

Nếu bạn sử dụng chiêu thức 1 (Hỏa), 2 kiếm sẽ trở thành Hỏa - Thủy, với Hỏa là kiếm chính, Thủy là kiếm phụ.


Kỹ năng 1 - Bạc Nhật Chưởng Hỏa

Ngao Ẩn vung kiếm, gây 300 (+60% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và 75 (+15% công vật lý cộng thêm) sát thương chuẩn lên tới tối đa 3 mục tiêu trong phạm vi (gây 50% sát thương diện rộng ra phía sau mục tiêu), đồng thời tích một ấn Long Hồn. 

Sau khi sử dụng [Bạc Nhật Chưởng Hỏa], áp một tầng Hỏa Long Hồn vào kiếm, đòn đánh thường sẽ gây thêm 15 (+5/Lv) sát thương vật lý. Nếu cả hai kiếm đều được áp Hỏa Long Hồn, sát thương này sẽ tăng thêm 50%.

Nếu Hỏa Long Hồn được áp vào kiếm chính, đòn đánh đầu tiên trong chuỗi đòn đánh cường hóa sẽ gây 75(+40% công vật lý cộng thêm) sát thương chuẩn, hai đòn đánh sau sẽ gây 75(+40% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.


Sát thương cơ bản: 300/400/500/600

Sát thương chuẩn cơ bản: 75/100/125/150

Đòn đánh thường cường hóa: 75/100/125/150

Hồi chiêu: 12/11.2/10.4/9.6


Kỹ năng 2 - Kình Thiên Ti Vũ

Ngao Ẩn vung kiếm, gây 240 (+35% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên tới tối đa 3 mục tiêu trong phạm vi (gây 50% sát thương diện rộng ra phía sau mục tiêu), đồng thời hồi phục 90(+60% công vật lý cộng thêm) máu sau khi trúng mục tiêu.

Sau khi sử dụng [Kình Thiên Ti Vũ], áp một tầng Thủy Long Hồn vào kiếm, đòn đánh thường sẽ hồi phục 18 máu0,5% năng lượng. Nếu cả hai kiếm đều được áp Thủy Long Hồn, hiệu ứng hồi phục sẽ tăng thêm 50%.

Nếu Thủy Long Hồn được áp vào kiếm chính, mỗi đòn đánh trong chuỗi đòn đánh cường hóa sẽ gây 60 (+35% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý, lên tới tối đa 3 đòn. Sau khi trúng mục tiêu, hồi phục 90(+60% công vật lý cộng thêm) máu

Khi gây sát thương lên các mục tiêu không phải tướng, hiệu ứng hồi phục giảm còn 50%.


Sát thương cơ bản: 240/320/400/480

Hồi phục: 90/120/150/180

Đòn đánh thường hồi phục: 18/24/30/36

Đòn đánh thường cường hóa: 60/80/100/120

Hồi chiêu: 12 / 11.2 / 10.4 / 9.6


Chiêu 3 - Đạp Cương Giá Phong

Ngao Ẩn vung kiếm, tăng 30% tốc độ di chuyển giảm dần, gây 240(+35% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên tới tối đa 3 mục tiêu trong phạm vi (gây 50% sát thương diện rộng ra phía sau mục tiêu), kèm hiệu ứng đẩy lùi.

Sau khi sử dụng [Đạp Cương Giá Phong], áp một tầng Phong Long Hồn vào kiếm, nhận 12 tốc độ di chuyển. Nếu cả hai kiếm được đều áp Phong Long Hồn, tốc chạy nhận được sẽ tăng thêm 50%.

Nếu Phong Long Hồn được áp vào kiếm chính, mỗi đòn đánh trong chuỗi đòn đánh cường hóa sẽ gây 60(+35% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý, đồng thời kèm hiệu ứng đẩy lùi, lên tới tối đa 3 đòn.


Sát thương cơ bản: 240/320/400/480

Tăng tốc chạy giảm dần: 30%/40%/50%/60%

Tăng tốc chạy cơ bản: 12/16/20/24

Đòn đánh thường cường hóa: 60/80/100/120

Hồi chiêu: 12/11.2/10.4/9.6


Kỹ năng 4 - Cùng Hồ Huyền Gian

Ngao Ẩn hóa thành chân dạng của Bạch Long, bay lên bầu trời. Trong thời gian này, Ngao Ẩn không thể tấn công, bỏ qua địa hình và không thể bị chọn làm mục tiêu.

Giai đoạn này kéo dài 4,5 giây (Ngao Ẩn có thể chủ động kết thúc sớm), sau đó anh ta lao thẳng xuống mặt đất (trong lúc lao xuống không thể bị chọn làm mục tiêu), gây 400/600/800(+80% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và 30% làm chậm lên các mục tiêu trong phạm vi, đồng thời gây sát thương và hiệu ứng hoảng sợ lên kẻ địch khi đáp xuống, kéo dài 1 giây.

Sau đó, Ngao Ẩn hóa thành Chân Long Tuyết Kiếm, tăng 20%/30%/40% tốc đánh và tầm đánh trong 10 giây. Trong giai đoạn này, Ngao Ẩn sẽ sử dụng Chân Long Tuyết Kiếm để tấn công, các thanh kiếm sẽ có thể tấn công thêm tới tối đa 2 mục tiêu.

Các mục tiêu chịu hiệu ứng hoảng sợ sẽ tự động di chuyển ra xa khỏi Ngao Ẩn.

Trong quá trình bay, Ngao Ẩn có thể tùy ý điều chỉnh Nguyên Tố Long Hồn.

Không còn làm mới kỹ năng 1, 2 và 3

Sát thương cơ bản: 400/600/800

Tốc đánh tăng thêm: 20%/30%/40%

Hồi chiêu: 80/75/70

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn