Thông báo cập nhật cân bằng ngày 14/12

 Thái Văn Cơ

"Cải thiện hiệu quả hồi phục trong điều kiện kinh tế thấp"

Kỹ năng 3 - Hồi phục: 80(+40/Lv)(+60% Công phép) →90(+45/Lv)(+50% Công phép)

Kỹ năng 3 - Tăng song giáp:300(+75/lv)(+25% Công phép) →250(+125/Lv)(+30% Công phép)


Lan Lăng Vương

"Giảm bớt vấn đề hiệu quả thấp tại giai đoạn sau và giảm bớt tiêu cực của anh chàng tại giai đoạn đầu khi đối đầu với Lan Lăng Vương"

Kỹ năng 1 - Sát thương: 220(+45/Lv)(+90% Công vật lý) → 300(+60/Lv)(+150% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 1 - Hồi chiêu: 5s → 5s(-0.2s/Lv)

Kỹ năng 2 - Sát thương: 165(+21/Lv)(+57% Công vật lý) → 200(+40/Lv)(+90% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 2 - Hồi chiêu: 9.6s (-0.8s/Lv) → 8s(-0.3s/Lv)

Kỹ năng 2 - Hồi phục: 140(+28/Lv)(+60% Công vật lý) → 350(+70/Lv)(+10% Máu cộng thêm)

Kỹ năng 2 - Sát thương nổ: 24% Máu đã mất → 12%(+2.4%/Lv)(Mỗi 100 Công vật lý cộng thêm tăng 1%)

Kỹ năng 3 - Sát thương: 660(+170/Lv)(+188% Công vật lý) → 700(+350/Lv)(+250% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 3 - Hồi chiêu: 24s(-2s/Lv) → 24s(-2.5s/Lv)

Nội tại - Tăng tốc chạy:20% → 15%~30%

Kỹ năng 4 - Tăng tốc chạy:20% → 15%~30%

Kỹ năng 4 - Tăng tốc đánh: 50% → 30%~60%


Đại Kiều - Trang bị chuyên dụng

Minh Châu

Thuộc tính: + 40 Công phép

Giá mua: 300 Vàng

Nội tại - Chuyên Tinh (Đại Kiều): Trực tiếp mở kỹ năng [Biển Định Mệnh], kỹ năng này sẽ không còn được nâng cấp và tất cả các kỹ năng sẽ được thay đổi ở các mức độ khác nhau.

Thương Hải Minh Châu

Thuộc tính:

+240 Công phép

+15% Giảm hồi chiêu

Giá mua: 1880


Nội tại - Chuyên Tinh (Đại Kiều)Trực tiếp mở kỹ năng [Biển Định Mệnh], kỹ năng này sẽ không còn được nâng cấp và tất cả các kỹ năng sẽ được thay đổi ở các mức độ khác nhau.

Nội tại - Như Dòng Nước Chảy

Tốc chạy của Đại Kiều tăng lên. Khi cá chép của [Thủy Triều Cá Nhảy][Cầu Đoạn Tuyệt] nhảy qua thủy triều của một kỹ năng khác, chúng có thể kích hoạt vụ nổ thủy triều để gây sát thương và làm chậm.

Khi [Cổng Xoáy Nước] được giải phóng, nó cũng sẽ kích hoạt một làn sóng trong phạm vi. Phạm vi kỹ năng của [Thủy Triều Cá Nhảy][Cầu Đoạn Tuyệt] sẽ tăng lên cùng theo công phép

Kỹ năng 1 - Thủy Triều Cá Nhảy

Đại Kiều triệu hồi cá chép lao về phía trước, gây sát thương và hất tung các mục tiêu trên đường đi. Cá chép sẽ tạo thành thủy triều, gây sát thương liên tục. Tăng tốc chạy và giảm dần khi tung ra

Kỹ năng 2 - Biển Định Mệnh

Đại Kiều tạo ra một cánh cổng và đồng minh có thể dịch chuyển trở lại tế đàn và trở về vị trí ban đầu.

Kỹ năng 3 - Cầu Đoạn Tuyệt

Đại Kiều triệu hồi cá chép nhảy từ trái sang phải, gây sát thương và hất tung các mục tiêu trên đường đi. Cá chép sẽ tạo thành thủy triều, gây sát thương liên tục.

Kỹ năng 4 - Cổng Xoáy Nước

Đại Kiều triệu hồi một vòng tròn ma thuật tại vị trí được chỉ định để gây sát thương.

Trong khoảng thời gian này, các anh hùng đồng minh có thể dịch chuyển đến vị trí của vòng tròn ma thuật và quay lại điểm xuất phát sau 8s (nhấp vào nút tương tác để quay lại sớm).

Đại Kiều trong vòng tròn ma thuật sẽ được tăng Công phép và dòng nước được bảo vệ miễn nhiễm với sát thương chí tử và quay trở lại tế đàn ngay lập tức (điều này sẽ tăng thời gian hồi chiêu của các kỹ năng).

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn