Thông báo cập nhật máy chủ thử nghiệm ngày 18/8/2023

Kính gửi các triệu hồi sư,

Để gia tăng tính ổn định cho máy chủ, chúng tôi quyết định tạm dừng hoạt động và nâng cấp máy chủ thử nghiệm từ 17:50-18:50 ngày 18 tháng 8 năm 2023

[Thời gian cập nhật]: Ngày 18 tháng 8 lúc 17:50-18:50(Đóng PvP vào lúc 17:20)

[Địa chỉ tải xuống]

Sau khi mở ứng dụng Vương Giả Vinh Diệu Máy Chủ Thử Nghiệm, bạn sẽ tự động được cập nhật phiên bản mới

Nếu không thể tiến hành tự động cập nhật, bạn có thể thông qua khu vực trải nghiệm trước, tải xuóng ứng dụng và trải nghiệm phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Phiên bản không đại diện cho chất lưọng cuối cùng

[Nội dung cập nhật]

1. Điều chỉnh anh hùng

Điển Vi

Nội tại - Làm lại: Tất cả các kỹ năng của Điển Vi đều có thể giải khống chế. Giải khống chế cứng thành công giúp nhận 2 lớp sức mạnh. Mỗi lớp giúp tăng (15+2*Cấp anh hùng) Công vật lý và 35 đơn vị phạm vi đánh thường, tích tối đa 6 lớp. Giải khống chế mềm giúp nhận được 1 lớp. Lớp sức mạnh kéo dài trong 6s, sau đó sẽ mất dần từng lớp

Kỹ năng 3 - Tối ưu hóa: Tối ưu hóa hiệu suất tấn công, hất tung, nhảy

Kỹ năng 3 - Tối ưu hóa: Tối ưu hóa khoảng cách tìm kiếm kẻ địch

Bách Lý Huyền Sách

Kỹ năng 1 - Tối ưu hóa: Tối ưu hóa cảm giác kỹ năng

Kỹ năng 3 - Mới: Khoảng cách xa cũng có thể sử dụng kỹ năng ba, tái kích hoat giúp dịch chuyển một khoảng cách dọc theo ổ khóa móc, nhưng không gây sát thương

Angela

Kỹ năng 1 - Sát thương: 300 (+40/Lv) (+30% Công phép) → 270 (+40/Lv) (+30% Công phép)

Kỹ năng 1 - Hồi chiêu: 6s (-0.2s/Lv) → 5s (-0.2s/Lv)

Nội tại - Điều chỉnh: Hiệu ứng gia tốc kéo dài 2s → Kéo dài 3s, sau đó mất dần từng lớp

Đại Kiều (Chuyên dụng)

Kỹ năng 1 - Sát thương hất tung: 420(+84/Lv)(+ 60% Công phép) → 500(+80/Lv)(+60% Công phép)

Kỹ năng 1 - Sát thương đốt của thủy triều: 70(+14/Lv)(+10% Công phép) → 90(+12/Lv)(+ 10% Công phép)

Kỹ năng 2 - Mới: Có thể hủy bỏ thủ công và trả lại 30% thời gian hồi chiêu

2. Điều chỉnh nhịp độ chiến trường

1. Sau 10 phút tốc chạy của lính tăng 10%

2. Máu Tháp Trung Tâm: 9000 → 8500

3. Máu Tháp Trên Cao: 10000 → 9000

4. Sau 10 phút cơ chế bảo vệ tháp phòng thủ không còn tác dụng

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn