Thông báo cập nhật máy chủ ngày 27/9

Kính gửi các triệu hồi sư,

Chúng tôi có kế hoạch cập nhật máy chủ chính thức vào lúc 06:00 ngày 27/9/2023 đến 07:00 ngày 27/9/2023.

[Thời gian cập nhật]

Máy chủ sẽ được cập nhật ngày 27/9/2023 từ 06:00 - 07:00

Máy chủ chính thức sẽ không bị ảnh hưởng

[Phương thức cập nhật] Cập nhật trực tuyến

[Phạm vi cập nhật] Máy chủ chính thức

[Dung lượng] Android: 101MB, iOS 101 MB

[Nội dung cập nhật]Vì thường chả ai care nên mình cũng nghỉ khỏe dịch đống hoạt động ingame nhé!Cân bằng anh hùng

Tào Tháo

Tăng cường khả năng đối kháng của Tào Tháo, tối ưu hóa cảm giác dùng kỹ năng và đánh thường liên tục, phân phối lại các giá trị trước và sau đồng thời thay đổi hình thức gia tăng kỹ năng của tào thánh thành Công vật lý và Máu cộng thêm

Tối ưu hóa: Tối ưu hóa logic bộ đệm kỹ năng khi tào tháo dùng liên tiếp các kỹ năng, để kỹ năng không bị thay thế bời đòn đánh thường tiếp theo

Giáp vật lý cơ bản:104 (+19.1* Lv) → 140 (+18* Lv)

Kỹ năng 1 - Sát thương:250 (+25/Lv) (+65% Công vật lý) → 300 (+60/Lv) (+90% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 2 - Mới: Mỗi lần trúng tướng địch, bản thân sẽ được hồi lại 150 (+30/Lv) (+7% Máu cộng thêm) đối với các đơn vị không phải anh hùng hồi phục sẽ bị giảm một nửa

Kỹ năng 2 - Sát thương: 240(+60/Lv)(+90% Công vật lý) → 350 (+70/Lv)(+130% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 2 - Điều chỉnh: Giảm tốc chạy: 50% → 25% (+5%/Lv)

Kỹ năng 2 - Hồi chiêu: 12s(-1s/Lv) → 10s(-0.8s/Lv)

Kỹ năng 2 - Điều chỉnh: Đòn đánh trúng tướng địch, thời gian hồi chiêu giảm 1s → giảm 0.5s

Kỹ năng 3 - Điều chỉnh hiệu ứng: Trong quá trình này, đòn đánh thường và kỹ năng trúng tướng địch giúp bản thân hồi máu → Đòn đánh thường và kỹ năng 1 trúng tướng địch giúp bản thân hồi máu

Kỹ năng 3 - Hồi phục: 120(+60/Lv)(+37% Công vật lý) → 150(+75/Lv)(+7% Máu cộng thêm)

Kỹ năng 3- Sát thương: 300 (+75/Lv) (+100% Công vật lý) → 400 (+200/Lv) (+120% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 3 - Hồi chiêu: 30s → 40s (-5s/Lv)

Kỹ năng 3 - Kháng hiệu ứng: 20% → 10% (+5%/Lv)

Triệu Hoài Chân

Tối ưu hóa trải nghiệm chiến đấu combo của Hoài Chân

Kỹ năng 2 - Điều chỉnh: Sử dụng kỹ năng 1 trong quá trình tích lũy sẽ ngay lập tức loại bỏ hiệu ứng miễn nhiễm và phản công (hiệu ứng sát thương vẫn giữ nguyên)

Điển Vi

Tối ưu hóa hiệu suất mất lớp nội tại

Nội tại - Tối ưu hóa: Lớp nội tại đầu tiên sau 6s sẽ mất, các lớp sau mỗi 3s sẽ mất → cố định 6s

Kỹ năng 1 - Hồi chiêu: 9s (-0.4s/Lv) → 8s (-0.3s/Lv)

Kỹ năng 1 - Năng lượng: 55 (+5/Lv) → 50 (+5/Lv)

Kỹ năng 2 - Hồi chiêu: 8s (-0.6s/Lv) → 7s (-0.4s/Lv)

Kỹ năng 2 - Năng lượng: 50 (+5/Lv) → 45 (+5/Lv)

Thẩm Mộng Khê

Tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng ống kính khi tung kỹ năng 3, thêm cấu hình theo dõi ống kính với kỹ năng 3 (ống kính theo hướng kỹ năng để bù đắp)

Tôn Tẫn

Kỹ năng 2 - Tăng tốc: 40% (+4%/Lv) → 30% (+6%/Lv)

Sửa lỗi

Sửa chữa kỹ năng 1 trong Musashi - Kinh Mai Dẫn ngẫu nhiên phát hiện trước khi biến mất, hoạt ảnh lặp đi lặp lại bất thường
Sửa chữa Musashi - Kinh Mai Dẫn phóng thích ba kỹ năng ngẫu nhiên phát hiện động tác bị mất
Sửa chữa vấn đề trong quá trình kỹ năng thứ hai của Alesio ngẫu nhiên rơi xuống đất bất thường
Đã khắc phục sự cố trong đó phạm vi thiệt hại phía sau của chiêu 3 Lan Lăng Vương bất thường ở một số góc nhất định
Đã khắc phục sự cố trong đó Qua Á thỉnh thoảng dịch chuyển tức thời khi nhấp biến về sau khi sử dụng nội tại tăng tốc
Đã khắc phục sự cố trong đó Điển Vi không thể tích lũy đúng cách sau khi loại làm chậm của Khiên Gai Góc và Hơi Thở Băng Giá
Khắc phục sự cố mà Điển Vi thỉnh thoảng điểm hạ cánh bất thường khi có bức tường ngăn với mục tiêu
Đã khắc phục sự cố mất sát thương khi giải phóng kỹ năng nếu Tốc đánh của Điển Vi ở một phạm vi nhất định
Tối ưu hóa tùy chọn Chỉ báo chính xác Điển Vi, cho phép Điển Vi chọn trước mục tiêu truy đuổi ngoài phạm vi di chuyển lớn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn