CÂN BẰNG ANH HÙNG MÁY CHỦ NGÀY 16/8. Nâng cấp chất lượng Tào Tháo

[Nội dung cập nhật]

Điều chỉnh anh hùng

Tào Tháo

Thuộc tính cơ bản - Tăng trưởng Tốc đánh: 1% → 2% (phát triển theo cấp anh hùng)

Nội tại - Điều chỉnh: Tào Tháo sau mỗi lần sử dụng kỹ năng sẽ cường hóa đòn đánh thường tiếp theo, khi sử dụng đòn cường hóa sẽ tăng Tốc đánh của bản thân thêm 35% - 70%, đồng thời vung kiếm khí về phía trước, kiếm khí gây sát thương vật lý tương đương 100% Công vật lý cho kẻ thù trên đường kiếm khí bay, gây  75% Công vật lý sát thương vật lý tại điểm cuối của kiếm khí. Đòn cường hóa trữ tối đa 5 lần.

Kỹ năng 1 - Điều chỉnh: Kỹ năng có thể sử dụng tối đa 3 lần lướt, mỗi lần không sử dụng sẽ trả lại 30% hồi chiêu

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn