CÂN BẰNG ANH HÙNG BẢN CẬP NHẬT NGÀY 19/07/2023

Cân bằng anh hùng - 19/07/2023

Bách Lý Thủ Ước

Điều chỉnh logic tiêu hao đạn từ kỹ năng 2 và 3, làm cho Thủ Ước có thể linh hoạt hơn trong việc lựa chọn kỹ năng

Kỹ năng 2 - Điều chỉnh: Số lượng đạn 2 → 3

Kỹ năng 2 - Sát thương: 600 (+120/Lv) (+250% Công vật lý) → 580 (+120/Lv) (+250% Công vật lý)

Kỹ năng 3 - Điều chỉnh: Chia sẻ liên kết số lượng đạn với kỹ năng 2, mỗi lần sử dụng kỹ năng sẽ tiêu hao 1 viên đạn

Kỹ năng 3 - Hồi chiêu: 25s (-5s/Lv) → 20 (-5s/Lv)

Thanh tính năng - Điều chỉnh: Hiển thị ngăn xếp hiệu ứng Phục Kích → Hiển thị số lượng đạn

Triệu Hoài Chân

Triệu Hoài Chân vẫn đang quá mạnh, tiếp tục việc giảm sức mạnh để tối ưu hóa trải nghiệm đối đầu

Kỹ năng 2 - Hồi chiêu: 6s → 8s (-0.4s/Lv)

Kỹ năng 2 - Sát thương sau khi hết phòng thủ: 250 (+60/Lv)(+30% Công vật lý) ~ 500 (+120/Lv)(+60% Công vật lý) → 200 (+40/Lv) (+30% Công vật lý) ~ 350 (+70/Lv) (+60% Công vật lý)

Kỹ năng 2 - Thời gian tích lũy cần thiết để chống đỡ sát thương tối đa: 1s → 1.5s

Kỹ năng 3 - Hồi chiêu: 45s → 55s (-5s/Lv)

Thanh đặc điểm của lượng sát thương hấp thụ: Vô hình với đối thủ → Hiển thị với đối thủ

Qua Á

Giảm sát thương của Qua Á để cân bằng lại cường độ tấn công

Đòn đánh thường - Sát thương: 10 (+22% Công vật lý) → 6 (+22% Công vật lý)

Kính

Tối ưu hóa lại sát thương của Kính để giúp cô ấy dễ dàng hoạt động tại giai đoạn đầu và giảm bớt đáng sợ tại giai đoạn cuối hơn

Kỹ năng 1 - Sát thương: 40 (+65/Lv) (+70% Công vật lý) → 60 (+60/Lv) (+60% Công vật lý)

Thẩm Mộng Khê

"Chạy nhanh quá đi!!"

Kỹ năng 2 - Thời gian choáng: 1s → 0.75s

Kỹ năng 2 - Tốc chạy: 100% → 70% (+6%/Lv)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn