Thông báo cân bằng ngày 3/11/2023

Qua Á

Nội tại - Hồi chiêu: 18~12→ 20~16

Nội tại - Điều chỉnh: Giảm 20% tốc độ khởi động, đồng thời điều chỉnh giá trị tăng trưởng, tốc độ khởi động không thay đổi trong giai đoạn sau.

Khắc phục lỗi: Khắc phục lỗi mất hiệu ứng kỹ năng 3 trang phục Chân Cơ và lỗi cổ tay áo mô hình trang phục Tây Thi

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn