Thông báo thời gian ngừng hoạt động của máy chủ thử nghiệm ngày 11/08

[Địa chỉ tải xuống]

Sau khi mở ứng dụng Vương Giả Vinh Diệu Máy Chủ Thử Nghiệm, bạn sẽ tự động được cập nhật phiên bản mới

Nếu không thể tiến hành tự động cập nhật, bạn có thể thông qua khu vực trải nghiệm trước, tải xuóng ứng dụng và trải nghiệm phiên bản mới nhất.

[Nội dung cập nhật]

1. Đăng nhập nhật phần thưởng trải nghiệm

Trung tâm phúc lợi trải nghiệm trước mở ra, đăng nhập vào để nhận lượng lớn Mảnh ngọc, Kim Cương, Trang phục và các quà tặng khác!

Thời gian hoạt động: Mở khóa dài hạn sau cập nhật ngày 11/8

Phần thưởng sự kiện: 500000 Mảnh ngọc, 10000 Kim Cương, 1 Rương trang phục (mở để có được số lượng trang phục lớn đi cùng)

img_1 img_2

2. Vương Giả Hạp Cốc

Tháng 6 vừa rối, chúng tôi đã tổ chứ sự kiện "Trò chuyện đề nghị về hẻm núi"trong quá trình hoạt động, nhóm nghiên cứu đã thu thấp được rất nhiều đề xuất bao gồm có cơ chế quá phức tạp, đường đối kháng không có trải nghiệm tốt, sự ảnh hưởng quá lớn của đường giữa, tháp phòng thủ không có cảm giác bảo vệ quá tố, vv... Kết hợp nhiều ý kiến, nhóm phát triển đã thực hiện nhiều nỗ lực nội dung mới. Máy chủ thử nghiệm lần này sẽ mang đến 1 chiến trường hoàn toàn khác. Bởi thời gian phát triển khá gấp rút nên nhiều hiệu suất sẽ không được quá hoàn hảo, nhưng nhóm phát triển không thể chờ đợi để có thể lắng nghe ý kiến người sử dụng phiên bản mới này Lưu ý, trải nghiệm này chỉ kéo dài 2 tuần, tương lai sẽ không trực tuyến trên máy chủ thử nghiệm, không đại diện cho phiên bản cuối cùng, điều này phụ thuộc vào phản hồi của mọi người và thông số của cuộc thử nghiệm

Thời gian kiểm tra: Kéo dài đến ngày 23 tháng 8

Điều chỉnh cụ thể:

(1)Điều chỉnh lính

1. Điều chỉnh vị trí của tất cả các tuyến đường riêng biệt

Đường đối kháng: Sức tấn công cao hơn, Giáp phép tăng tên

Sức tấn công cơ bản của lính cận chiến: 60 → 80

Sức tấn công cơ bản của lính đánh xa: 90 → 120

Giáp phép: 0 → 60

Tối ưu hóa hình ảnh lính tại lane cho phù hợp

solder_class_lane

Đường giữa: Phòng thủ vật lý cao hơn

Giáp vật lý: 360

Tối ưu hóa hình ảnh lính tại lane cho phù hợp

solder_mid_lane

2. Hủy bỏ lính tăng tiền vàng và kinh nghiệm

Trước phút thứ 4, Kinh nghiệm và Tiền của Lính tiền vàng được chia đều cho cả 3 chú lính, Tổng lượng kinh tế và kinh nghiệm của mỗi đợt lính không đổi

3. Điều chỉnh lượng máu của lính

Trước phút thứ 4 lượng máu của lính ở các đường tăng 10% đồng thời tốc độ di chuyển tăng 10%

4. Điều chỉnh tốc độ di chuyển

Điều chỉnh tốc chạy của lính đảm bảo rằng không có sự can thiệp của các yêu tố khác, thời gian giao nhau của lính cả 3 đường nhất quán với nhau

(2)Điều chỉnh Pháp Trận Nguyên Sinh

1. Loại bỏ Thẩm Ảnh Hoa

2. Chỉnh sửa hiệu quả dịch chuyển: Sử dụng kỹ năng dịch chuyển đến vị trí của thps phòng thủ của đội hoặc đến lính được chỉ định

adj-teleport

(3)Điều chỉnh tháp phòng thủ

1. Tất cả tháp phòng thủ đều được thêm cơ chế bảo vệ, anh hùng đi vào tháp phòng thủ đối phương sẽ giảm 25% sát thương đầu ra, sau phút thứ 4 còn 105, sau phút thứ 10 còn 5%

protect-tower

2. Tất cả các tháp phòng thủ đều được thêm cơ chế giảm tốc của lính sau khi bị phát hủy, tháp ngoài, tháp trung tâm, tháp trên cao sau khi bị hủy sẽ giảm 30%/60%/90% Tốc chạy của lính đối pương, kéo dài 3s

tower-slow

3. Điều chỉnh lượng máu tháp trung tâm: 9500 → 9000

(4)Điều chỉnh sinh vật Đường Phát Triển

Đường phát triển thêm sinh vật ngoài hẻm núi (Chim Trĩ Cũ dời tổ - Cái con mà bị thay bằng con Gà Lôi), đồng thời hủy bỏ sự phát triển của Thân Sông tại đường này

Cơ chế: Tương tự thấnông, bay trong một khoảng nhất định và không tấn công trả lại khi bị tấn công

new_monster

(5)Thống nhất quy tắc phân phối kinh nghiệm kinh tế

Thống nhất quy tắc phân phối tài nguyên của hẻm núi, làm cho thần sông, quái rừng và quy tắc phân phối sau khi đánh bại lính nhất quán

Trước khi thay đổi, đánh bại Thành Sông có thể được 50% lợi nhuận cơ bản + 70% lợi nhuận cơ bản bổ sung

Sau khi thay đổi, đánh bại Thần Sông có thể nhận được 100% lợi nhuận cơ bản+ 50% lợi nhuận cơ bản bổ sung (phù hợp với các quái rừng và lính) và điều chỉnh lượng kính tễ cư bản của thần sông để đảm bảo lợi nhuận khi bị hạ bởi 1 người được phù hợp.

Đồng thời thống nhất tỷ lệ thân phối trong trường hợp nhiều người

Trước khi thay đổi, phân chia trong khu vực rừng là: 100% / 70% / 56% / 46% / 40%, quy tắc phân phối Thần sông là chia đều cho các thành viên trong phạm vi

Sau khi thay đổi, tỷ lệ phân chia quái rừng và thần sông sẽ được thống nhất thành 100% / 80% / 55% / 43% / 37% (phù hợp với quy tắc phân phối lính với nhiều thành viên)

(6)Điều chỉnh giá trị khu vực rừng

1. Quái rừng sau phút thứ 1 không gia tăng thuộc tính. Bao gồm cả lượng máu, tiền thưởng, kinh nghiệm. đồng thời điều chỉnh chỉ số của quái rừng cho phù hợp.

2. Dao Săn Bắn: Tỷ lệ sát thương cho quái rừng: 25% → 30%

2. Lá chắn Anh Hùng

Lá chắn tạm thời cho Lan và các anh hùng khác tương tác bất thường với địa hình và sẽ mở lại sau khi sửa chữa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn