Cân bằng anh hùng và trang bị máy chủ Trung ngày 09/08/2023
Thêm Nhạc Sảnh Chờ

Thêm nhạc chờ trong sảnh của 4 trang phục Điển Tàng bao gồm: Mị Nguyệt - Đại Tần Tuyên Thái Hâu, Võ Tắc Thiên - Chỉ Dụ Thần Nyx (Nghê Khắc Tư Thần Dụ), Trình Giảo Kim - Sinh Lực Đột Kích, Hạ Hầu Đôn - Bão Lốc Vô Tận


Khắc Phục Sự Cố

Sửa lỗi Công phép không cách nào chuyển hóa thành hiệu quả tương ứng trong nội tại của Phá Kén Giáp với 1 số anh hùng

Sửa lỗi Tốc chạy bất thường của Triệu Hoài Chân kho sử dụng đòn đánh thường kết hợp với kỹ năng


 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn