VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU - Làm Lại Kỹ Năng KHƯƠNG TỬ NHA Honor Of Kings


  

 I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Pháp Sư

Ngày Ra Mắt : II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


Nội tại - Phong Thần

 Nếu có mục tiêu chết trong vòng 3 giây sau khi nhận sát thương từ Khương Tử Nha sẽ rơi ra 1~3 quả cầu ánh sáng, có thể tăng kinh nghiệm cho bản thân Khương Tử Nha.

Sau khi Khương Tử Nha đạt đến cấp 15 sẽ khôi phục lại Phong Thần Chi Lực, được sử dụng 1 lần kỹ năng Từ Phong Thần Lực đồng thời đột phá giới hạn, có thể tăng đến cấp 25, mỗi lần lên cấp sẽ nhận được thêm Công phép.

Sử dụng Từ Phong Thần Lực tiến hành Phong Thần cho một tướng đồng minh, cho họ 1200 điểm kinh nghiệm, đồng thời cũng có khả năng tăng đến cấp 25 và có xác xuất nhận được quả cầu ánh sáng."Kỹ năng 1 - Thần Lực Phong Ấn

Hồi chiêu: 8s        Năng lượng: 50

Khương Tử Nha sử dụng Phong Thần Pháp Trượng đối với kẻ địch trong phạm vi chỉ định tiến hành phong ấn thần lực, mỗi 0.4s gây ra 75 (+75% Công phép) sát thương phép, kéo dài 3,5 giây.

Kẻ địch trong thời gian bị phong ấn sẽ bị giảm dần Tốc chạy và giáp vật lý cùng giáp phép, tối đa lên đến 50% giảm tốc chạy và 10% giảm giáp vật lý cùng giáp phép.


Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 / Lv5 / Lv6

Sát thương: 75 / 85 / 95 / 105 / 115 / 125

Giảm giáp: 10% / 12% / 14% / 16% / 18% / 20%

Giảm tốc chạy: 50% / 54% / 58% / 62% / 66% / 70%


Kỹ năng 2 - Đả Thần Chi Phạt

Hồi chiêu: 11s / 10.4s / 9.8s / 9.2s / 8.6s / 8s        Năng lượng: 60

Khương Tử Nha đối với những kẻ xằng bậy tiến hành Thần phạt, tạo ra một pháp trận trong phạm vi chỉ định tạo thành 3 lần sát thương, mỗi lần gây ra 60 (+12% Công phép) sát thương phép.

Sau một thoáng trì hoãn, pháp trận bùng nổ, gây ra 300 (+70% Công phép) sát thương phép và hất tung 0.75s


Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 / Lv5 / Lv6

Sát thương: 60 / 68 / 76 / 84 / 92 / 10

Sát thương nổ: 300 / 345 / 390 / 435 / 480 / 525


Kỹ năng 3 - Thiên Nhân Pháp Tắc

Hồi chiêu: 12s / 11s / 10s        Năng lượng: 70

 Khương Tử Nha tập trung sức mạnh của trời đất rồi phóng ra 3 đợt sóng xung kích theo hướng chỉ định, hai đợt sóng xung kích đầu gây ra 125 (+20% Công phép) sát thương phép, đợt sóng cuối cùng gây ra 600 (+80% Công phép) sát thương phép.

 Sau khi Khương Tử Nha đạt đến cấp 15 và khôi phục được Phong Thần Chi Lực thì tốc độ niệm của Thiên Nhân Pháp tắc được tăng thêm 10%.

 Thời gian niệm tối đa 2 giây, di chuyển hoặc sử sụng kỹ năng sẽ lập tức giải phóng sóng xung kích. Thời gian niệm ảnh hưởng tới phạm vi của sóng xung kích, tối đa lên đến 1800 khoảng cách. Sóng xung kích gây 10% sát thương lên các công trình nó đi qua.

Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3
Sát thương: 125 / 175 / 225
Sát thương đợt cuối: 600 / 800 / 1000

III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO


Trang Bị :

Phân tích hướng lên trang bị:
Việc đẩy Khương Tử Nha lên cấp 15 để đột phá sớm là điều cần được chú trọng trong việc phát huy hết toàn bộ sức mạnh của anh hùng này.

1.Chúng tôi khuyên nghị việc lên Giày Du Hành để tập trung cho việc đảo đường để hít ké kinh nghiệm của đồng đội từ đó gia tăng việc lên cấp sớm.
Tuy nhiên bạn cũng hoàn toàn có thể lên Giày Yên Bình để đảm bảo lượng hồi chiêu cần thiết nếu bị ép quá mức tại giai đoạn đầu game cũng như việc tối ưu hóa hồi chiêu để cấu rỉa khi đi đảo đương.
Nếu bạn thích việc lên cả 2 giày chúng tôi khuyên nghị hãy lên trước 1 cái Quyền Trượng Cổ để có thể tối ưu hóa sát thương nhất trước sau đó mới lên đôi giày còn lại.

2.Mặt Nạ Thống Khổ giúp gia tăng khả năng sống sót nhờ lượng máu cộngt hêm từ trang bị và đảm bảo việc gây sát thương cấu rỉa từ chiêu thức

3. Trượng Gỗ Nebulon mang lại lượng xuyên giáp ổn vào đầu game để có thể lên các trang bị khác trước sau đó đến giữa và late game hãy lựa chọn trang bị xuyên giáp thích hợp tùy theo đội hình đối phương

4. Trang bị thứ 5 là trang bị tùy chỉnh theo lối chơi của bạn hoặc tùy theo đội hình đối phương, (lưu ý nếu đối phương có quá nhiều anh hùng có khả năng hồi phục như: Thái Văn Cơ, Trình Giảo Kim, Tào Tháo... hãy ưu tiên lên trượng rắn ở trang bị thứ 3 sau mặt nạ hoặc sau khi đã lên được  Đá Qủy Thần - trang bị cấp 2 của mặt nạ thống khổ)


Ngọc : 

Mộng Yểm x10
Công phép + 4.2
Xuyên giáp phép + 2.4

Thú Liệp x10
Tốc đánh + 1%
Tốc chạy + 1%

Tâm Nhãn x10
Tốc đánh + 0,6%
Xuyên giáp phép + 6.4


IV. HÌNH ẢNH & VIDEOĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn