Cập nhật máy chủ ngày 22/8

[Nội dung cập nhật]Điều chỉnh anh hùng

Đại Kiều (Trang bị chuyên dụng)

Kỹ năng 1 - Sát thương cá bơi: 420(+84/Lv)(+60% Công phép) → 500(+80/Lv)(+60% Công phép)

Kỹ năng 1 - Sát thương thủy triều: 70(+14/Lv)(+10% Công phép) → 90(+12/Lv)(+10% Công phép)

Kỹ năng 2 - Mới: Đại Kiều chạm vào cổng dịch chuyển sẽ lập tức trở về tế đàn

Kỹ năng 2 - Mới: Có thể tái kích hoạt để tự hủy cổng dịch chuyển và trả lại 30% thời gian hồi chiêu


Địch Nhân Kiệt

Nội tại - Điều chỉnh: Các tầng tích lũy biến mất cùng lúc → Mất từng lớp theo thời gian

Kỹ năng 1 - Điều chỉnh: 165 (+20/Lv) (+22% Công vật lý) →155 (+25/Lv) (+ 22% Công vật lý)


Angela

Kỹ năng 1 - Sát thương: 300 (+40/Lv) (+30% Công phép) → 270 (+40/Lv) (+30% Công phép)

Kỹ năng 1 - Hồi chiêu: 6s (-0.2s/Lv) → 5s (-0.2s/Lv)

Nội tại - Điều chỉnh: Hiệu ứng gia tốc kéo dài 2s → Kéo dài 3s, sau đó mất dần từng lớp

Sửa lỗi

Sửa lỗi âm thanh trang phục mới của Triệu Hoài Chân

Tối ưu hóa mô hình sảnh Công Tôn Ly - Quýt Ngọt Mùa Hạ

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn