CƠ TIỂU MÃN - Martial Wonder - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU - Honor Of Kings

I. GIỚI THIỆU

 Cơ Tiểu Mãn là một học viên làm người khác đau đầu nhất ở Học viện võ thuật Tắc Hạ, cô nàng thiên phú dị bẩm, thông minh hơn người, nhưng những tư tưởng sai lệch lại cũng nhiều vô số kể. Trời sinh phóng khoáng tự do, cô trở thành mục tiêu được "chăm sóc đặc biệt" của Lão Phu Tử. Bởi vì có sự bất mãn đối với người cha anh hùng của mình, cô vẫn luôn cho rằng anh hùng đều là những kẻ ngốc. Ước mơ làm giáo sư ở Học viện Tắc Hạ, sau đó an nhàn nghỉ hưu đã bị phá vỡ khi cô đến Hải Đô để tìm người tên là Hoả ưng thuyền trưởng theo di nguyện của mẹ. Cô cứ nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ đơn giản, ít nhất là cho đến khi cô gặp được tên lính đánh thuê "đần độn" nào đó...

Vai trò: Đấu Sĩ

Vị trí: Đường Đối Kháng

Sát thương: Vật lý


II. KỸ NĂNG

Nội tại - Bắt Cá Một Chút Thôi

Tiểu Mãn sử dụng kỹ năng sẽ tiêu hao kình lực (quyền lực và cước lực), vì thế chỉ cần hơi không để ý một chút cô sẽ ngồi xuống bắt cá, tăng 25% Tốc độ hồi kình lực.
Đồng thời Tiểu Mãn sẽ lấy ra các loại đồ ăn vặt ngầu nhiên hồi lại 80 (+20% Công vật lý) Máu, cho đến gấp 1.5 lần, gấp 2 lần Máu
Tấn công, bị tấn công, di chuyển sẽ kết thúc hiệu ứng này, Tiểu Mãn mà chăm chỉ thì không biết bắt cá.

Kỹ năng 1 - Tùy Biến Nhất Thức
Hồi chiêu: 0s                    Năng lượng: 0
Thời gian hồi quyền lực: 9s / 8.6s / 8.2s / 7.8s / 7.4s / 7s
Tiểu Mãn chạy về phía trước, rồi chỉ kéo kẻ địch ở phía trước mặt về gần mình đối với các kẻ địch lân cận sẽ gây hiệu ứng giảm tốc, gây 200 (+80% Công vật lý) sát thương vật lý.
Khả năng khống chế bị ảnh hưởng bởi kháng hiệu ứng và khoảng cách kéo lùi không vượt quá 450


Sát thương: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400
[Gặp yếu thì tiến]: Sau khi sử dụng kỹ năng này, tái kích hoạt [Tùy Biến Nhất Thức] lần nữa, Tiểu Mãn sẽ nhảy lên không trung rồi tung ra một cước cực mạnh, gây 250 (+50/Lv) (+115% Công vật lý) (+5% (+1%/Lv) Máu tối đa) của các mục tiêu trong một khu vực thành sát thương vật lý đồng thời hất tung 1s
Mục tiêu trong tâm nhận thêm 50% sát thương.


[Lấy tiến làm lùi]: Sau khi sử dụng kỹ năng này, lập tức sử dụng thêm [Tùy Biến Nhị Thức], Tiểu Mãn sẽ tung ra một chuỗi liên hoàn quyền cước.
Đầu tiên đấm 3 đòn, mỗi đòn gây 150 (+50% Công vật lý) sát thương vật lý, cuối cùng nhảy lên tung một cước, gây sát thương vật lý bằng với 8% Máu tối đa của mục tiêu đồng thời đẩy lui mục tiêu (không có tác dụng khống chế), và hồi phục 50 (+60% Công vật lý) Máu.

Sát thương: 150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250
Hồi phục: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300
Sát thương theo % Máu: 8% / 9% / 10% / 11% / 12% / 13%

Kỹ năng 2 - Tùy Biến Nhị Thức
Hồi chiêu: 0s                Năng lượng: 0
Thồi gian hồi cước lực: 9s / 8.6s / 8.2s / 7.8s / 7.4s / 7s
Tiểu Mãn lộn nhào về phía trước, khéo léo tránh khỏi đòn tấn công của kẻ địch, miễn nhiễm khống chế và được giảm 30% sát thương phải nhận đồng thời hồi phục 50 (+60% Công vật lý) Máu.


Hồi phục: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300
[Gặp mạnh thì lui]: Sau khi sử dụng kỹ năng này, tái kích hoạt [Tùy Biến Nhị Thức] lần nữa, Tiểu Mãn nhảy vào mục tiêu gây 250 (+200% Công vật lý) sát thương vật lý
Sau đó mượn lực bật ngược lại và hồi 50 (+60% Công vật lý) Máu, trong khi bật ngược lại cô sẽ được hiệu ứng miễn nhiễm hiệu ứng và nhận 30% miễn thương và sau đó hồi thêm 15% Máu đã mất.


Sát thương: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500
Hồi máu: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300
Miễn thương: 30% / 36% / 42% / 48% / 54% / 60%

[Lấy công bù thủ]: Sau khi sử dụng kỹ năng này, lập tức sử dụng thêm [Tùy Biến Nhất Thức], Tiểu Mãn lộn ra phía sau mục tiêu sau đó tung ra một cú đá cực mạnh, đẩy lùi mục tiêu, gây 250 (+100% Công vật lý) kèm theo 18% máu đã mất của mục tiêu thành sát thương vật lý.
Nếu cú đá hạ gục mục tiêu cô được hồi lại máu bằng 100 (+60% Công vật lý) cộng thêm 50% kình lực. 


Sát thương: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500
Hồi máu: 100 / 160 / 220 / 280 / 340 / 400

Kỹ năng 3 - Chăm Chỉ Một Chút Thôi
Hồi chiêu: 60s / 55s / 50s                    Năng lượng: 0
Tiểu Mãn đột nhiên trở nên chăm chỉ, gây 320 (+160/Lv)(+100% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên những kẻ địch xung quanh.
Sau khi trở nên chăm chỉ, Tiểu Mãn lập tức hồi lại 1 tầng quyền kình và cước kình, đồng thời gia tăng mức tích lũy kình lực lên 3 tầng. Tiểu Mãn cũng được tăng thêm 20% Tốc chạy và miễn giảm 50% hiệu quả giảm tốc, kéo dài 10s.

Kết hợp chiêu:
 1-1 nhảy bổ lên đập xuống
 1-2 đấm kéo lại
 2-2 nhào lộn né khống chế
 2-1 nhảy tới đá bật lại (insec leesin ) 

Cơ Tiểu Mãn - Thiên Tài Võ Đạo

Cơ Tiểu Mãn - Đại Tác Chiến Quà Vặt
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn