Á LIÊN - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU I. GIỚI THIỆU

Vai Trò: Đấu Sĩ

Vị Trí: Đường Đối Kháng

Ngày ra mắt: 27 -6-2023II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại - Kiếm Gầm

Á Liên xuất đòn đánh thường cực nhanh, mỗi đòn công kích sử dụng cả hai thanh kiếm Xích Ảnh và Thủ Tâm chém hai nhát cực mạnh, đòn đánh thường đầu tiên sẽ áp sát mục tiêu, gây 16 (+2*Lv) (+29% Công vật lý) sát thương phép cùng 16 (+2*Lv) (+29% Công vật lý) sát thương vật lý (Sát thương tăng theo cấp)

Đòn đánh thứ 3 sẽ vung cả hai thanh kiếm, gây 30 (+3*Lv) (+43% Công vật lý) sát thương chuẩn (tăng theo cấp độ) sau đó tiến vào trạng thái chiến đấu, đòn đánh và kỹ năng trúng đích tích tụ nộ khí, gia tăng lên đến tối đa 40% xuyên giáp vật lý, xuyên giáp phép20% miễn thương.

Đồng thời ngay khi nộ khí đầy sẽ được hồi máu (máu càng thấp hồi càng nhiều, gia tăng lên đến tối đa gấp 3 lần hồi phục), Hồi chiêu: 8s

Chỉ số hút máu của Á Liên chỉ có 75% hiệu quả, đồng thời áp dụng lên cả sát thương phépsát thương chuẩn.

Đòn đánh thường của Á Liên chỉ gây ra 60% hiệu ứng đòn đánh.


Kỹ năng 1 - Lưu Tinh Trảm

Hồi chiêu: 5s / 5.8s / 5.6s / 5.4s / 5.2s / 4s

Á Liên chém hất lên một nhát cực mạnh, gây 85 (+37% Công vật lý) sát thương phép hất tung mục tiêu 0.75s sau đó bồi thêm những nhát chém gây sát thương kèm hiệu ứng dựa trên số lượng dấu ấn hiện có

Đòn đánh thường và kỹ năng của Alain trúng đích sẽ tích 1 tầng ấn năng lượng, tối đa 3 tầng

 0 ấn: Gây thêm 1 lần 85 (+37% Công vật lý) sát thương phép và 1 lần 80 (+37% Công vật lý) sát thương vật lý

 2 ấn: Mở rộng phạm vi hất tung, gây thêm 1 lần 85 (+37% Công vật lý) sát thương phép và 1 lần 85 (+37% Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời có thể vừa di chuyển vừa tấn công

3 ấn: Mở rộng phạm vi hất tung, gây thêm 85 (+37% Công vật lý) sát thương chuẩn và 170 (+75%% Công vật lý) sát thương chuẩn, đồng thời có thể vừa di chuyển vừa tấn công và được miễn khống trong lúc dùng chiêu

Các lớp đánh dấu có thể nhận được thông qua đòn tấn công cơ bản và ba đòn đánh kỹ năng. Chiêu này có thể tích nộ khi sát thương lên tướng. Chiêu này chỉ gây 50% hiệu ứng đòn đánh thường đồng thời có thể chí mạng và hút máu


Sát thương cơ bản: 85 / 102 / 119 / 136 / 153 / 170

Sát thương lần cuối 3 ấn: 170 / 204 / 238 / 272 / 306 / 340


Kỹ năng 2 - Truy Nguyệt

Hồi chiêu: 2s


 Á Liên lướt theo hướng chỉ định gây 100 (+25% Công vật lý) sát thương vật lýsát thương phép và làm chậm mục tiêu 30% trong 1.5s

Sau khi tung chiêu, 3 đòn đánh thường kế tiếp tăng 40% (+8%/Lv) Tốc đánh

Tăng 10% (+2%/Lv) Tốc chạy sau khi sử dụng kỹ năng kéo dài 3s

Có thể tích trữ [Truy Nguyệt] mỗi 10s (ảnh hưởng bởi cơ chế giảm hồi chiêu). Tối đa 2 lần.

 

Sát thương: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200


Kỹ năng 3 - Lạc Nhật Trảm

Hồi chiêu: 45s / 40s / 35s

Á Liên chọn mục tiêu là tướng, sau đó nhảy lên không trung, trở nên không thể bị chọn làm mục tiêu trong 1.5s, có thể chọn vị trí lao xuống

Khi lao xuống gây 175 (+45% Công vật lý) sát thương vật lý sát thương phép lên các kẻ địch trong một khu vực, kẻ địch càng gần nơi Á Liên tiếp đất nhận càng nhiều sát thương, tối đa tăng thêm đến 100%.

Ngoài ra Alain còn nhận được 1 tầng ấn năng lượng và nộ khí đối với mỗi kẻ địch trúng chiêu.

Khi tiếp đất Á Liên sẽ nhận một lớp lá chắn hấp thụ 450 (+250/Lv)(+100% Công vật lý) sát thương

Giá trị lá chắn tăng 1/3 giá trị lá chắn cơ bản với mỗi kẻ địch trúng chiêu


Sát thương: 175 / 250 / 325


Phương pháp vận hành: Tham khảo thao tác tay tuyển thủ trong phần cài đặt anh hùng trong trò chơi
Á Liên - Thanh Kiếm Hồi Ức

Á Liên - Phá Cục Giả - Chú giải ý nghĩa: Quân cờ phá vỡ thế cục của Mễ Lai
1 Nhận xét

  1. Chất lượng dịch lần này hơi tệ nhỉ
    Như gg dịch á

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn