Nâng cấp chất lượng anh hùng Miyamoto Musashi

Nâng cấp chất lượng anh hùng 

Miyamoto Musashi - Cung Bản Vũ Tàng

 Chi tiết bộ kỹ năng của anh hùng Musashi sau đợt nâng cấp ngày 10/6/2022 như sau:
                                             

               
 
Nội tại - Nhị Thiên Nhất Lưu

Sau khi Musashi sử dụng kỹ năng sẽ tích được 1 điểm trùng thế mỗi đòn đánh thường cơ bản sẽ tiêu hao 1 điểm trùng thế để nhận được các hiệu ứng cường hóa khác nhau.
                     Đòn đánh thường cường hóa sẽ không bị ảnh hưởng bởi tốc đánh. Sau khi đánh sẽ giảm đi thời gian hồi chiêu của [Không Minh Trảm] và [Thần Tốc] đi 1s.

Một trùng thế: Nếu Hp của mục tiêu trên 50%, Musashi sẽ chém bằng 2 thanh kiếm gây 2 lần sát thương tổng cộng 80 (+140% công vật lý) sát thương vật lý
                        Nếu Hp của mục tiêu dưới 50%, Musashi sẽ chém về phía trước, gây (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý (cộng thêm 8% Hp đã mất của mục tiêu) chuyển thành sát thương vật lý

Hai trùng thế: Musashi vung kiếm và lao về phía mục tiêu gây 40 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 50% trong 1s.

 
   Kỹ năng 1 - Không Minh Trảm                Hồi chiêu: 12s. Năng lượng: 0
Musashi chém ra kiếm năng lượng bắn hạ các vật thể bay của đối phương trên đường đi đồng thời gây 350 (+50% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm kẻ địch trúng phải trong 1s. Khi vận chiêu Musashi sẽ ở trạng thái miễn nhiễm.
                                    Cấp độ                                Sát thương
                                      Lv1                                        350
                                      Lv2                                        400
                                      Lv3                                        450
                                      Lv4                                        500
                                      Lv5                                        550
                                      Lv6                                        600
  Kỹ năng 2 - Thần Tốc                                    Hồi chiêu: 10s Năng lượng: 0

Musashi lướt về phía trước gây 180 (+40% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường đi. Nếu lướt trúng sẽ nhận lá chắn chặn 300 sát thương và giảm đi 50% thời gian hồi chiêu
           Cấp độ                       Sát thương                Lá chắn                Hồi chiêu
                        Lv1                                180                        300                        10
                        Lv2                                216                        380                        9.6
                        Lv3                                252                        460                        9.2
                        Lv4                                288                        540                        8.8
                        Lv5                                324                        620                        8.4
                        Lv6                                360                        700                        8

 Kỹ năng 3 - Nhất Quyết Sinh Tử                    Hồi chiêu: 50s

Musashi chọn và khóa vào 1 tướng địch, lao tới khu vực của mục tiêu gây 350 (+70% công vật lý) sát thương vật lý cho mục tiêu trong phạm vi và hất tung trong 1s. Sau đó toàn bộ khả năng hồi phục của kẻ địch sẽ bị ngắt trong 5s
Musashi sẽ ở trong trạng thái miễn nhiễm khi lao tới và giảm 50% sát thương nhận vào

                            Cấp độ                            Sát thương                            Miễn thương
                            Lv1                                 350                                        50
                            Lv2                                 475                                        45
                            Lv3                                 600                                        40Mối quan hệ với anh hùng
Cộng sự tốt nhất    
                                     Lưu Bang                               Yao

Anh hùng trấn áp:                         
                                        Kim Thiền                                 Ngưu Ma Vương
Trấn áp anh hùng:
                                       Tào Tháo                                     Mã Siêu
Trên đây là toàn bộ về sự nâng cấp chất lượng anh hùng Miyamoto Musashi vào ngày 10/06/2022
Mong rằng bài viết có thể giúp đỡ các bạn tốt hơn trong quá trình leo rank
Bài viết này được thực hiện bởi Việt Hùng
Đăng ký kênh Youtube để biết thêm thông tin chi tiết tại đây
 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn