HẢI NGUYỆT - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


   

I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Pháp Sư

Vị trí: Đường Giữa

Sát thương: Phép, Chuẩn

Ngày Ra Mắt : 22-09-2022

II. KỸ NĂNG 

 Nội tại - Biệt Nguyệt

 Có 3 Nguyệt Bàn phía sau Hải Nguyệt, sau khi sử dụng [Thuấn Hoa] hoặc [Lưu Quang] sẽ lập tức tiêu hao 1 Nguyệt Bàn. Sau khi tiêu hao hết Nguyệt Bàn, [Thuấn Hoa] và [Lưu Quang] sẽ rơi vào trạng thái hổi chiêu hoàn chỉnh đồng thời sẽ nhận 1 đòn đánh thường cường hóa.

 Đòn đánh thường cường hóa sẽ phóng thêm 3 viên ngọc lưu ly gây 25 (+ 8% Công phép) sát thương phép mỗi viên ngọc.

 Nếu [Thuấn Hoa] và [Lưu Quang] của Hải Nguyệt trúng mục tiêu sẽ khắc ấn ký lên đối phương. Sau khi đánh trúng mục tiêu một lần nữa, ấn ký sẽ được kích hoạt và gây ra các hiệu ứng khác nhau.


Kỹ năng 1 - Thuấn Hoa

Hồi chiêu: 7s                    Năng lượng: 40

 Hải Nguyệt sẽ phóng ra một vầng trăng về phía trước gây 325 (+65/Lv) (+ 85% Công phép) sát thương phép.

Nếu ấn ký được kích hoạt sẽ gây thêm 70 (+14/Lv) (+18% Công phép) sát thương chuẩn.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6


Kỹ năng 2 - Lưu Quang

Hồi chiêu: 7s                    Năng lượng: 40

 Hải Nguyệt tung ra 3 viên ngọc lưu ly, viên ngọc đầu tiên gây 100 (+ 25% Công phép) sát thương phép, 2 viên ngọc tiếp theo gây 45 (+12% Công phép) sát thương phép và nhận 250(+50/Lv)(+40% Công phép) giáp ảo đồng thời tăng dần tốc chạy lên thêm 30% trong 2s.

Nếu ấn ký được kích hoạt sẽ làm mục tiêu bị choáng trong 0.5s.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương đầu tiên: 100 / 130 / 160 / 190 / 220 / 250

Sát thương đuổi tiếp:45 / 60 / 75 / 90 / 105 / 120


Kỹ năng 3 - Hoan Hải Ánh Nguyệt

Hồi chiêu: 70s                Năng lượng: 70

 Hải Nguyệt liên kết với 1 kẻ địch trong 1.5s, trong suốt khoảng thời gian này sẽ nhận được 50% Miễn thương. Nếu khoảng cách giữa 2 bên vượt quá khoảng liên kết cố định, liên kết sẽ bị ngắt và hồi 75% thời gian hồi chiêu của [Hoan Hải Ánh Nguyệt] .

 Nếu liên kết thành công, Hải Nguyệt sẽ kéo kẻ địch vào 'Huyễn Cảnh Thủy Nguyệt'. Sau khi vào huyễn cảnh, Hải Nguyệt sẽ được nhận 400 (+ 75% Công phép) giáp ảo.

Thời gian hồi chiêu kỹ năng của Hải Nguyệt sẽ giảm đi 50% trong huyễn cảnh.

  Tái kích hoạt [Hoan Hải Ánh Nguyệt] một lần nữa trong huyễn cảnh sẽ giúp tăng 700 khoảng cách với mục tiêu.

Hết thời gian / kết liễu / bị kết liễu bản thân / kẻ địch sẽ thoát khỏi liên kết.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Giá trị giáp ảo: 300 / 540 / 780

Miễn thương: 50% / 60% / 70%


III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO
IV. HÌNH ẢNH & VIDEO

Hải Nguyệt -Trái Tim Vĩnh Dạ [Vĩnh Dạ Chi Tâm]

Hải Nguyệt - Hoan Tuyền Vụ Ảnh

Hải Nguyệt - Phù Mộng La Yên

Hải Nguyệt - Vương Bài Tân TinhĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn