KÍNH - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

I. GIỚI THIỆU

Vai trò: Sát Thủ

Vị trí: Rừng


II. KỸ NĂNG

Nội tại - Chú Kính

Bản thể và Ảo ảnh gây sát thương lên kẻ địch sẽ tích 2 dấu khác nhau, trên người kẻ địch cùng lúc có 2 dấu sẽ kích hoạt Xé Rách, gây (4% Máu đã mất) sát thương vật lý
Đồng thời ngay lập tức làm mới kỹ năng [Khai Phong] và [Liệt Không]. Khi kích hoạt hiệu ứng này sẽ bị mất khả năng tái kích hoạt trong 5s, trong [Kiến Ảnh] là 2s
Ảo ảnh gây ra 30% sát thương và hồi phục. Ảo ảnh và Bản thể càng xa sát thương và hồi phục càng lớn tối đa 80% (Chỉ có thể gây 10% sát thương lên công trình)
Khi không có Ảo ảnh, [Khai Phong] và [Liệt Không] sẽ tạo ra Ảo ảnh và cùng lao về phía trước. Ảo ảnh tồn tại trong 2s và sao chép tất cả các hành vi của Bản thể trừ [Kiến Ảnh]

Kỹ năng 1 - Khai Phong
Hồi chiêu: 9s / 8.8s / 8.6s / 8.4s / 8.2s / 8s                Năng lượng: 50
Kính lao về phía trước gây 180 (+100% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và giảm 30% Tốc chạy lên kẻ địch trên đường lướt, đồng thời cường hóa đòn đánh thường tiếp theo
Đòn đánh thường tiếp theo sẽ gây hai lần (+10% Công vật lý) sát thương vật lý 

Sát thương: 180 / 216 / 252 / 288 / 324 / 360

Kỹ năng 2 - Liệt Không
Hồi chiêu: 8s                    Năng lượng: 50


Kính gây 160 (+32/Lv) (+85% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên địch trong phạm vi xung quanh và nhận 50% Tốc chạy giảm dần trong 1s
Đồng thời hồi 60 (+24% Công vật lý) Máu cho mỗi mục tiêu trúng đòn, từ mục tiêu thứ hai, lượng hồi phục giảm xuống 25%

Hồi phục: 60 / 76 / 92 / 108 / 124 / 140

Kỹ năng 3 - Kiến Ảnh
Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s                    Năng lượng: 90
Kính bay về phía trước và khoá kẻ địch tại trung tâm trong 1s. Sau khi đạt được khoảng cách xa nhất mở ma trận gương. Trong quá trình này sẽ nhận hiệu ứng miễn nhiễm và giảm 70% sát thương phải nhận
Bản thể và Ảo ảnh sẽ bay ra từ 2 bề phía của ma trận gương. Khi ở trong ma trận gương sẽ được giảm 10% sát thương nhận vào
Tái kích hoạt chiêu thì Bản thể và Ảo ảnh sẽ đổi vị trí cho nhau. Trong khi bay sẽ hồi phục lại cho bản thân 10 (+4% Công vật lý) Máu mỗi 0.05s của chuyến bay
Mỗi lần hoán đổi vị trí sẽ bị hoãn 1.5s cho lần đổi tiếp theo. Nếu tạo sát thương cho địch thì được đổi vị trí ngay.
Sau khi mở trận, mép trận sẽ tạo 8 mảnh gương. Trong gương trận, khi Bản thể hoặc Ảo ảnh gây sát thương lên địch, mảnh vỡ gần nhất sẽ bay tới và gây sát thương vật lý bằng 2% Máu đã mất.
Ma trận gương sẽ tồn tại trong 10s, Nếu ra khỏi ma trận gương sẽ lập tức hủy ma trận.
Khi đổi vị trí với Ảo ảnh đòn đánh thường sẽ gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch trên đường bay

Giảm sát thương: 10% / 15% / 20%
Hồi phục: 10 / 15 / 20

Kính - Phá Kính Chi Nhẫn

Kính - Dao Băng Ảo Mộng
Kính - Sí Dương Thần Quang (FMVP vinh danh tuyển thủ TS.Noãn Dương - Hiện là Bắc Kinh WB.Noãn Dương)

Kính - Năng Quang Truy Ảnh Giả
Kính - Thám Tử Hoa Hồng (Mai Quế Dị Thám)

Kính - True Hertz


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn