ĐẠI KIỀU - BẦU TRỜI, BIỂN CẢ VÀ HỒI ỨC CỦA NGƯỜI


 

Giang Đông Kiều thị là một gia tộc Ma đạo cổ xưa, luôn tuân theo những quy tắc truyền thống phức tạp và nghiêm ngặt nhằm gìn giữ Ma lực lưu truyền đời đời qua huyết mạch gia tộc được truyền thừa từ thời viễn cổ. Nhưng điều mà họ lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, cặp nhi nữ song sinh đầu tiên được sinh ra trong suốt hàng ngàn năm qua dường như đã ứng vào lời tiên tri rằng cuối cùng Kiều thị sẽ diệt vong. Quá sợ hãi trước lời tiên tri dường như đã bắt đầu ứng nghiệm ấy, những trưởng lão trong gia tộc đã đưa ra một quyết định tuyệt tình, họ sẽ bồi dưỡng người chị thành người thừa kế của gia tộc, còn cô em sẽ được gửi đến Tắc Hạ để gửi cho người khác nuôi dưỡng.

Dưới sự giáo dục nghiêm khắc của gia tộc, Đại Kiều dần trưởng thành một cô thiếu nữ cao quý, trừ ra tật xấu không thích đến gần biển của cô thì mọi thứ đều hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng điều khiến mọi người trong gia tộc không hài lòng là cô chưa bao giờ thể hiện ra sức mạnh Ma đạo mà đáng lẽ ra cô nên có để xứng đáng với tư cách là người kế thừa của Kiều thị. Phải chăng quyết định khi trước đã sai lầm? Chỉ có tộc trưởng Kiều thị chính là ông nội của cô vẫn giữ niềm tin ngoan cố về quyết định khi xưa, mãi cho đến khi từ giã cõi trần ông vẫn giữ vững niềm tin bất diệt ấy. “Cô dâu của biển cả”. lời trăn trối trước lúc nhắm mắt của ông vẫn khiến cho tộc nhân mơ hồ không hiểu.

Khi ấy vùng ven biển Giang Đông đang trong thời kỳ hỗn loạn, những kẻ thống trị Giang Đông nghe đến mỹ danh của Đại Kiều, và đều muốn có được cô. Những kẻ trong gia tộc Kiều thị đã mất kiên nhẫn, họ quyết định khuất phục, muốn giao ra cống phẩm đẹp đẽ mà vô dụng này. Mất đi người ông vẫn luôn bảo vệ mình, và người chị em duy nhất thì lại ở mãi Tắc Hạ xa xôi, Đại Kiều chấp nhận hy sinh vì lợi ích của gia tộc. Nhưng cô có một yêu cầu duy nhất, đó là trước khi xuất giá hãy để cô đến bờ biển cầu nguyện cho linh hồn của ông nội, và Kiều thị đã đồng ý.