Thông báo cân bằng anh hùng ngày 17/11 và ngày 23/11

 Ngày 17/11

Hoàng Trung


Thêm hiệu ứng dịch chuyển vào kỹ năng của Hoàng Trung, cho phép anh linh hoạt lựa chọn vị trí mở tháp pháo. Điều chỉnh cấu trúc giá trị của giai đoạn trước và sau để tối ưu hóa trải nghiệm đối đầu.

Nội tại - Tăng Công vật lý: 12 → 6 ~ 12 (Tăng theo cấp độ anh hùng)

Nội tại - Tăng tỉ lệ chí mạng: 1.5% → 0.75% ~ 1.5% (Tăng theo cấp độ anh hùng)

Kỹ năng 1 - Tăng công vật lý: 45(+6/Lv)→ 30(+6/Lv)

Kỹ năng 2 - Giảm giáp: 10(+3/Lv) →10(+2/Lv)

Kỹ năng 3 - Song giáp: 150(+125/Lv) → 200(+100/Lv)

Kỹ năng 3 - Tối ưu hóa: Hiển thị trước phạm vi đánh thường của dạng tháp pháo

Kỹ năng 3 - Mới: Khéo và di chuyển đến vị trí đã chọn để dự tháp pháp


A Cổ Đóa

Đòn đánh thường - Đòn đánh thường tầm xa: 75% Công vật lý → 100% Công vật lý


Tôn Tẫn

Kỹ năng 2 - Giảm hồi chiêu: 5%(+2%/Lv) → 7.5%(+1.5%/Lv)

Kỹ năng 2 - Tỷ lệ hoàn trả lại: 30%(+4%/Lv) → 25%(+5%/Lv)

Kỹ năng 1 - Sát thương: 180(+45/Lv)(+18% Công phép) → 200(+40/Lv)(+20% Công phép)

Kỹ năng 1 - Sát thương nổ: 540(+135/Lv)(+54% Công phép) → 550(+110/Lv)(+55% Công phép)

Nội tại - Tăng tốc chạy: 30% → 15% ~ 30% (khi cấp độ anh hùng tăng lên)


Biển Thước

Nội tại - Sát thương: 25(+5% Công phép) → 20~40(Tăng theo cấp độ anh hùng)(+5% Công phép)

Nội tại - Hồi phục: 5 (+2.5% Công phép) → 3 ~ 6 (Tăng theo cấp độ anh hùng) (+2.5% Công phép)

Kỹ năng 1 - Sát thương: 70(+6/Lv) (+0.12Ap) → 60(+12/Lv) (+0.12Ap)

Kỹ năng 3 - Sát thương: 200(+50/Lv)(+0.4Ap) → 150(+75/Lv)(+0.4Ap)

Kỹ năng 2 - Hồi phục: 40(+8/Lv) (+0.12Ap) → 50(+10/Lv) (+0.15Ap)

Kỹ năng 3 - Hồi phục: 60(+30/Lv)(+0.2Ap) → 70(+35/Lv)(+0.2Ap)

Kỹ năng 3 - Hồi chiêu: 18(-3/Lv)→ 15(-1.5/Lv)


Ngày 23/11

Bách Lý Huyền Sách

Nội tại - Sát thương đòn đánh thường ở cự ly gần: 0.8Ad → 1.0Ad

Nội tại: Sát thương đòn đánh thường ở xa không đổi

Kỹ năng 1 - Hiệu ứng tăng giảm tốc Tự Chương Cuồng Nhiệt: 10%(+4%/Lv) → 15%(+3%/Lv)

Kỹ năng 1 - Tối ưu hóa cảm giác tay Móc Kéo Ác Mộng khi trượt

Kỹ năng 1 - Điều chỉnh: Sau khi dịch chuyển, nhận 50 Công vật lý → Sau khi dịch chuyển, nhận được một đòn đánh thường cường hóa, gây thêm sát thương vật lý tương đương 4% Máu tối đa (cứ sau 10 Công vật lý cộng thêm sẽ tăng thêm 0.05%)

Kỹ năng 1 - Điều chỉnh: Hiệu ứng kéo không còn chịu ảnh hưởng bởi kháng hiệu ứng, khoảng cách được rút ngắn một chút và khống chế cứng chuyển thành khống chế mềm

Kỹ năng 2 - Mới: Gây thêm 50% sát thương lên quái rừng

Kỹ năng 2 - Tỉ lệ giảm sát thương: 20%(+2%/Lv) → 15%(+3%/Lv)

Kỹ năng 2 - Sát thương: 300(+40/Lv)(+1.4Ad cộng thêm) → 300(+60/Lv)(+1.4Ad cộng thêm)

Kỹ năng 2 - Phạm vi phá dây: 1400 → 1250

Kỹ năng 2 - Tối ưu hóa: Cải thiện độ ổn định của móc gần

Kỹ năng 2 - Giảm thời gian làm choáng một chút

Kỹ năng 2 - Tối ưu hóa: Sau khi sử dụng kỹ năng ở giai đoạn 2, hồi chiêu sẽ được trả về nếu mục tiêu bị hạ bởi móc câu

Kỹ năng 3 - Sát thương: 380(+190/Lv)(+2.0Ad cộng thêm) → 360(+180/Lv)(+2.0Ad cộng thêm)

Kỹ năng 3 - Điều chỉnh: Tăng 70% tốc chạy (giảm dần theo thời gian) và tăng thêm 75% Tốc đánh trong 5s khi đánh bại tướng. Khi nhận được hỗ trợ, hiệu ứng tăng tốc sẽ giảm một nửa → Tăng 30% Tốc chạy giảm theo thời gian trong 5s khi đánh bại hoặc hỗ trợ và 25% Tốc đánh (giảm dần theo thời gian) và 25% Tốc đánh. Hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 3 lần.

Kỹ năng 3 - Điều chỉnh: Thay đổi kỹ năng thành dạng tích lũy: tối đa 3, tích lũy 6s(-0.5s/Lv)

Kỹ năng 3 - Mới: Khi Móc Kéo Ác Mộng trượt, bạn có thể lao tới mục tiêu chỉ định và gắn Móc Kéo Ác Mộng vào kẻ đó chỉ gây 25% sát thương

Kỹ năng 3 - Mới: Khi đánh trúng Móc Kéo Ác Mộng, kỹ năng thứ ba cũng có thể được sử dụng từ xa, Huyền Sách sẽ di chuyển một khoảng cách nhất định dọc theo khóa móc.


Tang Khởi

Kỹ năng 2 - Tốc bay: 850 → 1000


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn